หุ้น

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะมา ควานหา หุ้น น่าสนใจระดับราคา 1- 20 บาท/หุ้น กันค่ะ โดยใช้ 4 ปัจจัย คือ 1.P/BV (หุ้นที่ราคาสมเหตุสมผล) ตัวเลขมาตราฐาน 1 เท่า 2.P/E (จำนวนปีที่จะคืนทุน) ไม่เกิน 15 เท่า และ 3.ROE (หุ้นที่ให้ผลตอบแทนดี) ไม่น้อยกว่า 15% 4.ค่า D/E (หุ้นที่มีหนี้สินเหมาะสมส่วนใหญ่ไม่เกิน 2 เท่า) มีอยู่ 7 ตัว (ข้อมูลตัวเลข จาก http://siamchart.com ณ 3 พ.ค.62)

1.AH (บมจ.อาปิโกไฮเทค) ทำธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ มาร์เกตแคป 6,774 ล้านบาท ค่า P/BV อยู่ที่ 0.86 เท่า , ค่า P/E อยู่ที่ 5.11 เท่า ,ค่า ROE 17.72 % ,ค่า D/E อยู่ที่ 1.29 เท่า

ตัวเลขกำไรต่อหุ้น ขยับเพิ่ม 3 ปีติดจาก 0.97 บาท ขยับเพิ่ม 1.70 บาท ขยับ 3.66 บาท จนถึง 4.10 บาท ส่วนราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค.61 อยู่ที่ 19.00 บาท ราคาล่าสุด 21.00บาท (3 พ.ค. 62)

2.ANAN (บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์) ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มาร์เกตแคป 12,865 ล้านบาท ค่า P/BV อยู่ที่ 0.81 เท่า , ค่า P/E อยู่ที่ 5.32 เท่า ,ค่า ROE 17.07 % ,ค่า D/E อยู่ที่ 1.48 เท่า

-ตัวเลขกำไรต่อหุ้น ขยับเพิ่ม (จาก 0.34 บาท ขยับเป็น 0.65 บาทในปี 61) ส่วนราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค.61 อยู่ที่ 3.24 บาท ราคาล่าสุด 3.86 บาท (3 พ.ค. 62)

3.MDX (บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์) ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มาร์เกตแคป 762 ล้านบาท ค่า P/BV อยู่ที่ 0.58 เท่า , ค่า P/E อยู่ที่ 5.00 เท่า , ค่า ROE 15.66% ตัวนี้แถมค่า D/E อยู่ที่ 0.19 เท่า

ตัวเลข กำไรต่อหุ้น ขยับเพิ่ม 2 ปีติดจาก 0.14 บาทขยับเป็น 0.54 บาท ขยับเป็น 0.97 บาท ในปี 61) ส่วนราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค.61 อยู่ที่ 3.74 บาท ราคาล่าสุด 4.18 บาท (3 พ.ค. 62)

4.PSH (บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง) ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มาร์เกตแคป 41,144 ล้านบาท ค่า P/BV อยู่ที่ 1.00 เท่า , ค่า P/E อยู่ที่ 6.83 เท่า ,ค่า ROE 15.23% ,ค่า D/E อยู่ที่ 0.97 เท่า

ตัวเลขกำไรต่อหุ้น ขยับลดลงจาก 2.50 บาท ขยับเป็น 2.75 บาทในปี 61 ส่วนราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค.61 อยู่ที่ 17.30 บาท ราคาล่าสุด 18.80 บาท (3 พ.ค. 62)

5.OCC (บมจ.โอ ซี ซี) ทำธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มาร์เกตแคป 978 ล้านบาท ค่า P/BV อยู่ที่ 0.96 เท่า , ค่า P/E อยู่ที่ 5.78 เท่า ,ค่า ROE 17.72% ,ค่า D/E อยู่ที่ 0.27 เท่า

ตัวเลข กำไรต่อหุ้น ขยับเพิ่มจาก1.05 บาท ขยับเป็น 2.82 บาทในปี 61 ส่วนราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค.61 อยู่ที่ 17.20 บาท ราคาล่าสุด 16.30 บาท (3 พ.ค. 62)

6.CHEWA (บมจ.ชีวาทัย) ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มาร์เกตแคป 1,428 ล้านบาทค่า P/BV อยู่ที่ 0.78เท่า , ค่า P/E อยู่ที่ 5.39 เท่า ,ค่า ROE 17.95% ,ค่า D/E อยู่ที่1.42 เท่า

ตัวเลขกำไรต่อหุ้น ขยับเพิ่มจาก0.21 ขยับเป็น0.24 บาทในปี 61 ส่วนราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค.61 อยู่ที่ 1.08 บาท ราคาล่าสุด 1.12 บาท (3 พ.ค. 62)

7.SENA (บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์) ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มาร์เกตแคป 5,314 ล้านบาทค่า P/BV อยู่ที่0.96 เท่า , ค่า P/E อยู่ที่ 5.66 เท่า ,ค่า ROE 18.36 % ,ค่า D/E อยู่ที่1.42

ตัวเลขกำไรต่อหุ้น ขยับเพิ่มจาก 0.63 บาท ขยับเป็น 0.70 บาทในปี 61 ส่วนราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค.61 อยู่ที่ 3.28 บาท ราคาล่าสุด 3.74 บาท (3 พ.ค. 62)

8.MJD (บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มาร์เกตแคป 2,753 ล้านบาท ค่า P/BV อยู่ที่ 0.60 เท่า , ค่า P/E อยู่ที่ 3.76 เท่า ,ค่า ROE 17.55% ค่า D/E อยู่ที่ 3.19

ตัวเลขกำไรต่อหุ้น ขยับเพิ่มจาก 0.21 บาท ขยับเป็น 0.85 บาทในปี 61 ส่วนราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค.61 อยู่ที่ 3.42 บาท ราคาล่าสุด 3.20 บาท (3 พ.ค. 62)

อย่างไรก็ตาม การจะเข้าลงทุนต้องศึกษาให้ละเอียดถ่องแท้นะคะ จับจังหวะ การเข้าให้ดีค่ะ สุขสมหวังกันทุกท่าน…วันนี้ไปละค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments