สถาพร งามเรืองพงศ์

อิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า ไปอัพเดตพอร์ตหุ้นสถาพร งามเรืองพงศ์ (เซียนฮง) ถือหุ้นใหญ่ 8 ตัว รวมมูลค่า 5.82 พันล้านบาท

1.BE8 – บมจ.เบริล 8 พลัส (ถือประมาณ 8 ล้านหุ้น หรือ 4.00%) คิดเป็นมูลค่า 200 ล้านบาท (ณ วันที่ 9 พ.ย.64 ราคาปิด 25.00 บาท) ตัวนี้เฮียซื้อในราคา IPO ที่ 10.00 บาท เท่ากับกำไรไปแล้ว 15.00 บาท หรือ 150.00%

2.OR – บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (ถือ 118,688,600 หุ้น หรือ 0.99%) คิดเป็นมูลค่า 3.08 พันล้านบาท (ณ วันที่ 9 พ.ย.64 ราคาปิด 26.00 บาท) ปิดสมุดวันที่ 17/03/21 เฮียฮงถือ 2.04% ปิดสมุดวันที่ 09/09/21 ถือ 0.99% ลดพอร์ตลงไป -1.05%

3.KISS – บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ถือ 8,934,500 หุ้น หรือ 1.49%) คิดเป็นมูลค่า 100 ล้านบาท (ณ วันที่ 9 พ.ย.64 ราคาปิด 11.30 บาท) ปิดสมุดวันที่ 15/03/21 เฮียฮงถือ 1.05% ปิดสมุดวันที่ 30/04/21 ถือ 1.49% ล่าสุดปิดสมุดวันที่ 31/08/21 ถือ 1.49% เท่าเดิม ตั้งแต่เริ่มเข้าเพิ่มพอร์ตไป +0.44%

4.MICRO – บมจ.ไมโครลิสซิ่ง (ถือ42,580,800 หุ้น หรือ 4.55%) คิดเป็นมูลค่า 330 ล้านบาท ( ณ วันที่ 9 พ.ย.64 ราคาปิด 7.75 บาท) ปิดสมุดวันที่ 12/03/21 เฮียฮงถือ 4.84% ล่าสุดปิดสมุดวันที่ 23/04/21 ถือ4.55% ลดลง -0.29%

5.SINGER – บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย (ถือ 18,936,700 หุ้น หรือ 3.74%) คิดเป็นมูลค่า 828 ล้านบาท (ณ วันที่ 9 พ.ย.64 ราคาปิด 43.75 บาท) ปิดสมุดวันที่ 09/03/21 เฮียฮงถือ 3.92%, ปิดสมุดวันที่ 05/05/21 เฮียฮงถือ 3.44% (ลดลง 0.48%) ปิดสมุดวันที่ 10/09/21 เฮียฮงถือ 3.80% (เพิ่ม 0.36%), ล่าสุดปิด 02/11/21 สมุดเฮียฮงถือ 3.74% (ลด 0.06%)

6.TTA – บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (ถือ 70,741,900 หุ้น หรือ 3.88%) คิดเป็นมูลค่า 714 ล้านบาท (ณ วันที่ 9 พ.ย.64 ราคาปิด 10.10 บาท) ปิดสมุดวันที่ 26/03/21 เฮียฮงถือ 3.88%

7.LANNA – บมจ.ลานนารีซอร์สเซส (ถือ 19,954,200 หุ้น หรือ 3.80%) คิดเป็นมูลค่า 377 ล้านบาท (ณ วันที่ 9 พ.ย.64 ราคาปิด 18.90 บาท) ปิดสมุดวันที่ 01/11/21 เฮียฮงถือ 3.80%

8.BANPU-R – บมจ.บ้านปู (ถือ18,000,000 หุ้น หรือ 0.35%) คิดเป็นมูลค่า 199 ล้านบาท (ณ วันที่ 9 พ.ย.64 ราคาปิด 11.10 บาท) ปิดสมุดวันที่ 09/09/21 ถือ 18,000,000 หุ้น หรือ 0.35%

อย่างไรก็ตาม มีการเติมตัวใหม่เข้ามาอย่าง LANNA และ BE8 ต้องติดตามว่า ราคาจะไปในทิศทางที่หวังและตั้งใจไว้หรือไม่ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments