ประกันสังคม

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะไปเจาะพอร์ตร้อนๆ ของสำนักงานประกันสังคม ขวัญใจมนุษญ์เงินเดือน ที่ลงทุนทั้งหมด 86 หลักทรัพย์ (258,399,452,608บาท อันดับ 8 องค์กรที่ลงทุนในหุ้นไทยมากที่สุด)

ดั๊นจะพาไปอัพเดตกันค่ะว่า 20 หุ้น ที่ประกันสังคมเข้าไปลงทุนมีตัวไหนบ้าง (เรียงตามมูลค่าจากมากไปหาน้อยนะคะ)

1.PTT (บมจ.ปตท.) ประกันสังคมถืออันดับ 5 (2.15%) มูลค่า 26,282,798,325 บาท (2.62 หมื่นล้านบาท)

ปี 61 ถือ 1.37% ,ปี 62 ถือ 1.43% ,พ.ค.ปี63 ถือ1.88% และต.ค.63 ถือ 2.15%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 42.50 บาท และ ณ วันที่ 8 ม.ค.64 ปิดที่ 42.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ 0.58%

ผลตอบแทนราคาปี 63 คือ -3.41% ส่วนปี 62 คือ -4.35%

2.SCC (บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย) ประกันสังคมถืออันดับ 3 (4.41%) มูลค่า 20,378,877,750 บาท (2.03 หมื่นล้านบาท)

ปี 61 ถือ 3.89% , ปี 62 ถือ 4.13% , พ.ค.63 ถือ 4.08% และ ก.ย.63 ถือ 4.41%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 378.00 บาท และ ณ วันที่ 8 ม.ค.64 ปิดที่ 385.00 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท หรือ 1.85%

ผลตอบแทนราคาปี 63 คือ -3.57% ส่วนปี 62 คือ -10.09%

3.AOT(บมจ.ท่าอากาศยานไทย) ประกันสังคมถืออันดับ 4 (1.89%) มูลค่า 17,611,125,075 บาท (1.76 หมื่นล้านบาท)

ปี 61 ถือ 1.16% , ปี 62 ถือ 1.15% , และ ปี 63 ถือ 1.89%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 62.25 บาท และ ณ วันที่ 8 ม.ค.64 ปิดที่ 65.25 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท หรือ 4.81%

ผลตอบแทนราคาปี 63 คือ -16.16% ส่วนปี 62 คือ 15.56%

4.ADVANC (บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส) ประกันสังคมถืออันดับ 4 (2.64%) มูลค่า 14,484,043,350 บาท (1.44 หมื่นล้านบาท)

ปี 61 ถือ 2.74% ,ปี 62 ถือ 3.08% , มิ.ย.63 ถือ 2.63% และ ส.ค.63 ถือ 2.64%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 176.00 บาท และ ณ วันที่ 8 ม.ค.64 ปิดที่ 184.50 บาท เพิ่มขึ้น 8.50 บาท หรือ 4.82%

ผลตอบแทนราคา ปี 63 คือ -17.37% ส่วนปี 62 คือ 23.48%

5.BDMS (บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ) ประกันสังคมถืออันดับ 6 (3.25%) มูลค่า 11,212,133,940 บาท (1.12 หมื่นล้านบาท)

ปี 61 ถือ 4.05% ,ปี 62 ถือ 4.07% , มี.ค.63 ถือ 2.68% และ มิ.ย.63 ถือ 3.25%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 20.80 บาท และ ณ วันที่ 8 ม.ค.64 ปิดที่ 21.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.90 บาท หรือ 4.32%

ผลตอบแทนราคาปี 63 คือ -20.00% ส่วนปี 62 คือ 4.84%

6.BBL (บมจ.ธนาคารกรุงเทพ) ประกันสังคมถืออันดับ 3 (4.50%) มูลค่า 10,731,537,500 บาท (1.07 หมื่นล้านบาท)

ปี 61 ถือ 3.00% , ปี 62 ถือ 3.43% , เม.ย.63 ถือ 4.09% และ มิ.ย.63 ถือ 4.50%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 118.50 บาท และ ณ วันที่ 8 ม.ค.64 ปิดที่ 125.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.50 บาท หรือ 5.48%

ผลตอบแทนราคาปี 63 คือ -25.94% ส่วนปี 62 คือ -21.18%

7.CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์) ประกันสังคมถืออันดับ 5 (2.04%) มูลค่า 10,696,319,350 บาท (1.06 หมื่นล้านบาท)

ปี 61 ถือ 0.83% ,ปี 62 ถือ 1.39% , มี.ค.63 ถือ 1.72% และ พ.ค.63 ถือ 2.04%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 58.25 บาท และ ณ วันที่ 8 ม.ค.64 ปิดที่ 58.25 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง

ผลตอบแทนราคา ปี 63 คือ -19.38% ส่วนปี 62 คือ 5.09%

8.KBANK (ธนาคารกสิกรไทย) ประกันสังคมถืออันดับ4 (3.59%) มูลค่า 10,437,469,650 บาท (1.04 หมื่นล้านบาท)

ปี 61 ถือ 2.28% ,เม.ย.62 ถือ 2.57% , ก.ย.63 ถือ 2.88% และ เม.ย.63 ถือ 3.59%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 113.00 บาท และ ณ วันที่ 8 ม.ค.64 ปิดที่ 121.50 บาท เพิ่มขึ้น 8.50 บาท หรือ 7.52%

ผลตอบแทนราคาปี 63 คือ -25.17% ส่วนปี 62 คือ -18.38%

9.SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) ประกันสังคมถืออันดับ 5 (3.22%) มูลค่า 9,937,027,100 บาท (9.93 พันล้านบาท)

ปี 61 ถือ % ,ปี 62 ถือ % , พ.ค.63ถือ % และ ต.ค.63 ถือ 3.22%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 87.50 บาท และ ณ วันที่ 8 ม.ค.64 ปิดที่ 91.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท หรือ 4.00%

ผลตอบแทนราคาปี 63 คือ -28.28% ส่วนปี 62 คือ -8.61%

10.PTTEP (บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) ประกันสังคมถืออันดับ 3 (2.00%) มูลค่า 8,284,203,746 บาท (8.28 พันล้านบาท)

ปี 61 ถือ 0.96% ,ปี 62 ถือ 1.01% , พ.ค.63 ถือ 1.83% และ ส.ค.63 ถือ 2.00%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 98.25 บาท และ ณ วันที่ 8 ม.ค.64 ปิดที่ 104.50 บาท เพิ่มขึ้น 6.25 บาท หรือ 6.36%

ผลตอบแทนราคาปี 63 คือ -21.08% ส่วนปี 62 คือ 9.69%

11.CPF(บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร) ประกันสังคมถืออันดับ 5 (2.88%) มูลค่า 6,940,710,000 บาท (6.94 พันล้านบาท)

ปี 61 ถือ 3.86% ,ปี 62 ถือ 3.51% , มิ.ย.63 ถือ 2.86% และ ก.ย.63 ถือ 2.88%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 26.75 บาท และ ณ วันที่ 8 ม.ค.64 ปิดที่ 28.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท หรือ 4.67%

ผลตอบแทนราคาปี 63 คือ -2.73% ส่วนปี 62 คือ 11.79%

12.PTTGC (บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล) ประกันสังคมถืออันดับ 3 (2.06%) มูลค่า 5,756,864,362 บาท (5.75 พันล้านบาท)

ปี 61 ถือ 0.96% ,ปี 62 ถือ 1.01% , พ.ค.63 ถือ 2.02% และ ต.ค.63 ถือ 2.06%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 58.50 บาท และ ณ วันที่ 8 ม.ค.64 ปิดที่ 62.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท หรือ 5.98%

ผลตอบแทนราคาปี 63 คือ 2.63% ส่วนปี 62 คือ -20.00%

13.CPN (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา) ประกันสังคมถืออันดับ 4 (2.55%) มูลค่า 5,674,714,650 บาท (5.67 พันล้านบาท)

ปี 61 ถือ 1.70% ,ปี 62 ถือ 2.14% และ พ.ค.63 ถือ 2.55%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 47.75 บาท และ ณ วันที่ 8 ม.ค.64 ปิดที่ 49.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท หรือ 3.66%

อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง ปี 2563 คือ -23.29% ส่วนปี 2562 คือ -16.72%

14.BCP (บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น) ประกันสังคมถืออันดับ1 (14.40%) มูลค่า 5,007,269,349 บาท (5.00 พันล้านบาท)

ปี 61 ถือ 14.46% ,ปี 62 ถือ 14.77% , มี.ค.63 ถือ14.40% และ ต.ค.63 ถือ 14.40%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 20.60 บาท และ ณ วันที่ 8 ม.ค.64 ปิดที่ 25.25 เพิ่มขึ้น 4.65 บาท หรือ 22.57%

ผลตอบแทนราคา ปี 63 คือ -26.43% ส่วนปี 62 คือ -11.81%

15.HMPRO (บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์) ประกันสังคมถืออันดับ 5 (2.65%) มูลค่า 4,816,592,085 บาท (4.81 พันล้านบาท)

ปี 61 ถือ 3.07% ,ปี 62 ถือ 2.80% , เม.ย.63 ถือ 2.63% และ ก.ย.63 ถือ 2.65%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 13.70 บาท และ ณ วันที่ 8 ม.ค.64 ปิดที่ 13.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ 0.72%

ผลตอบแทนราคาปี 63 คือ -14.38% ส่วนปี 62 คือ 5.26%

16.LH (บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์) ประกันสังคมถืออันดับ 4 (4.66%) มูลค่า 4,763,478,942 บาท (4.76 พันล้านบาท)

ปี 61 ถือ 3.42% ,ปี 62 ถือ 3.57% , มี.ค.63 ถือ 3.67% และ ส.ค.63 ถือ 4.66%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 7.95 บาท และ ณ วันที่ 8 ม.ค.64 ปิดที่ 8.55 บาท เพิ่มขึ้น 0.60 บาท หรือ 7.54%

ผลตอบแทนราคาปี 63 คือ -18.88% ส่วนปี 62 คือ -1.01%

17.TOP (บมจ.ไทยออยล์) ประกันสังคมถืออันดับ3 (3.61%) มูลค่า 4,232,655,500 บาท (4.23 พันล้านบาท)

ปี 61 ถือ 1.58% ,ปี 62 ถือ 1.64% , พ.ค.63ถือ3.51% และ ก.ย.63 ถือ 3.61%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 52.00 บาท และ ณ วันที่ 8 ม.ค.64 ปิดที่ 57.50 บาท เพิ่มขึ้น 5.50 บาท หรือ 10.57%

ผลตอบแทนราคา ปี 63 คือ -25.45 % ส่วนปี 62 คือ 5.28%

18.BEM (บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ) ประกันสังคมถืออันดับ 5 (3.14%) 4,106,920,680 บาท (4.10 พันล้านบาท)

ปี 61 ถือ 1.88% ,ปี 62 ถือ 1.94% , เม.ย.63 ถือ 3.08% และ มิ.ย..63 ถือ 3.14%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 8.30 บาท และ ณ วันที่ 8 ม.ค.64 ปิดที่ 8.55 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ 3.01%

ผลตอบแทนราคา ปี 63 คือ -23.85 % ส่วนปี 62 คือ 12.37%

19.CRC (บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น) ประกันสังคมถืออันดับ 5 (2.16%) มูลค่า 4,063,130,187 บาท (4.06 พันล้านบาท)

ก.พ..63ถือ1.37% , มี.ค. ถือ 1.91% และ ก.ค.63 ถือ 2.16%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 30.75 บาท และ ณ วันที่ 8 ม.ค.64 ปิดที่ 31.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท หรือ 1.62%

ผลตอบแทนราคาปี 63 คือ -26.79%

20.GPSC (บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่) ประกันสังคมถืออันดับ6 (1.74%) มูลค่า 4,030,365,190 บาท (4.03 พันล้านบาท)

ปี 61 ถือ 1.64% ,ปี 62 ถือ 1.67% , และ ก.ย.63 ถือ 1.74%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 73.75 บาท และ ณ วันที่ 8 ม.ค.64 ปิดที่ 82.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.25 บาท หรือ 11.18%

ผลตอบแทนราคาปี 63 คือ -13.99% ส่วนปี 62 คือ 64.53%

อย่างไรก็ตาม น่าสังเกตว่า ใน 20 ตัวเหล่านี้ ประกันสังคม มีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ผลตอบแทนราคาปี 63 ส่วนใหญ่ติดลบค่ะ วันนี้ไปละค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments