นิติ โอสถานุเคราะห์

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้มาอัพเดตพอร์ต “นิติ โอสถานุเคราะห์” เศรษฐีหุ้นไทยอันดับ 3 มูลค่า 5.73 หมื่นล้านบาท รองจากอันดับ 1.นายสารัชถ์ รัตนาวะดี 1.40 แสนล้านบาท และอันดับ 2 หมอปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 5.78 หมื่นล้านบาท โดยในปี 63 “นิติ” ปรากฎชื่อในผู้ถือหุ้นใหญ่ 10อันดับในหุ้น 10 กว่าตัว แต่ในปี 64 เขามีชื่อใน 7หุ้น คือ

1.OSP (บมจ.โอสถสภา) ถืออันดับ 1 ถือ 23.80% มูลค่า 2.68 หมื่นล้านบาท

สัดส่วนการเข้าถือหุ้นของ “นิติ” ย้อนหลัง 4 ปี คือ ต.ค.61 ถือ 20.78% ต่อมา พ.ค.62 ถือ 16.28% ต่อมา ส.ค.63 ขยับขึ้นเป็น 16.46% จากนั้น มี.ค. 64 เพิ่มเป็น 16.65% และปิดสมุดล่าสุด พ.ค.64 ถือ 23.80%

-ใน 10 ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีคนนามสกุล “โอสถานุเคราะห์” ถือร่วมอีก 5 คน รวมกับนิติเป็น 6 คน รวม 39.58% และมีแบงก์ใหญ่ 2 แห่งร่วมถือหุ้นด้วย คือ BANK OF SINGAPORE-ORIZON LIMITED ถืออันดับ 3 ถือ 5.00% และธนาคารกรุงเทพ ถืออันดับ 10 ถือ 2.50%

-อัตราตอบแทนด้านราคา OSP ปี 64 YTD +4.23%, ปี 63 อยู่ที่ -12.35%, ปี 62 อยู่ที่ +65.31%

2.MINT (บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล) ถืออันดับ 2 ถือ 9.55% มูลค่า 1.45 หมื่นล้านบาท

สัดส่วนการเข้าถือหุ้นของ “นิติ” ย้อนหลัง 4 ปี คือ มิ.ย.61 ถือ 7.92% ต่อมา เม.ย.62 ถือ 7.92% ต่อมา มี.ค.63 เพิ่มเป็น 8.87% และมิ.ย.64 ถือ 9.24% และส.ค.63 ขยับเป็น 9.51% และ มี.ค.64 พุ่งเป็น 9.55% และปิดสมุดล่าสุด พ.ค.64 ถือ 9.55%

-ใน10 ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีบริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด ถือมากสุด 15.89% และมีสำนักงานประกันสังคม ถือในอันดับ 9 ถือ 2.03%
-อัตราตอบแทนด้านราคา MINT ปี 64 YTD +12.62%, ปี 63 อยู่ที่ -27.38% ,ปี 62 อยู่ที่ +5.88%

3.HMPRO (บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์) ถืออันดับ 4 ถือ 5.06% มูลค่า 9.18 พันล้านบาท

สัดส่วนการเข้าถือหุ้นของ “นิติ” ย้อนหลัง 4 ปี คือ ก.ย.61 ถือ 4.73% ต่อมา เม.ย.62 ถือ 5.06% จากนั้น มี.ค.64 ขยับเป็น 5.06% และปิดสมุดล่าสุด เม.ย.64 ถือ 5.06%

-ใน10 ผู้ถือหุ้นใหญ่ มี บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ถือมากสุด 30.23% และมีสำนักงานประกันสังคม ถือในอันดับ 5 ถือ 2.73% และอดีคเจ้าของโรบินสัน นายมานิต อุดมคุณธรรม ถือในอันดับ 6 ถือ 2.05%
– อัตราตอบแทนด้านราคา ปี 64 YTD 0.00%, ปี 63 อยู่ที่ -14.38%, ปี62 อยู่ที่ +5.26%

4.CPN (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา) ถืออันดับ 7 ถือ 1.72% มูลค่า 3.81 พันล้านบาท

สัดส่วนการเข้าถือหุ้นของ “นิติ” ย้อนหลัง 4 ปี คือ มี.ค.61 ถือ 1.10% มี.ค.62 ถือ 1.10% ต่อมา พ.ค.63 ขยับเป็น 1.72% และปิดสมุดล่าสุด มี.ค.64 ถือ 1.72%

-ใน 10 ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีบริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด ถือมากสุด 26.21% และมีสำนักงานประกันสังคมถือในอันดับ 4 ถือ 2.16% และมีสถาบันการเงินต่างชาตร่วมเข้าถืออีก 6 แห่ง คือ BBHISL NOMINEES LIMITED,SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED,STATE STREET EUROPE LIMITED ,BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC,UBS AG SINGAPORE BRANCHและCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH

-อัตราตอบแทนด้านราคา ปี 64 YTD +2.09%, ปี 63 อยู่ที่ -23.29%, ปี 62 อยู่ที่ -16.72%

5.CENTEL (บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา) ถืออันดับ 3 ถือ 3.06% มูลค่า 1.21 พันล้านบาท

สัดส่วนการเข้าถือหุ้นของ “นิติ” ย้อนหลัง 4 ปี คือ พ.ค.61 ถือ 2.68% พ.ค.62 ยังถือ 2.68% ต่อมา มี.ค.63 ขยับเพิ่มเป็น 3.06% และปิดสมุดล่าสุด มี.ค.64 ถือคงที่ 3.06%

-ใน10 ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีบริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด ถือใหญ่สุด 5.00% และมีคนนามสกุล “จิราธิวัฒน์” ถือร่วมอีก 4คน รวม 9.79% และมีแบงก์ต่างชาติร่วมถืออีก 2แห่ง คือDBS BANK LTD 1.70% และDeutsche Bank AG Singapore PWM 1.70%

-อัตราตอบแทนด้านราคา ปี 64 YTD +24.47%, ปี 63 อยู่ที่ -5.20%, ปี 62 อยู่ที่ -37.50%

6.WHA (บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น) ถืออันดับ 10 ถือ 2.51% มูลค่า 1.17 พันล้านบาท

สัดส่วนการเข้าถือหุ้นของ “นิติ” ย้อนหลัง 2 ปี คือ มี.ค.63 เริ่มเข้าถือ 1.96% ต่อมา พ.ค.63 ขยับเป็น 2.51% และปิดสมุดล่าสุด พ.ค.64 ถือคงที่ 2.51%

-ใน10 ผู้ถือหุ้นใหญ่ มี น.ส. จรีพร จารุกรสกุล ถือใหญ่สุด 21.64% ขณะที่ลูกสาวจรีพร คือ น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร ถืออันดับ 2 ถือ 8.29% และบริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด ถืออันกับ 8 ถือ 3.30%

-อัตราตอบแทนด้านราคา ปี 64 YTD +1.32%, ปี 63 อยู่ที่ -21.65%, ปี 62 อยู่ที่ -9.35%

7.BKI (บมจ.กรุงเทพประกันภัย) ถืออันดับ 9 ถือ 2.09% มูลค่า 600 ล้านบาท

สัดส่วนการเข้าถือหุ้นของ “นิติ” ย้อนหลัง 4 ปี คือ ตั้งแต่ ส.ค.61 ถึงปิดสมุดล่าสุด พ.ค.64 ถือคงที่ 2.09% ไม่มีการเพิ่มหรือลดปริมาณการถือครองแต่อย่างใด

-ใน10 ผู้ถือหุ้นใหญ่ มี ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด ถือใหญ่สุด 9.97% และมีบริษัทปละบุคคลในเครือโสภณพนิช ร่วมถืออีก 5 อันดับ (มูลนิธิชินโสภณพนิช, นาย ชาญ,นาย ชัย , นาย ชาตรี, (บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต) รวมทั้งหมด 22.82%

-อัตราตอบแทนด้านราคา ปี 64 YTD -2.54%, ปี 63 อยู่ที่ -6.44%, ปี 62 อยู่ที่ -10.33%

อย่างไรก็ตามใน 7 หุ้นพอร์ต “นิติ” อัตราตอบแทนด้านราคา ปี 64 YTD บวกไป 5 ตัว ลบ 1ตัว ไม่เปลี่ยนแปลง 1 ตัว ต้องติดตามว่าอีก 4 เดือนกว่าๆ ผลงาน 7 หุ้นเหล่านี้จะรุ่งหรือร่วมกันคะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments