มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะมาควานหาหุ้นน่าสนใจในSET 100 โดยใช้ 3 ปัจจัย คือ 1.P/BV ตัวเลขมาตราฐาน 1 เท่า 2.P/E ไม่เกิน 15 เท่า และ3.ค่า Yield เกิน 3% มีอยู่ 10 ตัวนะคะ ทั้งนี้ใน SET 100 นั้น ค่าเฉลี่ย P/E อยู่ที่ 16.6 เท่า , P/BV อยู่ที่ 2.02 เท่า ,Yield 3% (ข้อมูลตัวเลข จาก siamchart 12 พ.ค.62)

1.BANPU (บมจ.บ้านปู) มาร์เกตแคป 82,074.62 ล้านบาท ค่า P/BV อยู่ที่ 0.99เท่า , ค่า P/E อยู่ที่ 12.26 เท่า ,ค่า Yield อยู่ที่ 4.43% (กลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ค่าเฉลี่ย P/BV 1.68 เท่า, P/E 14.48 เท่า) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 14.80 บาท และเคยดีดไปถึง 17.00 บาท เมื่อเดือน ก.พ.62 ล่าสุดปิดที่ 15.90 บาท (10 พ.ค.62)

2.BBL (บมจ.ธนาคารกรุงเทพ) มาร์เกตแคป 383,677.42 ล้านบาท ค่า P/BV อยู่ที่ 0.93เท่า , ค่า P/E อยู่ที่ 10.86 เท่า ,ค่า Yield อยู่ที่ 3.20% (กลุ่มแบงก์ ค่าเฉลี่ย P/BV 1.05 เท่า, P/E 10.57 เท่า) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 203.00 บาท และเคยดีดไปถึง 215 บาทเมื่อต้นเดือน ก.พ.62 ล่าสุดปิดที่ 201.00 บาท (10 พ.ค.62)

3.SIRI (บมจ.แสนสิริ) มาร์เกตแคป 21,105.08 ล้านบาท ค่า P/BV อยู่ที่ 0.67 เท่า , ค่า P/E อยู่ที่ 9.85 เท่า ,ค่า Yield อยู่ที่ 8.47% (กลุ่มอสังหาฯ ค่าเฉลี่ยP/BV 1.57 เท่า, P/E 15.85 เท่า) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 1.18 บาท และเคยดีดไปถึง 1.45 บาทเมื่อเดือน พ.ค. 62 ล่าสุดปิดที่ 1.42 บาท (10 พ.ค.62)

4.KTB (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) มาร์เกตแคป 262,749.95 ล้านบาท ค่า P/BV อยู่ที่ 0.86 เท่า , ค่า P/E อยู่ที่ 9.22 เท่า , ค่า Yield อยู่ที่ 3.80% (กลุ่มแบงก์ ค่าเฉลี่ย P/BV 1.05 เท่า, P/E 10.57 เท่า) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 19.20 บาท และเคยขยับไป 20.10 บาท เมื่อต้นเดือน ม.ค.62 ล่าสุดปิดที่18.80 บาท (10 พ.ค.62)

5.STA (บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี) มาร์เกตแคป 18,892.80 ล้านบาท ค่า P/BV อยู่ที่ 0.76 เท่า , ค่า P/E อยู่ที่ 9.16 เท่า ,ค่า Yield อยู่ที่ 5.24 % (กลุ่มธุรกิจเกษตร ค่าเฉลี่ยP/BV 1.07 เท่า, P/E 16.27เท่า) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 14.10 บาท และเคยขยับไป 16.80 บาท เมื่อปลายเดือน ก.พ. 62 ล่าสุดปิดที่ 12.30 บาท (10 พ.ค.62)

6.TCAP (บมจ.ทุนธนชาต) มาร์เกตแคป 62,042.46 ล้านบาท ค่า P/BV อยู่ที่ 0.93 เท่า , ค่า P/E อยู่ที่ 7.78เท่า ,ค่า Yield อยู่ที่ 4.89% (กลุ่มแบงก์ ค่าเฉลี่ย P/BV 1.05 เท่า, P/E 10.57 เท่า) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 49.75 บาท และเคยขยับไป 56.50 บาท เมื่อเดือน มี.ค. 62 ล่าสุดปิดที่ 53.25 บาท (10 พ.ค.62)

7.TMB (บมจ.ธนาคารทหารไทย) มาร์เกตแคป 85,949.71 ล้านบาท ค่า P/BV อยู่ที่ 0.87 เท่า , ค่า P/E อยู่ที่ 7.41 เท่า ,ค่า Yield อยู่ที่ 3.55 % (กลุ่มแบงก์ ค่าเฉลี่ย P/BV 1.05 เท่า, P/E 10.57 เท่า) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 2.20 บาท และเคยขยับไป 2.32 บาท เมื่อปลายเดือน ก.พ. 62 ล่าสุดปิดที่ 1.96 บาท (10 พ.ค.62)

8.PSH (บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง) มาร์เกตแคป 40,487.34 ล้านบาท ค่า P/BV อยู่ที่ 0.98 เท่า , ค่า P/E อยู่ที่ 6.73เท่า , ค่า Yield อยู่ที่ 8.29 % (กลุ่มอสังหาฯ ค่าเฉลี่ย P/BV 1.57 เท่า, P/E 15.85 เท่า) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 17.30 บาท และเคยขยับไป 19.20 บาท เมื่อปลายเดือนเม.ย. 62 ล่าสุดปิดที่ 18.50 บาท (10 พ.ค.62)

9.AP (บมจ.เอพี ไทยแลนด์) มาร์เกตแคป 22,807.77 ล้านบาท ค่า P/BV อยู่ที่ 0.94 เท่า , ค่า P/E อยู่ที่5.90 เท่า ,ค่า Yield อยู่ที่ 5.44 % (กลุ่มอสังหาฯ ค่าเฉลี่ยP/BV 1.57 เท่า, P/E 15.85 เท่า) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 6.00 บาท และเคยขยับไป 8.10 บาท เมื่อกลางเดือน เม.ย. 62 ล่าสุดปิดที่ 7.25 บาท (10 พ.ค.62)

10.ANAN (บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์) มาร์เกตแคป 11,798.82 ล้านบาท ค่า P/BV อยู่ที่ 0.74 เท่า , ค่า P/E อยู่ที่ 4.88 เท่า ,ค่า Yield อยู่ที่ 7.02 % (กลุ่มอสังหาฯ ค่าเฉลี่ยP/BV 1.57 เท่า, P/E 15.85 เท่า) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 3.24บาท และเคยขยับไป 4.10 บาท เมื่อกลางเดือน เม.ย.62 ล่าสุดปิดที่ 3.54 บาท (10 พ.ค.62)

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า 10 ตัวเหล่านี้จะมีค่าตัวเลขสำคัญอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังต้องพิจารณาอีกหลายปัจจัยนะคะ…วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments