ปตท.

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า ตอนนี้ PTT (บมจ.ปตท.) มี CEO คนใหม่เข้ามาคุมบังเหียนแล้ว ดั๊นเลยจะพาไปอัพเดตอาณาจักร PTT หุ้นมหาชน ที่เข้าถือหุ้นใหญใน หุ้น 6ตัวดัง ไปดูกันเลยค่ะ

PTT (บมจ.ปตท.) กระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่สุด 51.11%

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคปอยู่ที่ 1,256,771.84 ล้านบาท ณ วันที่ 17 พ.ค.63 อยู่ที่ 1,013,986.37 ล้านบาท ลดลง 242,785.47 ล้านบาท หรือ -19.31%

ไตรมาส1/63 กำไรสุทธิ -1,554.36 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น -0.06 บาท อัตรากำไรสุทธิ -0.31%

บมจ.ปตท. ถือหุ้นใหญ่ในหุ้น 6 ตัว มูลค่ารวมประมาณ 4 แสนล้านบาท ประกอบด้วย

1.PTTEP (บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) บมจ.ปตท.ถือใหญ่สุดถืออยู่ 64.79% (ต้นปี 62 ถืออยู่ 65.29%)

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคปอยู่ที่ 494,263.18 ล้านบาท ณ วันที่ 17 พ.ค.63 อยู่ที่ 331,493.78 ล้านบาท ลดลง 162,769.40 ล้านบาท หรือ -32.93%

ไตรมาส1/63 กำไรสุทธิ 8,612.48 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.14 บาท อัตรากำไรสุทธิ 15.44%

2.PTTGC (บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล) บมจ.ปตท. ถือใหญ่สุด 47.68 % (ต้นปี 62 ถืออยู่ 48.18%)

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคปอยู่ที่ 257,004.40 ล้านบาท ณ วันที่ 17 พ.ค.63 อยู่ที่ 188,244.45 ล้านบาท ลดลง 68,759.95 ล้านบาท หรือ -26.75%
ไตรมาส1/63 กำไรสุทธิ -8,784.12 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น -1.96 บาท อัตรากำไรสุทธิ -9.19%

PTTGC ยังไปถือหุ้นในอีก 3 บริษัท คือ GPSC (บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่) 22.73% , GGC (บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล) 72.29% , VNT (บมจ.วีนิไทย) 24.98%

หนังสืออิป้าหามาเล่า3.TOP (บมจ.ไทยออยล์) บมจ.ปตท.ถือใหญ่สุด ถือ 47.03% (ต้นปี 62 ถืออยู่ 48.03%)

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคปอยู่ที่ 142,291.94 ล้านบาท ณ วันที่ 17 พ.ค.63 อยู่ที่ 87,721.20 ล้านบาท ลดลง 54,570.74 ล้านบาท หรือ -38.35%

ไตรมาส1/63 กำไรสุทธิ -13,754.50 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น -6.74 บาท อัตรากำไรสุทธิ -17.45%

TOP ยังถือหุ้นใน GPSC (บมจ.โกลบอลโกลบอลเวอร์ซินเนอร์ยี่) 8.91%

4.IRPC (บมจ.ไออาร์พีซี) บมจ.ปตท. ถือใหญ่สุด 47.55 % (ต้นปี 62 ถืออยู่ 48.05%)

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคปอยู่ที่ 75,198.66 ล้านบาท ณ วันที่ 17 พ.ค.63 อยู่ที่ 57,625.06 ล้านบาท ลดลง 17573.60 ล้านบาท หรือ -23.36%

ไตรมาส1/63 กำไรสุทธิ -8,904.90 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น -0.44 บาท อัตรากำไรสุทธิ -18.19%

5.GPSC (บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่) บมจ.ปตท. ถือใหญ่อันดับ 1 ถือ 22.81% (ต้นปี 62 ถืออยู่ 22.58%)

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคปอยู่ที่ 241,791.79 ล้านบาท ณ วันที่ 17 พ.ค.63 อยู่ที่ 202,315.58 ล้านบาท ลดลง 39,476.21 ล้านบาท หรือ -16.32%

ไตรมาส1/63 กำไรสุทธิ 1,579.89 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.56 บาท อัตรากำไรสุทธิ 8.53%

6.TIP (บมจ.ทิพยประกันภัย) บมจ.ปตท. ถือใหญ่อันดับ 1 ถือ 13.33%

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคปอยู่ที่ 14,520.00 ล้านบาท ณ วันที่ 17 พ.ค.63 อยู่ที่ 13,140.00 ล้านบาท ลดลง 1,380 ล้านบาท หรือ -9.50%

ไตรมาส1/63 กำไรสุทธิ 527.55 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.88 บาท อัตรากำไรสุทธิ 28.57%

TIP ยังถือหุ้นอีก 11 ตัว (ปี62) คือ BTSGIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท) 0.82% , KKP (บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน) 1.28% , EGATIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 1.48 % , ASP (บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์) 4.07% , QHPF (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์)4.85% ,

QH (บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์) 1.34 % , POPF (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ) 4.48% , MODERN (บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป)2.60% , KGI (บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)) 2.10% , SRICHA (บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น) 1.23% , AIMIRT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท) 1.33%

ปี 63 เพิ่มอีก 2 ตัวคือ CPNCG (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท) 1.53% , SUPEREIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี) 0.88%

นอกจาก 6 ตัวหลักแล้ว (บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก ) เข้าถือหุ้นใน BAFS (บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ) 7.06% (อันดับ4)

อย่างไรก็ตาม กลุ่มเครือข่ายอาณาจักร ปตท. มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มากเป็นอันดับ 3 ค่ะ วันนี้ไปแล้วค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments