ประกันสังคม

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า ดีใจกับมนุษย์เงินเดือน ตามมาตรา 33 ด้วยนะคะ ที่จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลคนละ 4 พันบาท พอดั๊นเห็นข่าวนี้ก็เลยจะพาไปอัพเดตว่า ตอนนี้ ณ เวลานี้ สำนักงานประกันสังคม ได้เข้าไปถือหุ้นในหลักทรัพย์ตัวไหนที่ถือเป็นอันดับ 1 กันบ้าง

เดือนก.พ. ปี 64 ประกันสังคมลงทุนมีหลักทรัพย์ต่างๆ 257,915,492,202 บาท และ พบว่ามี 13 ตัว ที่ประกันสังคมถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับ 1 (ข้อมูลเดิมเมื่อพ.ค. ปี63 มี 12 ตัว) แบ่งเป็นหุ้น 2 ตัว , 6 กองทุน และ 5 ทรัสต์

1.BCP (บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น) ประกันสังคมถืออันดับ 1 (198,212,697 หุ้น หรือ 14.40%) อันดับ 2 คือ กระทรวงการคลัง (9.98%)

เมื่อ ก.ย.61 ประกันสังคม ถือ 14.46% ต่อมา ก.ค. 62 ขยับถือเป็น 14.70% จากนั้น พ.ค.63 ลดลงเหลือ 14.40%

ราคา BCP ณ วันที่ 5 ก.พ. 64 ปิดที่ 26.00 บาท เท่ากับมูลค่า 5,153,530,122 บาท, ราคาปี64 YTD +26.21% , ปี 63 -26.43%, ปี 62-11.81%

2.LPN (แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์) ประกันสังคมถืออันดับ 1 (68,616,600 หุ้น หรือ 4.65%) อันดับ 2 คือ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (3.19%)

เมื่อ ส.ค.61 ประกันสังคม ถือ 4.64% ต่อมา ก.พ. 62 ขยับถือเป็น 4.90% จากนั้น ก.พ.63 ลดลงเหลือ 4.65%

ราคา LPN ณ วันที่ 5 ก.พ. 64 ปิดที่ 4.90 บาท เท่ากับมูลค่า 336,221,340 บาท,ราคา ปี64 YTD +5.15 %, ปี 63 +6.39%, ปี 62 -30.48%

กองทุนรวม 6 กอง ประกอบด้วย

1.POPF (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ) ลงทุนในสิทธิการเช่า ที่ดิน อาคาร อาคารยูบีซี 2 /อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์/ อาคารสำนักงานโครงการบางนา ทาวเวอร์

ประกันสังคมถืออันดับ 1 (81,059,400หุ้น หรือ16.83%) อันดับ 2 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (5.86%)

เมื่อ ก.ค.61 ประกันสังคม ถือ 19.63% ต่อมามี.ค. 62 ขยับถือเป็น 20.69% จากนั้น พ.ค. 63 ลดลงเหลือ 17.12% และ พ.ย. 63 เหลือ16.83%

ราคาณ วันที่ 5 ก.พ. 64 เท่ากับ 10.80 บาท หรือรวมมูลค่า 875,441,520บาท, ราคา ปี 64 YTD1.89%, ปี 63 -18.46%, ปี 62-1.52%

2.SIRIP (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ) ลงทุนในกรรมสิทธิ์ ที่ดิน อาคารสำนักงานสิริภิญโญ

ประกันสังคมถืออันดับ1 ( 46,820,800หุ้น หรือ27.54%) อันดับ 2 บริษัทบีบี แคปปิตอล จำกัด (25.12%)

เมื่อ ก.ค.61 ประกันสังคม ถือ 29.17% ต่อมา พ.ย.62 ลดลงเหลือ 28.09% จากนั้นมี.ค.63 ลดลงเหลือ 27.54%

ราคาณ วันที่ 5 ก.พ. 64 เท่ากับ 8.90 บาท หรือรวมมูลค่า 416,705,120 บาท,ราคา ปี 64 YTD +.89%,ปี 63 -19.16%, ปี 62-6.14%

3.KPNPF (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น) ลงทุนในกรรมสิทธิ์ ที่ดิน อาคารสำนักงาน และระบบสาธารณูปโภคของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์

ประกันสังคม ถืออันดับ 1 (37,948,100หุ้น หรือ 21.08%) อันดับ 2 นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช (16.26%)

เมื่อ ก.ย.61 ประกันสังคมถือ 20.98% ต่อมา มิ.ย. 62 ขยับถือเป็น 21.08% จนถึงปัจจุบัน

ราคา ณ วันที่ 5 ก.พ. 64 เท่ากับ 7.50 บาท มูลค่า 284,610,750 บาท , ราคาปี 64 YTD+4.90%, ปี 63 -14.37%, ปี 62-7.22%

4.ERWPF (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท) ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (freehold) โรงแรมไอบิส ป่าตอง และ โรงแรมไอบิส พัทยา

ประกันสังคมถืออันดับ 1 (50,821,200 หุ้น หรือ 28.86%) อันดับ 2 บมจ.บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ถือ (35,220,000 หุ้น หรือ 20.00%)

เมื่อปี 61 ประกันสังคม ถือ 28.86% จนถึงปัจจุบัน

ราคา ณ วันที่ 5 ก.พ. 64 ปิดที่ 4.08 บาท เท่ากับมูลค่า 207,350,496 บาท, ราคา ปี 64 YTD -3.77%, ปี 63 -17.67%, ปี 62 -2.83%

5.TU-PF (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์) ลงทุนในสิทธิการเช่า ที่ดิน โครงการ “ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์”

ประกันสังคม ถืออันดับ1 (80,000,000 หุ้น หรือ 76.75%) อันดับ 2 นายทวน ผาติหัตถกร (1.93%)

เมื่อ เม.ย.62 ประกันสังคม ถือ 76.75% จนถึงปัจจุบัน

ราคา ณ วันที่ 5 ก.พ. 64 เท่ากับ 1.29 บาท มูลค่า 103,200,000 บาท, ราคาปี64 YTD-11.03%, ปี 63 -17.14%, ปี 62+3.55%

6.URBNPF (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา) ลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาว ในที่ดิน อาคารพักอาศัยบางส่วนโครงการเออร์บานา หลังสวน

ประกันสังคม ถืออันดับ 1 (21,600,000 หุ้น หรือ 30.00%) อันดับ 2 นายธีระพล หวังมนตรี (11.68%)

เมื่อ ส.ค.61 ประกันสังคม ถือ 30.00% จนถึงปัจจุบัน

ราคา ณ วันที่ 5 ก.พ. 64 เท่ากับ 2.60 บาท มูลค่า 56,160,000 บาท, ราคาปี64 YTD +3.17%, ปี 63 -44.25% ,ปี 62 +17.71%

ทรัสต์ 5

1.WHART (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท)

ประกันสังคมถืออันดับ1 (หุ้น 421,896,055 หรือ 16.51%) อันดับ 2 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (15.00%)

เมื่อ ก.ย.61 ประกันสังคม ถือ 20.05% ต่อมา เม.ย. 62 ลดลงเหลือ 17.33% จากนั้น มี.ค.63 ลดลงเหลือ 16.94% และ พ.ย. 63 เหลือ 16.51%

ราคา ณ วันที่ 5 ก.พ. 64 เท่ากับ 12.10 บาท มูลค่า 5,104,942,265 บาท,ราคาปี 64 YTD -9.02%, ปี 63 -23.14%, ปี 62 +56.66%

2.SRIPANWA (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา) ลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง โครงการโรงแรมศรีพันวา

ประกันสังคม ถืออันดับ 1 (63,072,615 หุ้น หรือ 22.60%) อันดับ 2 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด (19.49%)

เมื่อ พ.ค.61 ประกันสังคม ถือ 25.02% ต่อมา พ.ย. 62 ลดลง 23.22% จากนั้น มี.ค.63 ลดลงเหลือ 22.60%

ราคา ณ วันที่ 5 ก.พ. 64 เท่ากับ 7.80 บาท มูลค่า 491,966,397 บาท,ราคาปี 64 YTD -1.89% ,ปี 63 -29.02% ,ปี 62 +3.70%

3.WHABT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์) ลงทุนในในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า โครงการเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

ประกันสังคม ถืออันดับ 1 (55,017,500 หุ้น หรือ 27.24%) อันดับ 2 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (15.00%)

เมื่อ ก.ย.61 ประกันสังคม ถือ 26.10% ต่อมา พ.ย.62 ขยับถือเป็น 27.22% จากนั้น มิ.ย.63 เพิ่มเป็น 27.24%

ราคา ณ วันที่ 5 ก.พ. 64 เท่ากับ 8.70 บาท มูลค่า 478,652,250 บาท, ราคาปี 64 YTD+1.16%, ปี 63 -11.34%, ปี 62 -2.02%

4.LHSC (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์) ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21

ประกันสังคม ถืออันดับ 1 (44,452,900 หุ้น หรือ 9.11%) อันดับ 2 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (9.00%)

เมื่อ ก.ย.61 ประกันสังคมถือ 10.15% ต่อมา ธ.ค. 62 ลดลง 9.61% จากนั้น เม.ย.63 ลดลงเหลือ 9.24% และ ธ.ค.63 เหลือ 9.11%

ราคา ณ วันที่ 5 ก.พ. 64 เท่ากับ 10.70 บาท มูลค่า 475,646,030 บาท, ราคา ปี 64 YTD-6.14%, ปี 63 -37.36%, ปี 62 +12.35%

5.GAHREIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้) ลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างโรงแรม เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

ประกันสังคม ถืออันดับ 1 ( 37,876,100 หุ้น หรือ 21.58%) อันดับ 2 บริษัท แกรนด์ เอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (10.00%)

เมื่อ ส.ค.61 ประกันสังคม ถือ 21.10% ต่อมา ก.ย.62 ขยับถือเป็น 21.58% จนถึงปัจจุบัน

ราคา ณ วันที่ 5 ก.พ. 64 เท่ากับ 7.65 บาท มูลค่า 289,752,165 บาท, ราคาปี 64 YTD -2.55% ,ปี 63 -13.74% ,ปี 62 -3.70%

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 13 หลักทรัพย์ที่ประกันสังคมถือหุ้นใหญ่ ถือดูผลตอบแทบด้านราคาในปี 63 ไม่สดใสนัก แต่ปี 64 หลายตัวเริ่มฟื้นกลับมาบ้างแล้วนะคะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments