ลงทุนหุ้น

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปชมหุ้นตัวใหญ่ที่สุด (วัดจากมาร์เก็ตแคป) ในแต่ละ 8 หมวดอุตสาหกรรมกันนะคะ และจะเทียบค่า P/E , P/BV อุตสาหกรรม กับค่า P/E , P/BV ของหุ้นตัวนั้นด้วยค่ะ ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 08 พ.ค.2563)

1.เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) มาร์เก็ตแคปรวม 946,943 ล้านบาท P/E อุตสาหกรรม 16.43 เท่า , P/BV 1.80 เท่า

ใหญ่ที่สุดคือ CPF (บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร) มาร์เก็ตแคป 234,656 ล้านบาท , P/E 12.71 เท่า , P/BV 1.37เท่า , ธุรกิจ 1.ธุรกิจอาหารสัตว์ 2. ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป และ3.ธุรกิจอาหาร

สิ้นปี 62 ปิดที่ 27.50 บาท ล่าสุด (8 พ.ค.63) ปิดที่ 27.25 บาท ยังลบอยู่ 0.25 บาท หรือ -0.90%

เคยสูงสุด 31.00 บาท (21 ม.ค.63) และต่ำสุด 18.70 บาท (13 มี.ค.63) ต่างกัน 12.30 บาท หรือ 65.77%

2.สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) มาร์เก็ตแคปรวม 76,088 ล้านบาท , P/E อุตสาหกรรม 25.62 เท่า , P/BV 0.49เท่า

ใหญ่ที่สุด คือ SUC (บมจ.สหยูเนี่ยน) มาร์เก็ตแคป 11,025 ล้านบาท , P/E 9.91 เท่า , P/BV 0.54 เท่า , ธุรกิจ 1.ผลิต สิ่งทอ-อุปกรณ์ตัดเย็บ พลาสติก ยาง โลหะ 2.คอมพิวเตอร์ 3.พลังงานไฟฟ้าในจีน 4.โรงแรม 5.ลงทุนอื่นๆ

สิ้นปี 62 ปิดที่ 43.25 บาท ล่าสุด (8 พ.ค.63) ปิดที่ 36.75 บาท ยังลบอยู่ 6.50 บาท หรือ -15.02%

ในปี 63 เคยสูงสุด 43.25 บาท (17 ม.ค.63) และต่ำสุด 32.00 บาท (18 มี.ค.63) ต่างกัน 11.25 บาท หรือ 35.15%

3.ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) มาร์เก็ตแคปรวม 1,751,800 ล้านบาท , P/Eอุตสาหกรรม 5.42 เท่า , P/BV 0.51เท่า

ใหญ่ที่สุดคือ SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) มาร์เก็ตแคป 225,806 ล้านบาท , P/E 5.90 เท่า , P/BV 0.56 เท่า , ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรสำหรับลูกค้าทุกประเภท

สิ้นปี 62 ปิดที่ 122.00บาท ล่าสุด (8 พ.ค.63) ปิดที่ 66.50 บาท ยังลบอยู่ 55.50 บาท หรือ -45.49%

ในปี 63 เคยสูงสุด 122.50 บาท (2 ม.ค. 63) และต่ำสุด 58.00 บาท (23 มี.ค.63) ต่างกัน 64.50 บาท หรือ 111.20%

4.สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) มาร์เก็ตแคปรวม 585,198 ล้านบาท , P/Eอุตสาหกรรม 16.48 เท่า , P/BV 0.81 เท่า

ใหญ่ที่สุดคือ PTTGC (บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล) มาร์เก็ตแคป 173,590 ล้านบาท P/E 14.79 เท่า , P/BV0.60 เท่า , ธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่มปตท.

