ธนินท์ เจียรวนนท์

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปส่องอาณาจักรซีพีกันอีกรอบ ว่าเจ้าสัวและบริษัทในเครือนั้นจะรับทรัพย์จากเงินปันผลในหุ้นต่างๆ ที่มีอยู่มากน้อยขนาดไหนกัน ซึ่งพบว่าเครือซีพีมีบริษัทที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 16 บริษัท ใน 6 หลักทรัพย์ (ไม่รวมส่วนบุคคลของนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ที่ถือหุ้นใน AEONTS และ WP)

1.CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์) จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 63 หุ้นละ 0.90 บาท กำหนดจ่าย 21 พ.ค.64

-บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด ถือ2,710,629,200 หุ้น หรือ 30.17%
-บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ถือ 88,536,500 หุ้น หรือ 0.99%
-C.P. Foods International Limited ถือ 83,000,000 หุ้น หรือ 0.92%
-บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ถือ 51,000,000 หุ้น หรือ 0.57%
รวม 4 บริษัท 2,933,165,700 หุ้น (35.65%) ปันผลหุ้นละ 0.90บาท เท่ากับ 2,639,849,130 บาท

2.CPF (บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร) จ่ายเงินปันผลปี 63 หุ้นละ1.00 บาท (จ่ายครั้งแรกหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อ 11 ก.ย.63) รวม 2 ครั้งคือ 1.40 บาท

-บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ถือ 2,147,815,835 หุ้น หรือ 24.94%
-บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ถือ 706,320,460 หุ้น หรือ 8.20%
-บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ถือ 186,305,200 หุ้น หรือ 2.16%
-บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ถือ145,684,000 หุ้น หรือ 1.69%
รวม 4 บริษัท 3,186,125,495 หุ้น(36.99%)หรือเท่ากับ 4,460,575,693 บาท

3.TRUE (บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น) จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 63 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท กำหนดจ่าย 28 พ.ค.64

-บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ถือ 5,951,401,786หุ้น หรือ 17.84%
-บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด ถือ 1,438,214,890 หุ้น หรือ 4.31%
-บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด ถือ 949,098,378 หุ้น หรือ 2.84%
-บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ถือ 669,765,252 หุ้น หรือ 2.01%
-C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED ถือ 474,604,327 หุ้น หรือ 1.42%
-บมจ.กรุงเทพโปรดิ๊วส ถือ 266,104,995 หุ้น หรือ 0.80%
-บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ถือ 220,375,512 หุ้น หรือ 0.66%
-CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD ถือ 208,221,939 หุ้น หรือ 0.62%
-บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ถือ 201,902,160 หุ้น หรือ 0.61%
รวม 9 บริษัท 10,379,689,239 หุ้น (31.11%) จ่ายปันผลหุ้นละ 0.07 บาทเท่ากับ 726,578,246 บาท

4. MAKRO (บมจ.สยามแม็คโคร) ล่าสุดจ่ายเงินปันผลปี 63 หุ้นละ 0.60 บาท กำหนดจ่าย 20 พ.ค.64 และถ้ารวมกับจ่ายครั้งแรกหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อ 28 ก.ย.63 เท่ากับปี 63 ปันผล 1.00 บาท

-บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ถือ 2,640,302,800 หุ้น หรือ 55.01%
-บมจ.บริษัท ซีพี ออลล์ ถือ 1,827,598,700 หุ้น หรือ 38.07%
รวม 2 บริษัท 4,467,901,500 หุ้น (93.08%) จ่ายปันผลหุ้นละ 1.00 บาท เท่ากับ 4,467,901,500 บาท

5.CPTGF (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท) ล่าสุดจ่ายเงินปันผลปี 63 หุ้นละ 0.18 บาท (รวมกับ 3 ครั้งก่อน เท่ากับ 4 ครั้ง 0.6735 บาท)

-บมจ.ซี.พี.แลนด์ ถือ 301,333,300 หุ้น หรือ 31.16%
จ่ายปันผลหุ้นละ 0.6735 บาทเท่ากับ 202,947,977 บาท

6.B-WORK (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ) ปี 63 จ่าย 4 ครั้ง รวม 0.7709 บาท

-บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด ถือ 56,000,000 หุ้นหรือ 15.18%จ่ายปันผลหุ้นละ 0.7709 บาท เท่ากับ 43,170,400 บาท

และถ้ารวมทั้งหมด 9 หลักทรัพย์ของบริษัทในเครือซีพีจะเป็นเงินปันผลทั้งหมด 12,541,022,946 บาท

อย่างไรก็ตาม MAKRO เป็นหุ้นทองคำของซีพี ทั้งรายได้ กำไร เพิ่มขึ้น 4 ปีติด ปันผล ก็เพิ่มขึ้นปี 62 ปันผล 0.96 บาทต่อหุ้น ปี 63 ขยับเป็น 1.00 บาทต่อหุ้น ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments