หุ้นพลังงาน

1.AIE -35.56%
2.ESSO -34.13%
3.BANPU -33.94%
4.EA -31.70%
5.TCC -31.52%
6.GUNKUL -29.90%
7.AGE -28.82%
8.SOLAR -26.67%
9.EP -26.54%
10.ACE -25.93%
11.IRPC -22.52%
12.SCN -21.23%

Facebook Comments