สิ้นปี 62 ปิดที่ 57.00 บาท ล่าสุด (8 พ.ค.63) ปิดที่ 38.50 บาท ยังลบอยู่ 18.50 บาท หรือ -32.45%

ในปี 63 เคยสูงสุด 61.25 บาท (6 ม.ค.63) และต่ำสุด 21.40 บาท (13 มี.ค.63) ต่างกัน 39.85 บาท หรือ 186.21%

5.อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) มาร์เก็ตแคปรวม 1,915,448 ล้านบาท P/E อุตสาหกรรม 13.94 เท่า , P/BV 1.41 เท่า

ใหญ่ที่สุดคือ SCC (บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย) มาร์เก็ตแคป 403,200 ล้านบาท , P/E 12.59 เท่า , P/BV1.44 เท่า ,3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง

สิ้นปี 62 ปิดที่ 392.00 บาท ล่าสุด (8 พ.ค.63) ปิดที่ 336.00 บาท ยังลบอยู่ 56.00 บาท หรือ -14.28%

ในปี 63 เคยสูงสุด 394.00 บาท ( 2 ม.ค. 63) และต่ำสุด 244.00 บาท (13 มี.ค.63) ต่างกัน 150.00 บาท หรือ 61.47%

6.ทรัพยากร (RESOURC) มาร์เก็ตแคปรวม 3,076,398 ล้านบาท P/E อุตสาหกรรม 15.54เท่า , P/BV 1.37 เท่า

ใหญ่ที่สุดคือ PTT (บมจ.ปตท.) มาร์เก็ตแคป 1,006,845 ล้านบาท P/E 10.83 เท่า , P/BV 1.15 เท่า , ธุรกิจปิโตรเลียมครบวงจร สำรวจและผลิต จัดหาและจัดจำหน่าย ขนส่ง และแยกก๊าซธรรมชาติ

สิ้นปี 62 ปิดที่ 44.00 บาท ล่าสุด (8 พ.ค.63) ปิดที่ 35.25 บาท ยังลบอยู่ 8.75 บาท หรือ -19.88%

ในปี 63 เคยสูงสุด 47.75 บาท (6 ม.ค.63) และต่ำสุด 23.20 บาท (13 มี.ค.63) ต่างกัน 24.55 บาท หรือ 105.81%

7.บริการ (SERVICE) มาร์เก็ตแคปรวม 3,755,416 ล้านบาท P/E อุตสาหกรรม 50.17 เท่า , P/BV 2.70 เท่า

ใหญ่ที่สุดคือ AOT (บมจ.ท่าอากาศยานไทย) มาร์เก็ตแคป 853,570 ล้านบาท P/E 32.85 เท่า , P/BV5.30 เท่า , ธุรกิจสนามบิน 6 แห่ง คือสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่

สิ้นปี 62 ปิดที่ 74.25บาท ล่าสุด (8 พ.ค.63) ปิดที่ 59.75บาท ยังลบอยู่ 14.50 บาท หรือ -19.52%

ในปี 63 เคยสูงสุด 76.75 บาท (14 ม.ค. 63) และต่ำสุด 45.25 บาท (19 มี.ค.63) ต่างกัน 31.50 บาท หรือ 69.61%

8.เทคโนโลยี (TECH) มาร์เก็ตแคปรวม 1,408,501 ล้านบาท , P/E อุตสาหกรรม 16.73 เท่า , P/BV 2.18 เท่า

ใหญ่ที่สุดคือ ADVANC (บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส) มาร์เก็ตแคป 575,310 ล้านบาท , P/E 18.94 เท่า , P/BV 8.31 เท่า , ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม โทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส

สิ้นปี 62 ปิดที่ 213.00 บาท ล่าสุด (8 พ.ค.63) ปิดที่ 193.50 บาท ยังลบอยู่ 19.50 บาท หรือ -9.15%

ในปี 63 เคยสูงสุด 224.00 บาท (7 ม.ค. 63) และต่ำสุด 156.50 บาท (13 มี.ค.63) ต่างกัน 67.50 บาท หรือ 43.13%

ปีนี้ ผลงานดีที่สุด (ลบน้อยสุด) คือ CPF แค่ -0.90% ส่วนตัวที่ลบมากสุดคือ SCB -45.49% ขณะส่วนต่างรๅคามากสุดคือ PTTGC 186.21% น้อยสุดคือ SUC 35.15% …วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายยย

Facebook Comments