เจริญ สิริวัฒนภักดี

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะมาเล่าเรื่องของอภิมหาโคตรเศรษฐีเมืองไทยอย่าง “เสี่ยเจริญ สิริวัฒนภักดี” กันอีกรอบนะคะ โดยจะพาไปอัพเดตว่าในบรรดาหุ้น 11 ตัวในสังกัดของเสี่ยเจริญ ในเวลานี้ราคาเป็นอย่างไรบ้างคะ อ้อ! ลืมบอกไปค่ะว่า หุ้นเหล่านี้มีทั้งที่เสี่ยเจริญ ถือทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านเครือข่าย และบริษัทในเครือต่าง ๆ มากมาย

1.AWC (บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป) มาร์เกตแคป 177,600.00 ล้านบาท มีทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ถือใหญ่สุด 29.27% และนางวัลลภา ไตรโสรัส ลูกสาวคนที่สองของเจริญ นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เริ่มต้นซื้อขาย 10 ต.ค 62 ราคา ปิดที่ 6.05 บาท เทียบราคาปี 63 ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 5.85 บาทราคา ณ 7 ก.พ.63 ปิดที่ 5.55 บาท ลดลง 0.30 บาท หรือ -5.12% (เคยขึ้นสูงสุดที่ 6.80 บาท และต่ำสุดที่ 5.20 บาท)

2.BJC (บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์) มาร์เกตแคป 162,278.47 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 203,136.76 ล้านบาท) โดยมีบริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถืออันดับ 1 (66.80%) มีนายเจริญ นั่งประธานกรรมการบริษัท และให้นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล (ลูกเขยเสี่ยเจริญ) บริหารงานในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

ราคาตอนสิ้นปี 61 ปิดที่ 50.75 บาท เทียบราคาปี 63 ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 42.00 บาท ราคา ณ 7 ก.พ.63 ปิดที่ 40.50 บาท ลดลง 1.50 บาท หรือ -3.57% (ในรอบปีเคยสูงสุด 56.50 บาท ต่ำสุด 38.50 บาท)

3.FPT (บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้) มาร์เกตแคป 28,839.71 ล้านบาท (สิ้นปี 61อยู่ที่ 25,127.75 ล้านบาท) บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด ถือหุ้นอันดับ 1 (43.53%) และมีนายชายน้อย เผื่อนโกสุม (อดีตรักษาการผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน) ประธานกรรมการ

ราคาตอนสิ้นปี 61 ปิดที่ 13.70 บาท เทียบราคาปี 63 ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 15.20 บาท ราคา ณ 7 ก.พ.63 ปิดที่ 14.30 บาท ลดลง 0.90 บาท หรือ -5.92% (ในรอบปีเคยสูงสุด 20.00 บาท ต่ำสุด 13.40 บาท)

4.SEG (บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์) เพิ่งแปลงร่างมาจาก TIC (บมจ.ไทยประกันภัย) มาร์เกตแคป 26,323.42 ล้านบาท มีนายเจริญ สิริวัฒนภักดี – คุณหญิงวรรณา ถือหุ้นใหญ่ คนละ 281,103,971 หุ้น หรือ 37.38% และมีนายโชติพัฒน์ พีชานนท์ (เขยใหญ่เสี่ยเจริญ) ประธานกรรมการบริหาร

ราคาเริ่มซื้อขาย 31 ก.ค.62 ปิดที่ 36.00 บาท เทียบราคาปี 63 ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 37.25 บาท ราคา ณ 7 ก.พ.63 ปิดที่ 35.00 บาท ลดลง 2.25 บาท หรือ -6.04% (ในรอบปีเคยสูงสุด 46.00 บาท ต่ำสุด 26.00 บาท)

5.GOLD (บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์) มาร์เกตแคป 18,357.39 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 16,266.04 ล้านบาท) มีบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถืออันดับ 1 (95.65%) มีนายวันชัย ศารทูลทัต (อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม) ประธานกรรมการ , นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ , นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ

ราคาตอนสิ้นปี 61 ปิดที่ 7.00 บาท เทียบราคาปี 63 ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 8.45 บาท ราคา ณ 7 ก.พ.63 ปิดที่ 7.90 บาท ลดลง 0.55 บาท หรือ -6.50 % (ในรอบปีเคยสูงสุด 8.60 บาท ต่ำสุด 7.45 บาท)

6.OISHI (บมจ.โออิชิ กรุ๊ป) มาร์เกตแคป 18,375.00 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 14,156.25 ล้านบาท) โดยมีบมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ถืออันดับ 1 ( 79.66%) และมีนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล (อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ) เป็นประธานกรรมการ และนายฐาปน (ลูกชายเสี่ยเจริญ) ประธานกรรมการบริหาร

ราคาตอนสิ้นปี 61 ปิดที่ 75.50 บาท เทียบราคาปี 63 ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 101.00 บาท ราคา ณ 7 ก.พ.63 ปิดที่ 49.00 บาท ลดลง 1.50 บาทหรือ -2.97% แตกพาร์จาก 2.00 บาท เป็น1.00 บาท เมื่อ 6 ก.พ.63 (ในรอบปีเคยสูงสุด 60.50 บาท ต่ำสุด 38.88 บาท)

7.UV (บมจ.ยูนิเวนเจอร์) มาร์เกตแคป 7,991.85 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 11,662.75 ล้านบาท) มีบริษัทอเดลฟอส จำกัด ถืออันดับ 1 (54.04%) และบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด (บริษัทในเครือเสี่ยเจริญ) ถืออันดับ 2 (11.97%)

มีน.ส.พจนีย์ ธนวรานิช (อดีตอธิบดีกรมการประกันภัย) นั่งประธานกรรมการ, นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร, นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ และให้นาย วรวรรต ศรีสอ้าน(ลูกชาย ศ.ดร.วิจิตร) เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

ราคาตอนสิ้นปี 61 ปิดที่ 6.10 บาท เทียบราคาปี 63 ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 6.45 บาท ราคา ณ 7 ก.พ.63 ปิดที่ 4.18 บาท ลดลง 2.27 บาท หรือ -35.19% (ในรอบปี เคยสูงสุด 7.70 บาท ต่ำสุด 4.14 บาท)

8.SSC (บมจ.เสริมสุข) มาร์เกตแคป 8,375.87 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 8,907.67 ล้านบาท) มีบริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด ถืออันดับ 1(64.67%) นายสมชาย บุลสุข (รุ่นที่ 4 ของผู้ก่อตั้งเสริมสุข) ประธานกรรมการ , นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการบริหาร

ราคาตอนสิ้นปี 61 ปิดที่ 33.50 บาท เทียบราคาปี 63 ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 32.25 บาท ราคา ณ 4 ม.ค.63 ปิดที่ 31.50 บาท ลดลง 0.75บาท หรือ -2.32% (ในรอบปีเคยสูงสุด 41.25 บาท ต่ำสุด 30.75 บาท)

9.AMARIN (บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง) มาร์เกตแคป 3,474.02 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 4,751.82 ล้านบาท) บริษัท วัฒนภักดี จำกัด ถือหุ้นอันดับ 1 (60.10%) นางเมตตา อุทกะพันธุ์ (ผู้ก่อตั้งอมรินทร์) ประธานกรรมการ , นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการบริหาร

ราคาตอนสิ้นปี 61 ปิดที่ 4.76 บาท เทียบราคาปี63 ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 4.16บาท ราคา ณ 7 ก.พ.63 ปิดที่ 3.48 บาท ลดลง 0.68 บาท หรือ -16.34 % (ในรอบปีเคยสูงสุด 5.70 บาท ต่ำสุด 3.30 บาท)

10.SFP (บมจ.อาหารสยาม) มาร์เกตแคป 3,465.00 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 3,738.00 ล้านบาท) มีบริษัท พรรณธิอร จำกัด (กลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ในเครือทีซีซี กรุ๊ป) ถือหุ้นอันดับ 1 (70.85%) โดยมีนายเทียร เมฆานนท์ชัย (อดีตอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร)

ราคาตอนสิ้นปี 61 ปิดที่ 178.00 บาท เทียบราคาปี63 ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 169.00 บาท ราคา ณ 4 ก.พ.63 ปิดที่ 165.00 บาท ลดลง 4.00 บาท หรือ -2.36 % (ในรอบปีเคยสูงสุด 189.00 บาท ต่ำสุด 158.00 บาท)

11.INSURE (บมจ.อินทรประกันภัย) มาร์เกตแคป 300.00 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 390.00 ล้านบาท) บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด ถือหุ้นอันดับ 1 (67.82%) นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา (อดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง) ประธานกรรมการ และนายวิชัย อินทรนุกูลกิจ (อดีตกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาคเนย์ ) กรรมการผู้อำนวยการ

ราคาตอนสิ้นปี 61 ปิดที่ 39.00 บาท เทียบราคาปี63ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 38.00บาท ราคา ณ 10 ม.ค.63 ปิดที่ 30.00 บาท ลดลง 8.00 บาท หรือ -21.05% (ในรอบปีเคยสูงสุด 46.75 บาท ต่ำสุด 19.00 บาท)

อย่างไรก็ตามในบรรดา 11 ตัวนั้น มีแค่ 2-3 ตัว ที่เป็นที่นิยมของนักลงทุน ซึ่งช่วงหลัง SET ปรับตัวลดหนักค่ะ หุ้นของเสี่ยเจริญ เลยปรับตามไปด้วย วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments