มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดู พี่บิ๊กที่สุดของแต่ละ 8 หมวดอุตสาหกรรมนะคะ พร้อมกับ P/E และ P/BV อุตสาหกรรม แต่ละหมวดด้วยคะ และเพื่อเปรียบเทียบจัดตัวมาร์เกตแคป น้อยสุดมาให้ดูด้วยค่ะ

1.เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) มาร์เกตแคปรวม 1,135,915 ล้านบาท (P/E อุตสาหกรรม 23.16 เท่า) ,(P/BV อุตสาหกรรม 2.20 เท่า)

ตัวใหญ่สุด คือ CPF (บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร) มาร์เกตแคป 234,656 ล้านบาท ค่า P/E 14.00 เท่า , P/BV 1.37 เท่า ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 24.60 บาท (ณ 2 ส.ค.62) ปิดที่ 27.50 บาท ภาพรวมปี 62 ราคาปรับเพิ่มขึ้น 2.90 บาท หรือ 11.78%

ตัวเล็กสุดคือ F&D (บมจ.ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์) มาร์เกตแคป 317 ล้านบาท ค่า P/E 68.54 เท่า , P/BV 0.30 เท่า ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 16.90 บาท (ณ 2 ส.ค.62)ปิดที่ 18.00 บาท ราคาปรับเพิ่มขึ้น 1.10 บาท หรือ 6.50%

2.สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) มี 50 ตัว มาร์เกตแคปรวม 100,979 ล้านบาท (P/E อุตสาหกรรม 11.27 เท่า) , (P/BV อุตสาหกรรม 0.62 เท่า)

ตัวใหญ่สุด SUC (บมจ.สหยูเนี่ยน) แกนนำของกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน มาร์เกตแคป 13,125 ล้านบาท ค่า P/E 8.95 เท่า , P/BV0.63 เท่า ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 45.75 บาท (ณ 2 ส.ค.62) ปิดที่ 43.75 บาท ภาพรวมปี 62 ราคาปรับลด 2.00 บาท หรือ -4.37%

ตัวเล็กสุดคือ STHAI (บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง) แต่ติดเครื่องหมาย NP , NC ตัวรองบ๊วยคือ CPH (บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ )มาร์เกตแคป 195 ล้านบาท ค่า P/E 8.83 เท่า , P/BV 0.25 เท่า (ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 0.91 บาท (ณ 2 ส.ค.62) ปิดที่ 0.01 บาท ราคาปรับลด 0.89 บาท หรือ -97.80%

3.ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) มี 7 ตัว มาร์เกตแคปรวม 2,815,819 ล้านบาท (P/E อุตสาหกรรม10.32 เท่า ) , (P/BV อุตสาหกรรม 1.01 เท่า)

ตัวใหญ่สุด SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) มาร์เกตแคป 461,795 ล้านบาท ค่า P/E 12.21 เท่า , P/BV 1.18 เท่า ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 133.50 บาท (ณ 2 ส.ค.62) ปิดที่ 136.00 บาท ภาพรวมปี 62 ราคาปรับเพิ่มขึ้น 2.50 บาท หรือ 1.87%

ตัวเล็กสุดคือ PE (บมจ.พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์) ติดเครื่องหมาย C,NP ตัวรองบ๊วยคือ INSURE (บมจ.อินทรประกันภัย) มาร์เกตแคป 313 ล้านบาท ค่า P/E เท่า , P/BV 1.82 เท่า ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 39.00 บาท (ณ 2 ส.ค.62) ปิดที่ 31.25 บาท ลดลง 7.75 บาท หรือ -19.87%

4.สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) มี 130 ตัว มาร์เกตแคปรวม 845,571 ล้านบาท (P/E อุตสาหกรรม 8.75 เท่า) , (P/BV อุตสาหกรรม 1.10 เท่า)

ตัวใหญ่สุด PTTGC (บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล) มาร์เกตแคป 275,040 ล้านบาท ค่า P/E 7.63 เท่า , P/BV 0.86 เท่า ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 71.25 บาท (ณ 2 ส.ค.62)ปิดที่ 57.75 บาท ภาพรวมปี 62 ราคาปรับลดลง 13.50 บาท หรือ -18.94%

ตัวเล็กสุด คือ YCI (บมจ.ยงไทย) ติดเครื่องหมาย SP , NC ตัวรองบ๊วยคือ CIG (บมจ.ซี.ไอ.กรุ๊ป) มาร์เกตแคป 216 ล้านบาท ค่า P/E – เท่า , P/BV 0.31 เท่า ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 0.30 บาท (ณ 2 ส.ค.62) ปิดที่ 0.25 บาท ราคาปรับลดลง 0.05 บาท หรือ -16.66%

5.อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) มี 186 ตัว มาร์เกตแคปรวม 2,553,281 ล้านบาท (P/E อุตสาหกรรม 14.97 เท่า) , (P/BV อุตสาหกรรม 1.88 เท่า)

ตัวใหญ่สุด SCC (บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย) มาร์เกตแคป 516,000 ล้านบาท ค่า P/E11.73 เท่า , P/BV 1.87 เท่า (P/BV อุตสาหกรรม 1.88 เท่า) ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 436.00 บาท (ณ 2 ส.ค.62) ปิดที่ 430.00 บาท ราคาปรับลดลง 6.00 บาท หรือ -1.37%

ตัวเล็กสุด คือ KC (บมจ.เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้) แต่ติดเครื่องหมาย SPNPNC ตัวรองไป (ไม่รวมกองทุน) คือ WIN – บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์มาร์เกตแคป 269.35 ล้านบาท ค่า P/E 54.50 เท่า , P/BV 0.88 เท่า ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 0.54 บาท (ณ 2 ส.ค.62) ปิดที่ 0.48 บาท ราคาปรับลดลง 0.06 บาท หรือ -11.11%

6.ทรัพยากร (RESOURC) มี 66 ตัว มาร์เกตแคปรวม 3,905,366 ล้านบาท ( P/E อุตสาหกรรม 16.36 เท่า ) , (P/BV อุตสาหกรรม 1.68 เท่า)

ตัวใหญ่สุด PTT (บมจ.ปตท.) มาร์เกตแคป 1,313,897.83 ล้านบาท ค่า P/E 12.03 เท่า , P/BV 1.46 เท่า ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 46.00 บาท (ณ 2 ส.ค.62)ปิดที่ 46.00 บาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ตัวเล็กสุด ABM (บมจ.เอเชีย ไบโอแมส) มาร์เกตแคป 276.00 ล้านบาท ค่า P/E N/A , P/BV 1.16 เท่า ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 0.90 บาท (ณ 2 ส.ค.62) ปิดที่ 0.92 บาท ราคาปรับเพิ่มขึ้น 0.02 บาท หรือ 2.22%

7.บริการ (SERVICE) มี 180 ตัว มาร์เกตแคปรวม 4,479,783 ล้านบาท (P/E อุตสาหกรรม 79.34 เท่า) , (P/BV อุตสาหกรรม 3.45 เท่า)

ตัวใหญ่สุด AOT (บมจ.ท่าอากาศยานไทย) มาร์เกตแคป 1,010,713.28 ล้านบาท ค่า P/E 39.32 เท่า , P/BV 7.07 เท่า ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 64.25 บาท (ณ 2 ส.ค.62) ปิดที่ 70.75 บาท ราคาปรับเพิ่มขึ้น 6.50 บาท หรือ 10.11%

ตัวเล็ก สุด CHUO (บมจ.ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย)) ติดเครื่องหมาย SP, NP, ตัวที่ยังซื้อขายอยู่ ARIP (บมจ.เออาร์ไอพี) มาร์เกตแคป 228.34 ล้านบาท ค่า P/E 65.08 เท่า , P/BV 1.11 เท่า ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 0.39 บาท (ณ 2 ส.ค.62)ปิดที่ 0.49 บาท ราคาปรับเพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ 25.64%

8.เทคโนโลยี (TECH) มี 49 ตัว มาร์เกตแคปรวม 1,670,275 ล้านบาท (P/E อุตสาหกรรม 26.15 เท่า) , (P/BV อุตสาหกรรม 2.93 เท่า)

ตัวใหญ่สุด ADVANC(บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส) มาร์เกตแคป 630,313.87 ล้านบาท ค่า P/E 21.58 เท่า , P/BV 11.13 เท่า ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 172.50 บาท (ณ 2 ส.ค.62) ปิดที่ 212.00 บาท ราคาปรับเพิ่มขึ้น 39.50 บาท หรือ 22.89%

ตัวเล็กสุด IRCP (บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น) มาร์เกตแคป 170.38 ล้านบาท ค่า P/EN/A เท่า , P/BV 0.57 เท่า ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 0.55 บาท (ณ 2 ส.ค.62)ปิดที่ 0.67 บาท ราคาปรับเพิ่มขึ้น 0.12 บาท หรือ 21.81%

และนี้คือ ตัวใหญ่ – เล็กสุด ใน 8 หมวดอุตสาหกรรมนะคะ ลองสังเกตดูบางหมวดตัวเล็ก ราคาบวก % กว่าตัวใหญ่เสียอีกค่ะ…วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments