หุ้นโรงไฟฟ้า

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่าวันนี้จะพาไปดู 15 หุ้นโรงไฟฟ้าที่หลายตัวเริ่มขยับกันบ้างแล้ว โดยคราวนี้ เราจะเทียบกับจุดต่ำสุดในปี 63 กับปัจจุบันว่า แต่ละตัวดีดขึ้นมาแรงแค่ไหนกันคะ (เรียงตามมาร์เกตแคปสูงสุดไปหาน้อยสุด)

1.GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) มาร์เกตแคป 404,793 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 22.35 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 34.50บาท เพิ่ม 12.15 บาท หรือ 54.36%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 22.35 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 38.00 บาท ต่างกัน 15.65 บาท หรือ 70.02%

ปี 63 สูงสุด 41.03 บาท (21 พ.ค.) ต่ำสุด 22.35 บาท (13 มี.ค.) , ปี 64 สูงสุด 38.00 บาท (8 ม.ค.) ต่ำสุด 31.00 บาท (19 เม.ย.)

2.EA (บมจ.พลังงานบริสุทธิ์) มาร์เกตแคป 234,990 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 27.50 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 63.00 บาท เพิ่ม 35.50 บาท หรือ 129.10%

เทียบจุดต่ำสุดปี63 คือ 27.50 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 71.75 บาท ต่างกัน 44.25 บาท หรือ 160.90%

ปี 63 สูงสุด 51.50 บาท (21 ก.ค.63) , ต่ำสุด 27.50 บาท(13 มี.ค.63) , ปี 64 สูงสุด 71.75 บาท (17 ก.พ.64) ต่ำสุด 48.25 บาท (4 ม.ค.64)

3.GPSC (บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่) มาร์เกตแคป 212,889 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 42.75บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 75.50 บาท เพิ่ม 32.75 บาท หรือ 76.61%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 42.75 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 88.00 บาท ต่างกัน 45.25 บาท หรือ 105.85%

ปี 63สูงสุด 98.25 บาท (24 ม.ค.) , ต่ำสุด 42.75 บาท (13 มี.ค.) ,ปี 64 สูงสุด 88.00 บาท (13 ม.ค.), ต่ำสุด 67.25 บาท (13 พ.ค.)

4.BGRIM (บมจ.บี.กริม เพาเวอร์) มาร์เกตแคป 117,310 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 27.25บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 45.00บาท เพิ่ม 17.75 บาท หรือ 65.14%

เทียบจุดต่ำสุดปี63 คือ 27.25 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 56.00 บาท ต่างกัน 28.75 บาท หรือ 105.50%

ปี 63 สูงสุด 69.25 บาท (21 ม.ค.) ต่ำสุด 27.25 บาท (13 มี.ค.) , ปี 64 สูงสุด 56.00 บาท (13 ม.ค.) ต่ำสุด 39.25 บาท (17พ.ค.)

5.EGCO (บมจ.ผลิตไฟฟ้า) มาร์เกตแคป 97,132 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 161.00 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 184.50 บาท เพิ่ม 23.50 บาท หรือ 14.60%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 161.00 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 213.00 บาท ต่างกัน 52.00 บาท หรือ 32.30%

ปี 63 สูงสุด 350.00 บาท (15 ม.ค.) ต่ำสุด 161.00 บาท (13 มี.ค.) , ปี 64 สูงสุด 213.00 บาท (6 ม.ค.), ต่ำสุด 168.50 บาท (24 พ.ค.)

6.RATCH (บมจ.ราช กรุ๊ป) มาร์เกตแคป 77,575 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 39.50 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 53.50 บาท เพิ่ม 14.00 บาท หรือ 35.44%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 39.50 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 57.50 บาท ต่างกัน 18.00 บาท หรือ 45.57%

ปี 63 สูงสุด 76.50 บาท (21 ม.ค.), ต่ำสุด 39.50 บาท(13 มี.ค.), ปี 64 สูงสุด 57.50 บาท (6 ม.ค.) ต่ำสุด 48.50 บาท (1 ก.พ.)

7.BPP (บมจ.บ้านปู เพาเวอร์) มาร์เกตแคป 60,649 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 10.00บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 19.90 บาท เพิ่ม 9.90 บาท หรือ 99.00%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 10.00 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 21.60 บาท ต่างกัน 11.60 บาท หรือ 116.00%

ปี 63 สูงสุด 18.50 บาท (8 มิ.ย.), ต่ำสุด 10.00 บาท (16 มี.ค.) , ปี 64 สูงสุด 21.60 บาท (16 ก.พ.), ต่ำสุด 14.80 บาท (4ม.ค.)

8.CKP (บมจ.ซีเค พาวเวอร์) มาร์เกตแคป 46,337 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 2.46 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 5.70 บาท เพิ่ม 3.24 บาท หรือ 131.71%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 2.46 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 6.00 บาท ต่างกัน 3.54 บาท หรือ 143.90%

ปี 63 สูงสุด 6.10 บาท (1ก.ย.) , ต่ำสุด 2.46 บาท (13 มี.ค.) , ปี 64 สูงสุด 6.00 บาท (10มิ.ย.), ต่ำสุด 4.16 บาท (24 ก.พ.)

9.TPIPP (บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์) มาร์เกตแคป 37,968 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 2.76 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 4.52 บาท เพิ่ม 1.76 บาท หรือ 63.77%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 2.76 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 4.62 บาท ต่างกัน 1.86 บาท หรือ 67.39%

ปี 63 สูงสุด 4.68 บาท (15 ธ.ค.), ต่ำสุด 2.76 บาท (23 มี.ค.) , ปี 64 สูงสุด 4.62 บาท (7 พ.ค.), ต่ำสุด 4.24 บาท (4 ม.ค.)

10.ACE (บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้) มาร์เกตแคป 37,854 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 1.90 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 3.72 บาท เพิ่ม 1.82 บาท หรือ 95.79%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 1.90 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 4.26 บาท ต่างกัน 2.36 บาท หรือ 124.21%

ปี 63 สูงสุด 4.62 บาท (17 ม.ค.), ต่ำสุด 1.90 บาท (13 มี.ค.), ปี 64 สูงสุด 4.26 บาท (29มี.ค.), ต่ำสุด 3.44 บาท (17 พ.ค.)

11.BCPG (บมจ.บีซีพีจี) มาร์เกตแคป 37,520 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 9.32 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 14.20 บาท เพิ่ม 4.88 บาท หรือ 52.36%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 9.32 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 16.60 บาท ต่างกัน 7.28 บาท หรือ 78.11%

ปี 63 สูงสุด 17.85 บาท (9มิ.ย.), ต่ำสุด 9.32 บาท (13 มี.ค.) , ปี 64 สูงสุด 16.60 บาท (14 ม.ค.), ต่ำสุด 13.50 บาท (14 พ.ค.)

12.GUNKUL (บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง) มาร์เกตแคป 36,951 ล้านบาท

ต่ำสุดปี63 คือ 1.84 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 4.16 บาท เพิ่ม 2.32 บาท หรือ 126.09%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 1.84 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 4.24 บาท ต่างกัน 2.40 บาท หรือ 130.43%

ปี 63 สูงสุด 3.00 บาท (21 พ.ค.) ต่ำสุด 1.84 บาท (13 มี.ค.), ปี 64 สูงสุด 4.24 บาท (30เม.ย.), ต่ำสุด 2.48 บาท (28 ม.ค.)

13.SUPER (บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น) มาร์เกตแคป 26,255 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 0.28 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 0.96 บาท เพิ่ม 0.68 บาท หรือ 242.86%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 0.28 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 1.08 บาท ต่างกัน 0.80 บาท หรือ 285.71%

ปี 63 สูงสุด 1.10 บาท (15 มิ.ย.) ต่ำสุด 0.28 บาท (13 มี.ค.), ปี 64 สูงสุด 1.08 บาท (14 ม.ค.) ต่ำสุด 0.88 บาท (1 มี.ค.)

14.WHAUP (บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์) มาร์เกตแคป 17,212 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 3.16 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 4.50 บาท เพิ่ม 1.34 บาท หรือ 42.40%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 3.16 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 4.94 บาท ต่างกัน 1.78 บาท หรือ 56.33%

ปี 63 สูงสุด 5.80 บาท (17 ม.ค.), ต่ำสุด 3.16 บาท (13 มี.ค.) , ปี 64 สูงสุด 4.94 บาท (5 พ.ค.), ต่ำสุด 3.94 บาท (24 ก.พ.)

15.SSP (บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น) มาร์เกตแคป 13,894 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 5.18 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 13.70 บาท เพิ่ม 8.52 บาท หรือ 164.48%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 5.18 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 16.73 บาท ต่างกัน 11.55 บาท หรือ 222.97%

ปี 63 สูงสุด 11.18 บาท (14 ธ.ค.), ต่ำสุด 5.18 บาท (23 มี.ค.) , ปี 64 สูงสุด 16.73 บาท (2 มี.ค.), ต่ำสุด 10.27 บาท (4ก.พ.)

อย่างไรก็ตาม หุ้นโรงไฟฟ้าในปี 64 นี้อาจจะไม่หวือหวามากนัก แต่หลายตัวก็สามารถทำราคาสูงสุดเหนือกว่าปี 64 ได้ วันนี้ไปละคะ บ๊ายย

Facebook Comments