กรุงไทย

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดูอาณาจักรพอร์ตหุ้น ของ KTB (ธนาคาร กรุงไทย) ว่าเขานำไปลงทุนตลาดหลักทรัพย์ มีอะไรบ้างน้า ดั๊น ไปควานหามานำเสนอค่ะ มูลค่าพอร์ต์รวม 91,661,170,857 บาท กระจายลงทุนใน 11 หลักทรัพย์ ( 6 หุ้น 4 กองทุนและ 1 ทรัสต์ )

1. KTC (บมจ.บัตรกรุงไทย) ธนาคารกรุงไทย ถือ 1,270,908,500 หุ้น หรือ 49.29%

ถ้าคิดมูลค่าตามราคาปิดที่ 64.75 บาท จะเท่ากับ 82,291,325,375 บาท และเมื่อดู YTD +8.82%, ปี 63 อยู่ที่ +50.63% ,ปี62 อยู่ที่ +29.51%

2.BEM (บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ) ธนาคารกรุงไทย ถือ 815,356,075 หุ้น หรือ 5.33%

ถ้าคิดมูลค่าตามราคาปิดที่ 8.05 บาท จะเท่ากับ 6,563,616,403 บาท และเมื่อ ดู YTD อยู่ที่ -3.01%, ปี 63 อยู่ที่ -23.85%, ปี 62 อยู่ที่ 12.37%

3.TIP (บมจ.ทิพยประกันภัย) ธนาคารกรุงไทย ถือ 60,000,000 หุ้น หรือ 10.00%

ถ้าคิดมูลค่าตามราคาปิดที่ 27.50 บาท จะเท่ากับ 1,650,000,000 บาท และเมื่อดู YTD +2.80 % ,ปี 63 อยู่ที่ +10.54%, ปี 62 อยู่ที่ +6.61%

4.TWP (บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์) ธนาคารกรุงไทย ถือ 8,234,570 หุ้น หรือ 3.05%

ถ้าคิดมูลค่าตามราคาปิดที่ 2.12 บาท จะเท่ากับ 17,457,288 บาท และเมื่อดู YTD +4.95%, ปี 63 อยู่ที่ -6.48%, ปี62 อยู่ที่ -44.62%

5.TNPC (บมจ.ไทยนามพลาสติกส์) ธนาคารกรุงไทย ถือ 12,115,088 หุ้น หรือ 3.79%

ถ้าคิดมูลค่าตามราคาปิดที่ 0.76 บาท จะเท่ากับ 9,207,466 บาท และเมื่อดู YTD +1.33%, ปี 63 อยู่ที่ +7.14%, ปี 62 อยู่ที่ -43.55%

6.WR (บมจ.วีรีเทล) ธนาคารกรุงไทย ถือ 3,689,600 หุ้น หรือ 0.15%

ถ้าคิดมูลค่าตามราคาปิดที่ 0.35 บาท จะเท่ากับ 1,291,360 บาท และเมื่อดู YTD 0.00 % , ปี 63 อยู่ที่ 0.00%, ปี 62 อยู่ที่ -80.97%

7.CPTGF (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท) ธนาคารกรุงไทย ถือ 94,469,100 หุ้น หรือ 9.77%

ถ้าคิดมูลค่าตามราคาปิดที่ 8.90 บาท จะเท่ากับ 840,774,990 บาท และเมื่อ ดู YTD -17.59%, ปี 63 อยู่ที่ -16.92%, ปี 62 อยู่ที่ +2.36%

8. HPF (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล) ธนาคารกรุงไทย ถือ 47,000,000 หุ้น หรือ 10.00%

ถ้าคิดมูลค่าตามราคาปิด ที่ 4.82 บาท จะเท่ากับ 226,540,000 บาท และเมื่อดู YTD -0.82%, ปี 63 อยู่ที่ -1.22%, ปี 62 อยู่ที่ -3.53%

9.KBSPIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี) ธนาคารกรุงไทย ถือ 1,455,800 หุ้น หรือ 0.52%

ถ้าคิดมูลค่าตามราคาปิดที่ 9.75 บาท จะเท่ากับ 14,194,050 บาท และเมื่อดู YTD +3.72 %, ปี 63 อยู่ที่ +2.55%, ปี 62 อยู่ที่ +0.45%

10.MNRF (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ธนาคารกรุงไทย) ถือ 3,528,750 หุ้น หรือ 3.28%

ถ้าคิดมูลค่าตามราคาปิด ที่ 2.96 บาท จะเท่ากับ 10,445,100 บาท และเมื่อ ดู YTD +2.07%, ปี 63 อยู่ที่ -5.84%, ปี62 อยู่ที่ -3.75%

11.SPRIME (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท) ธนาคารกรุงไทย ถือ 4,686,300 หุ้น หรือ 1.05%

ถ้าคิดมูลค่าตามราคาปิด ที่ 7.75 บาท จะเท่ากับ 36,318,825 บาท และเมื่อ ดู YTD -11.93%, ปี 63 อยู่ที่ -33.33%, ปี 62 อยู่ที่ +32.00%

อย่างไรก็ตาม ในปี 63 นอกจาก KTC ที่ให้ผลตอบแทนราคาเป็นบวกแล้ว ส่วนใหญ่จะติดลบ ต้องดูว่าปี 64 นี้จะดีดรัวๆ หรือไม่ วันนี้ไปแล้วล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments