หุ้นกลุ่มแบงก์

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะมาเล่าหุ้นกลุ่มแบงก์ ที่ต้นร้ายปลายดี ช่วงปลายปีที่ผ่านมา บางตัววิ่งอย่างกับม้าคึกทำให้ภาพรวมกลับมายืนบวกได้ อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามเรื่องโควิด-19 อย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะ ไปดูกันเลยว่าตัวไหนมีอัตราผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่มนี้กัน (ข้อมูลตัวเลข ณ สิ้นปี 63)

1.CIMBT (บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย) YTD +13.21%

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 18,455.80 ล้านบาท ณ วันที่ 30 ธ.ค.63 มาร์เกตแคป 20,893.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,437.56 ล้านบาท

สิ้นปี 62 ปิดที่ 0.53 บาท สิ้นปี 63 ปิดที่ 0.60 เพิ่มขึ้น 0.07 บาท หรือ +13.21%

ราคาสูงสุด 0.72 บาท ต่ำสุด 0.42 บาท เทียบกับสิ้นปี 63 ปิดที่ 0.60 บาท เพิ่ม 0.18 บาท หรือ 42.86%

P/E 9.32 เท่า , P/BV 0.50 เท่า , D/E 8.60 เท่า , Yield 0.82%

2.BAY (บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) YTD 4.17% (ราคา 20 วัน /60 วัน/120 วัน เขียวโลด)

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 220,672.85 ล้านบาท ณ วันที่ 30 ธ.ค.63 มาร์เกตแคป 229,867.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,194.71 ล้านบาท

สิ้นปี 62 ปิดที่ 30.00 บาท สิ้นปี 63 ปิดที่ 31.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท หรือ +4.17%

ราคาสูงสุด 40.75 บาท ต่ำสุด 17.70 บาท เทียบกับสิ้นปี 63 ปิดที่ 31.25 บาท เพิ่ม 13.55 บาท หรือ 76.55%

P/E 8.81 เท่า , P/BV 0.81 เท่า , D/E7.76 เท่า ,Yield 2.70%

3.TISCO (บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป) YTD -10.83% (ราคา20 วัน/60 วัน/120 วัน เขียวโลด)

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 79,464.08 ล้านบาท ณ วันที่ 30 ธ.ค.63 มาร์เกตแคป 70,857.14 ล้านบาท หายไป 8,606.94 ล้านบาท

สิ้นปี 62 ปิดที่ 99.25 บาท สิ้นปี 63 ปิดที่ 88.50 บาท ลดลง 10.75 บาท หรือ -10.83%

สูงสุด 107.00 บาท ต่ำสุด 61.25 บาท เทียบกับสิ้นปี 63 ปิดที่ 88.50 บาท เพิ่ม 27.25 บาท หรือ 44.49%

P/E 11.26 เท่า, P/BV 1.87 เท่า, D/E 6.29 เท่า ,Yield 8.64%

4.KKP (บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน) YTD -21.59% (ราคา 20 วัน/60 วัน/120 วัน เขียวโลด)

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 55,885.57 ล้านบาท ณ วันที่30 ธ.ค. 63 มาร์เกตแคป43,819.37 ล้านบาท หายไป 12,066.20 ล้านบาท

สิ้นปี 62 ปิดที่ 66.00 บาท สิ้นปี 63 ปิดที่ 51.75 บาท ลดลง 14.25 บาท หรือ 21.59%

ราคาสูงสุด 70.50 บาท ต่ำสุด 32.00 บาท เทียบกับสิ้นปี 63 ปิดที่ 51.75 บาท เพิ่ม 19.75 บาท หรือ 61.72%

P/E 7.69 เท่า , P/BV 0.97 เท่า , D/E 6.95 เท่า ,Yield 8.29%

5.LHFG (บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป) YTD -22.79% (ราคา 20 วัน/60 วัน/120 วัน เขียวโลด)

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 28,809.78 ล้านบาท ณ วันที่30 ธ.ค.63 มาร์เกตแคป 22,242.84 ล้านบาท หายไป 6,566.94 ล้านบาท

สิ้นปี 62 ปิดที่ 1.36 บาท สิ้นปี 63 ปิดที่ 1.05 บาท ลดลง 0.31 บาท หรือ -22.79%

ราคาสูงสุด 1.38 บาท ต่ำสุด 0.79 บาท เทียบกับสิ้นปี 63 ปิดที่ 1.05 บาท เพิ่ม 0.26 บาท หรือ 32.91%

P/E 8.04 เท่า, P/BV 0.57 เท่า,D/E 5.40 เท่า ,Yield 7.45%

6.KBANK (บมจ.ธนาคารกสิกรไทย) YTD -25.17% (ราคา 20 วัน/60 วัน/120 วัน เขียวโลด)

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 361,382.29 ล้านบาท ณ วันที่ 30 ธ.ค.63 มาร์เกตแคป 267,734.02 ล้านบาท หายไป 93,648.27 ล้านบาท

สิ้นปี 62 ปิดที่ 151.00 บาท สิ้นปี 63 ปิดที่ 113.00 บาท ลดลง 38.00 บาท หรือ -25.17%

ราคาสูงสุด 154.50 บาท ต่ำสุด 70.00 บาท เทียบกับสิ้นปี 63 ปิดที่ 113.00 บาท เพิ่ม 43.00 บาท หรือ 61.43%

P/E 10.35 เท่า,P/BV 0.66 เท่า ,D/E 7.56 เท่า ,Yield 4.35%

7.BBL (บมจ.ธนาคารกรุงเทพ) YTD -25.94% (ราคา20 วัน/60 วัน/120 วัน เขียวโลด)

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 305,414.86 ล้านบาท ณ วันที่30 ธ.ค. 63 มาร์เกตแคป 226,197.88 ล้านบาท หายไป 79216.98 ล้านบาท

สิ้นปี 62 ปิดที่ 160.00 บาท สิ้นปี 63 ปิดที่ 118.50 บาท ลดลง 41.50 บาท หรือ -25.94%

ราคาสูงสุด 163.50 บาท ต่ำสุด 88.00 บาท เทียบกับสิ้นปี 63 ปิดที่ 118.50 บาท เพิ่ม 30.50 บาท หรือ 34.66%

P/E 9.93 เท่า, P/BV 0.51 เท่า, D/E 7.67 เท่า ,Yield 5.79%

8.SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) YTD -28.28% (ราคา20 วัน/60 วัน/120 วัน เขียวโลด)

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 414,260.94 ล้านบาท ณ วันที่ 30 ธ.ค. 63 มาร์เกตแคป 297,114.18 ล้านบาท หายไป 117,146.76 ล้านบาท

สิ้นปี 62 ปิดที่ 122.00 บาท สิ้นปี 63 ปิดที่ 87.50 บาท ลดลง 34.50 บาท หรือ -28.28%

ราคาสูงสุด 122.50 บาท ต่ำสุด 58.00 บาท เทียบกับสิ้นปี 63 ปิดที่ 87.50 บาท เพิ่ม 29.50 บาท หรือ 50.86%

P/E 10.72 เท่า , P/BV 0.73 เท่า , D/E 6.94 เท่า ,Yield 7.12%

9.KTB (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) YTD -32.32% (ราคา20 วัน/60 วัน/120 วัน เขียวโลด)

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 229,207.40 ล้านบาท ณ วันที่30 ธ.ค.63 มาร์เกตแคป 155,134.28 ล้านบาท หายไป 74,073.12 ล้านบาท

สิ้นปี 62 ปิดที่ 16.40 บาท สิ้นปี 63 ปิดที่ 11.10 บาท ลดลง 5.30 บาท หรือ -32.32%

ราคาสูงสุด 16.90 บาท ต่ำสุด 8.35 บาท เทียบกับสิ้นปี 63 ปิดที่ 11.10 บาท เพิ่ม 2.75 บาท หรือ 32.93%

P/E 7.49 เท่า, P/BV 0.46 เท่า, D/E 8.13 เท่า ,Yield 6.66%

10.TMB (บมจ.ธนาคารทหารไทย) YTD -35.71%

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 161,883.72 ล้านบาท ณ วันที่30 ธ.ค. 63 มาร์เกตแคป104,122.17 ล้านบาท หายไป 57,761.55 ล้านบาท

สิ้นปี 62 ปิดที่ 1.68 บาท สิ้นปี 63 ปิดที่ 1.08 บาท ลดลง 0.60 บาท หรือ -35.71%

ราคาสูงสุด 1.71 บาท ต่ำสุด 0.60 บาท เทียบกับสิ้นปี 63 ปิดที่ 1.08 บาท เพิ่ม 0.48 บาท หรือ 80.00%

P/E 9.92 เท่า, P/BV 0.51 เท่า, D/E 8.07 เท่า ,Yield 2.87%

อย่างไรก็ตาม ทางสำนัก บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ให้มุมองหุ้นธนาคารว่า หลังจากโดนกดดันไปมากพอสมควร หากเศรษฐกิจฟื้นกลับ การตั้งสำรองจะลดลง ทำให้ตัวเลขกำไรจะดีขึ้น จากการตั้งสำรองลดลงและคุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น มองหุ้น KBANK และ TMB เป็นหุ้นที่กำไรจะฟื้นแรงจากการตั้งสำรองที่ลดลง…วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊าย

Facebook Comments