เซียนฮง

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันก่อนไปเช็คพอร์ตเซียนฮงมาพบว่ามีการลดการถือหุ้นใน OR ลง วันนี้เลยจะมาสำรวจ อัพเดตพอร์ตเซียนฮง ว่ามีการลดพอร์ตตัวไหน และไปเพิ่มตัวไหนกันบ้างค่ะ

ก่อนหน้านี้อิป้าเคยสำรวจพอร์ต “เซียนฮง – สถาพร งามเรืองพงศ์” เมื่อ 22 เม.ย.64 ถือหุ้นใหญ่ 7 ตัว รวมมูลค่า 1.13 หมื่นบาท แต่ในปัจจุบันเหลือ 5.75 พันล้านบาท ปรากฎชื่อของเซียนฮง ในผู้ถือหุ้นใหญ่แค่ 5 หุ้น และมี 2 หุ้นที่ไม่ปรากฎรายชื่อใน 10 อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว

1.OR (บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก) วันปิดสมุด 17 มี.ค.64 เซียนฮงถือ 244,298,900 หุ้น หรือ 2.04% วันปิดสมุดล่าสุด 9 ก.ย.64 เซียนฮง ถือ 118,688,600 หุ้น หรือ 0.99% เท่ากับ เทขายออกไป 125,610,300 หุ้น หรือ 1.05% คาดว่าอาจขายไปในราคา 30.00 บาทต่อหุ้น เท่ากับได้เงินมา 3,768,309,000 บาท (3.76 พันล้านบาท)

และวันปิดสมุด 17 มี.ค.64 มีคุณแม่ คือ นางมณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ ถือในอันดับ 10 ถือ 29,000,000 หุ้น หรือ 0.24% แต่ปัจจุบันวันปิดสมุดล่าสุด 9 ก.ย.64 ไม่ปรากฎรายชื่อนางมณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ ใน10 อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว

ล่าสุดเซียนฮง ถือ 118,688,600หุ้น ในวันที่ 16 ก.ย.64 ราคาปิด 28.75 บาท คิดเป็นมูลค่า 3,412,297,250 บาท

2.MICRO (บมจ.ไมโครลิสซิ่ง) วันปิดสมุด 12 มี.ค.64 ถือ 45,252,800 หุ้น หรือ 4.84% ต่อมาวันปิดสมุด 23 เม.ย.64 ถือ 42,580,800 หุ้น หรือ 4.55% หรือ ลดลงไป -0.29%

และวันปิดสมุดล่าสุด 23เม.ย.64 ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซียนฮงถือ 4.55% เท่าเดิม ขณะที่ราคาในช่วงกลางเดือน มี.ค. 64 ประมาณ 9.00 บาท เทียบล่าสุด 16 ก.ย.64 ปิด 8.05 บาท ลดลง 0.95 บาท หรือ -10.55%

ล่าสุดเซียนฮงถือ 42,580,800 หุ้น ในวันที่ 16 ก.ย.64 ราคาปิด 8.05 บาท คิดเป็นมูลค่า 342,775,440 บาท

3.TTA (บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์) วันปิดสมุด 26 มี.ค.64 เซียนฮงถือ 70,741,900 หุ้น หรือ 3.88% ล่าสุด 16 ก.ย.64 เซียนฮง ถือเท่าเดิมเพิ่มเติ่มคือราคาที่เปลี่ยนไป

ณ 26 มี.ค.64 ราคาปิด 13.10 บาท ล่าสุด 16 ก.ย.64 ปิด 15.50 บาท เพิ่ม 2.40 บาท หรือ +18.32% หรือเทียบเป็นเงินที่เพิ่มขึ้นจาก 926 ล้านบาท เพิ่มเป็น 1.09 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 170 ล้านบาท

ล่าสุดเซียนฮงถือ 70,741,900 หุ้น ในวันที่ 16 ก.ย.64 ราคาปิด 15.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 1,096,499,450 บาท

4.SINGER (บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย) วันปิดสมุด 5 พ.ค.64 เซียนฮงถือ 17,036,400 หุ้น หรือ 3.44%

วันปิดสมุดล่าสุด 10 ก.ย.64 ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ปรากฎว่าเซียนฮงถือ 18,936,700 หุ้น หรือ 3.80% เพิ่มพอร์ตเข้าไป 1,900,300 หุ้น หรือ 0.36%

ขณะราคา ณ วันที่ 5 พ.ค.64 ปิด 40.25 บาท ล่าสุด 16 ก.ย.64 ปิด 42.50 บาท เพิ่ม 2.25 บาท หรือ +5.59%

ล่าสุดเซียนฮง ถือ 18,936,700 หุ้น ในวันที่ 16 ก.ย.64 ราคาปิด 42.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 804,809,750 บาท

5.KISS (บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล) วันปิดสมุด 15 มี.ค.64 เซียนฮงถือ 6,305,300 หุ้น หรือ 1.05% ต่อมาวันปิดสมุด 30 เม.ย.64 ถือ 8,934,500หุ้น หรือ 1.49% หรือ +0.44% และวันปิดสมุดล่าสุด 31 ส.ค.64 ถือ 8,934,500 หุ้น หรือ 1.49%

ล่าสุดเซียนฮงถือ 8,934,500หุ้น ในวันที่ 16 ก.ย.64 ราคาปิด 11.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 102,746,750 บาท

มี 2 ตัวที่ไม่ปรากฎรายชื่อเซียนฮงใน 10 อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว

1.IVL (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส) วันปิดสมุด 24 พ.ย.63 เซียนฮงถือ 83,658,700 หุ้น หรือ 1.49% ต่อมา วันปิดสมุด 11 มี.ค.64 ลดพอร์ตเหลือ 29,463,100 หุ้น หรือ 0.52% (-0.97%)

และวันปิดสมุดล่าสุด 28 พ.ค.64 ไม่ปรากฎรายชื่อเซียนฮงใน 10 อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว

เทียบราคาจาก 24 พ.ย.63 ปิดที่ 28.75 บาท ล่าสุด 16 ก.ย.64 ปิด 44.50 บาท เพิ่ม 15.75 บาท หรือ +54.78%

2.NOBLE (บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์) วันปิดสมุด 27 พ.ย.63 เซียนฮงถือ 14,986,200 หุ้น หรือ 3.28% ต่อมาวันปิดสมุด 7 ม.ค.64 ถือ 44,958,600หุ้น หรือ 3.28% (แตกพาร์)

ต่อมาวันปิดสมุด 11 พ.ค.64 ถือ 25,385,000 หุ้น หรือ 1.85% (-1.43%) และวันปิดสมุดล่าสุด 25 ส.ค.64 ไม่ปรากฎรายชื่อเซียนฮงใน 10 อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามว่า เซียนฮงจะมีเซอร์ไพรส์ เหมือนกับช่วงที่เข้าถือ OR หรือไม่ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

 

Facebook Comments