หุ้น SETHD

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดูหุ้นอีกลุ่มที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนกันมากเช่นกันนะค่ะ นั้นคือกลุ่ม SET High Dividend 30 Index (SETHD)

SETHD คือ ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ 30 ตัว ที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูงและมีสภาพคล่อง ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ 1.อยู่ใน SET100 ในรอบเดียวกัน และ 2.มีการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง คือต้องจ่ายปันผลต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปีและอัตราส่วนการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ โดยเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่เกินร้อยละ 100 (อ้างอิง knowledge.bualuang)

9 หลักทรัพย์ที่ อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง เป็นบวก ข้อมูลราคา ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563

1.KCE (บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์) 65.31%

 • อัตราผลตอบแทนจากราคา 5 วัน (1.25%) , 20 วัน (-2.41%) , 60 วัน (36.13%) ,120 วัน (104.55%) และ YTD 65.31%
 • เทียบการเปลี่ยนแปลงของราคากับปีก่อน…65.31% (ปัจจุบัน) , -6.67% (ปี62) , -36.56% (ปี61)
 • อัตราเงินปันผลตอบแทน…1.97% (ปัจจุบัน) , 4.49% (ปี62) , 4.19% (ปี61)
 • อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร…0.94% (ปัจจุบัน) , 1.05% (ปี62) , 0.58% (ปี61)

2.HANA (บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส) 22.46%

 • อัตราผลตอบแทนจากราคา 5 วัน (-2.87%) , 20 วัน (-8.15%) , 60 วัน (2.42%) ,120 วัน (40.83%) และ YTD 22.46%
 • การเปลี่ยนแปลงของราคา…22.46% (ปัจจุบัน) , 4.55% (ปี62) , -25.84% (ปี61)
 • อัตราเงินปันผลตอบแทน…3.08% (ปัจจุบัน) , 5.80% (ปี62) , 6.06% (ปี61)
 • อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร…0.59% (ปัจจุบัน) , 0.70% (ปี62) , 0.68% (ปี61)

3.TVO (บมจ.น้ำมันพืชไทย) 16.36%

 • อัตราผลตอบแทนจากราคา 5 วัน (-0.78%) , 20 วัน (-3.76%) , 60 วัน (19.63%) ,120 วัน (15.32%) และ YTD 16.36%
 • การเปลี่ยนแปลงของราคา…16.36% (ปัจจุบัน) , 3.77% (ปี62) , -10.92% (ปี61)
 • อัตราเงินปันผลตอบแทน…4.53% (ปัจจุบัน) , 6.91% (ปี62) , 5.40% (ปี61)
 • อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร…0.84% (ปัจจุบัน) , 0.94% (ปี62) , 0.75% (ปี61)

4.ORI (บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้) 12.86%

 • อัตราผลตอบแทนจากราคา 5 วัน (ไม่เปลี่ยนแปลง) , 20 วัน (17.91%) , 60 วัน (12.86%) , 120 วัน (43.64%) และ YTD 12.86%
 • การเปลี่ยนแปลงของราคา…12.86% (ปัจจุบัน) , 6.06% (ปี62) , -48.71% (ปี61)
 • อัตราเงินปันผลตอบแทน…6.26% (ปัจจุบัน) , 5.52% (ปี62) , 6.04% (ปี61)
 • อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร…0.25%ปัจจุบัน) , 0.45% (ปี62) , 0.28% (ปี61)

5.SGP (บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์) 6.19%

 • อัตราผลตอบแทนจากราคา 5 วัน (0.98%) , 20 วัน (8.99%) , 60 วัน (16.38%) ,120 วัน (13.81%) และ YTD 6.19%
 • การเปลี่ยนแปลงของราคา…6.19% (ปัจจุบัน) , 14.12% (ปี62) , -30.04% (ปี61)
 • อัตราเงินปันผลตอบแทน…3.40% (ปัจจุบัน) , 4.64% (ปี62) , 8.82% (ปี61)
 • อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร…0.29% (ปัจจุบัน) , N/A (ปี62) , 0.55% (ปี61)

6.PTTGC (บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 3.51%

 • อัตราผลตอบแทนจากราคา 5 วัน (ไม่เปลี่ยนแปลง) , 20 วัน (41.32%) , 60 วัน (30.39%) , 120 วัน (23.56%) และ YTD 3.51%
 • การเปลี่ยนแปลงของราคา…3.51% (ปัจจุบัน) , -20.00% (ปี62),-16.18% (ปี61)
 • อัตราเงินปันผลตอบแทน…3.40% (ปัจจุบัน) , 7.49% (ปี62) , 5.94% (ปี61)
 • อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร…N/A (ปัจจุบัน) , 1.03%(ปี62) , 0.42% (ปี61)

7.AP (บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)) 3.36%

 • อัตราผลตอบแทนจากราคา 5 วัน (6.94%) , 20 วัน (20.31%) , 60 วัน (23.20%) , 120 วัน (36.28%) และ YTD 3.36%
 • การเปลี่ยนแปลงของราคา…3.36% (ปัจจุบัน) , 24.17% (ปี62) , -34.43% (ปี61)
 • อัตราเงินปันผลตอบแทน…5.19% (ปัจจุบัน) , 5.37% (ปี62) , 5.83% (ปี61)
 • อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร…0.30% (ปัจจุบัน) , 0.40% (ปี62) , 0.20%(ปี61)

8.TPIPP (บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์) 0.45%

 • อัตราผลตอบแทนจากราคา 5 วัน (-1.34%) , 20 วัน (4.74%) , 60 วัน (4.25%) , 120 วัน (9.41%) และ YTD 0.45%
 • การเปลี่ยนแปลงของราคา…0.45% (ปัจจุบัน) , -22.12% (ปี62) , -30.67% (ปี61)
 • อัตราเงินปันผลตอบแทน…9.05% (ปัจจุบัน) , 9.09% (ปี62) , 5.31% (ปี61)
 • อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร…0.76% (ปัจจุบัน) , 0.59% (ปี62) , 0.86% (ปี61)

9.IVL (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส) 0.71%

 • อัตราผลตอบแทนจากราคา 5 วัน (16.53%) , 20 วัน (48.73%) , 60 วัน (51.29%) ,120 วัน (14.63%) และ YTD 0.71%
 • การเปลี่ยนแปลงของราคา…0.71% (ปัจจุบัน) , -35.48% (ปี62) , 1.88% (ปี61)
 • อัตราเงินปันผลตอบแทน…3.48% (ปัจจุบัน) , 3.99% (ปี62) , 1.74% (ปี61)
 • อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร… N/A (ปัจจุบัน) , 1.08% (ปี62) , 0.26% (ปี61)

ส่วนอีก 21 ตัว ยังมีผลงานเป็นลบนะคะ ไปดูกันเลย

 • TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) -35.05%
 • KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -31.10%
 • BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) -26.43%
 • SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) -26.23%
 • TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) -25.45%
 • KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) -23.86%
 • WHAUP บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) -22.94%
 • SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) -22.94%
 • BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) -22.19%
 • MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) -21.93%
 • PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) -18.47%
 • PSH บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) -14.19%
 • LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) -16.33%
 • TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) -12.85%
 • THANI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) -12.09%
 • TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) -11.79%
 • TTW บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)-10.14%
 • QH บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) -7.81%
 • INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) -2.18%
 • PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) -2.27%
 • SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) 2.04%

อย่างไรก็ตามยังเหลือเวลาอีกหลายวันก่อนจะสิ้นปี 2563 ซึ่งบางตัวมีแนวโน้มอนาคตสดใส ลองมองหากันนะคะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments