เสี่ยยักษ์

อิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปอัพเดตพอร์ตหุ้น “เสี่ยยักษ์ -วิชัย วชิรพงศ์ ” ที่ปรากฎรายชื่อใน 10 อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่ มี 4 ตัว (ยกเว้น PACEที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP, NP, NC) ซึ่งจะพาไปส่องสัดส่วนการเข้าถือหุ้นของเสี่ยยักษ์ย้อนหลังใน 4 ตัวหลัก ว่าเป็นมาอย่างไร พร้อมมี 2 ตัวที่ขณะนี้ไม่ปรากฎรายชื่อเสี่ยยักษ์แล้ว ทั้งนี้พอร์ต 4 ตัวรวมมูลค่า 3,413,886,892 บาท (3.41 พันล้านบาท)

1.BEM (บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ) อันดับ 6 ถือ 349,802,957 หุ้น หรือ 2.29% มูลค่า 3,183,206,908 บาท (ราคาปิด 9.10 บาท ณ 22 ก.ย.64)

สัดส่วนการเข้าถือหุ้นของเสี่ยยักษ์ 4 ปีย้อนหลัง…วันปิดสมุด 5 ก.ย.61 ถือ 2.30% , วันปิดสมุด 8 พ.ค.62 เพิ่้มเป็น 2.63% (+0.33) ต่อมา 23 ส.ค.62 ลดเหลือ 2.56% (-0.07) จากนั้น 11 มี.ค.63 ลดเหลือ 2.42% (-0.14) ต่อมา 23 เม.ย.63 ลดเหลือ 2.42% (+0.22) จากนั้น 10 มี.ค.64 ลดเหลือ 2.24% (-0.18) และล่าสุด 10 พ.ค.64 เพิ่มเป็น 2.29% (+0.05)

BEM ประกอบธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษและบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า มีบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด 31.32% ,ธนาคารกรุงไทย 5.33% สำนักงานประกันสังคม 3.81%, ธนาคาร กรุงเทพ 1.99%, นายมิน เธียรวร มือการเงินเจ้าสัวซีพี 1.23%

ส่วนเรื่องผลตอบแทนด้านราคาปี 63 ติดลบ -23.85% แต่ในปี 64 สดใส โดยเทียบราคาสิ้นปี 63 ปิด 8.30 บาท ล่าสุด 22 ก.ย.64 ปิด 9.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.80 บาท หรือ +9.64%

2.ETC (บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์) เสี่ยยักษ์ ถือในลำดับที่ 8 ถือ หุ้น 32,477,400 หุ้น หรือ 1.45% มูลค่า 86,389,884 บาท (ราคาปิด 2.66 บาท ณ 22 ก.ย.64) สัดส่วนการเข้าถือหุ้นของเสี่ยยักษ์ ย้อนหลัง…วันปิดสมุด 13 ส.ค.63 ถือ 0.80% ต่อมาวันปิดสมุด 10 มี.ค.64 ถือเพิ่มเป็น 1.45% (+0.65)

ETC ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน มีบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด 43.93% และมีคนดังอย่างภัคพล งามลักษณ์ ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี มือทำงานของ เจ้าสัว ธนินท์ ถืออันดับ 2 ถือ 15.07% , น.ส.หลุยส์ เตชะอุบล 0.89% ,นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ถือ 0.57% และนักลงทุนคนดัง นายสิปปกร ขาวสอาด ถือ 0.56%

และก่อนหน้านั้น ปรากฎชื่อ “รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา” หรือ “หมอวิน” นักลงทุนเทคนิค-หุ้นพื้นฐาน ถือ 1.15% แต่ปัจจุบันไม่ปรากฎรายชื่อแล้ว

ETC เข้าเทรดตั้งแต่ ส.ค.63 ราคา IPO 2.60 บาท ล่าสุด 22 ก.ย.64 ปิด 2.66 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท หรือ +2.31%

ส่วนเรื่องผลตอบแทนด้านราคาปี 63 ติดลบ -28.08% แต่ในปี 64 สดใสโดยเทียบราคาสิ้นปี 63 ปิด 1.87 บาท ล่าสุด 22 ก.ย.64 ปิด 2.66 บาท เพิ่มขึ้น 0.79 บาท หรือ +42.24%

3.PROEN (บมจ.โปรเอ็น คอร์ป) เสี่ยยักษ์ ถือในลำดับที่ 3 ถือ 10,758,500 หุ้น หรือ 3.40% มูลค่า 71,006,100 บาท (ราคาปิด 6.60 บาท ณ 22 ก.ย.64)

สัดส่วนการเข้าถือหุ้นของเสี่ยยักษ์ ย้อนหลัง…วันปิดสมุด 27 พ.ค.64 ปรากฎชื่อเสี่ยยักษ์ถือ 3.40% จนถึงปัจจุบัน

PROEN ประกอบธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านศูนย์ข้อมูล Data Center และบริการอินเทอร์เน็ต ISP และบริการคลาวด์ มีนายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ถือหุ้นใหญ่สุด 38.09% และยังมีนายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ (น้องเขย “เฮียฮ้อ” บิ๊กบอส ค่ายอาร์เอส) ถือ1.58% , นางโสภิศ แก้วสว่าง (ภรรยา เสี่ยป๋อง – วัชระ แก้วสว่าง) ถือ 0.95% ,นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค บิ๊กบอส MINT ถือ 0.85% , อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ อดีตคนเคยรู้ใจสาวอั้ม พัชราภา ถือ 0.63% และน.ส. หทัยชนก วชิรพงศ์ ลูกสาวเสี่ยยักษ์ 0.63%

PROEN เข้าเทรดตั้งแต่ เม.ย.64 ราคา IPO 3.25 บาท ล่าสุด 22 ก.ย.64 ปิด 6.60 บาท เพิ่มขึ้น 3.35 บาท หรือ +103.08%

4.QTC (บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่) เสี่ยยักษ์ถือในลำดับที่ 8 ถือ 12,214,000 หุ้น หรือ 3.58% มูลค่า 73,284,000 ล้านบาท (ราคาปิด 6.00 บาท ณ 22 ก.ย.64)

สัดส่วนการเข้าถือหุ้นของเสี่ยยักษ์ 4 ปีย้อนหลัง…วันปิดสมุด 9 มี.ค.61 ถือ 4.22% ,วันปิดสมุด 24 พ.ค.62 ถือลดลงเหลือ 3.64% (-0.58) ต่อมาวันปิดสมุด 5 พ.ค.64 ถือลดลงเหลือ 3.58% (-0.06)

และก่อนหน้านี้เคยมีคนดัง ติดในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ อย่างญาติเสี่ยยักษ์ นายวิชาญ วชิรพงศ์ ปี 62 เคยถือ 1.26% ต่อมาปิดสมุด 15 เม.ย.63 ไม่ปรากฎรายชื่อแล้ว ,พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ น้องชายหมอเสริฐ เคยถือ 1.78%, นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภาเคยถือ 5.86% ,นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ลูกเขยเจ้าสัวเจริญเคยถือ 0.77 %

QTC ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ถือหุ้นใหญ่สุดน.ส.ศศิกาญจน์ ตันธนสิน 15.92% (ลูกสาวของ “พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน” ผู้ก่อตั้ง QTC) และใน 10 ผู้ถือหุ้นใหญ่ นอกจากเสี่ยยักษ์แล้วยังมีคนดังอย่าง นายธีรพล นพรัมภา (อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลนายสมัคร) 5.86% และบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) 4.99%

QTC เข้าเทรดตั้งแต่ปี 54 ราคา IPO 2.00 บาท ล่าสุด 22 ก.ย.64 ปิด 6.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท หรือ +200.00%

ส่วนเรื่องผลตอบแทนด้านราคามีปี 62 ติดลบ -15.66% พอปี 63 ดีขึ้นแต่ยังติดลบ -6.67% แต่ในปี 64 สดใส โดยเทียบราคาสิ้นปี 63 ปิด 3.92 บาท ล่าสุด 22 ก.ย.64 ปิด 6.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.08 บาท หรือ +53.06%

5.PACE (บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น) เสี่ยยักษ์ ถือในลำดับที่ 15 ถือ 284,965,300 หุ้น หรือ 1.98%

ตัวนี้ เป็นหุ้นที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP, NP, NC จึงไม่ลงในรายละเอียดนะคะ

นอกจากนี้ ยังมีหุ้น ที่หลุดชื่อเสี่ยยักษ์ หลุดจาก 10 อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่ในปี 64 อีก 2 ตัวคือ STGT, UPA

1.STGT (บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)) เมื่อวันปิดสมุด 1 ก.ค.63 เสี่ยยักษ์ถือ 1.55% ต่อมา 30 พ.ย.63 ลดพอร์ตเหลือ 1.04% (-0.51) จากนั้น 2 มี.ค.64 เหลือ 0.80% (-0.24) จากนั้น 16 เม.ย.64 ลดอีกเหลือ 0.62% (-0.18) และวันปิดสมุด 27 พ.ค.64 ไม่ปรากฎชื่อเสี่ยยักษ์ ใน 10 อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว

2.UPA (บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย) วันปิดสมุด 4 ก.ย.61 เสี่ยยักษ์ถือ 4.50% จากนั้น 25 ธ.ค.61 ไม่ปรากฎชื่อเสี่ยยักษ์ มาอีกทีวันปิดสมุด 17 มี.ค.64 เสี่ยยักษ์โดดมาถืออันดับ 2 ถือ 12.98% และล่าสุดวันปิดสมุด 13 มี.ค.64 ไม่ปรากฎชื่อเสี่ยยักษ์ ใน 10 อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว

อย่างไรก็ตาม เมื่อดู 4 หุ้นหลักที่เสี่ยยักษ์ถือครอง ล้วนแต่เป็นหุ้นมีสตอรรี่ มีผู้หุ้นคนดัง ๆ เข้าร่วม และอัตราผลตอบแทนจากราคาเป็นบวกทุกตัว วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments