หุ้นสัมปทาน

อิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปอัพเดต 42 หุ้นสัมปทานรัฐของต้องห้ามของนักการเมือง โดยในปี 2563 นี้ ส่วนใหญ่ผลประกอบการด้านราคายังเป็นลบค่ะ มีบวกแค่ 17 หลักทรัพย์เท่านั้น

ทั้งนี้ “ดร.นิเวศน์”กูรูเซียนหุ้นVI เคยเขียนถึงหุ้นสัมปทานไว้ว่า สิ่งที่ต้องประเมินคือ “ความแน่นอนและระยะเวลาของสิ่งที่บริษัทได้จากรัฐ” และความเสี่ยงของการลงทุนคือ เวลาของสัมปทานสัญญาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ ซึ่งเอื้ออำนวยให้บริษัททำกำไรได้สูงกว่าปกตินั้นหมดลงหรือใกล้จะหมดและการที่จะได้รับการต่อสัญญาไม่แน่นอน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุ หุ้นสัมปทานรัฐไว้ 42 หลักทรัพย์ แยกย่อยได้หลายหมวดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค มี 7 หลักทรัพย์

1.PTT (บมจ.ปตท.) ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร

สิ้นปี 62 ปิดที่ 44.00 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 42.75 บาท ลดลง 1.25 บาท หรือ -2.84%

2.PTTEP (บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร

สิ้นปี 62 ปิดที่ 124.50 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 100.50 บาท ลดลง 24.00 บาท หรือ -19.27%

3.BAFS (บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ) ธุรกิจให้บริการระบบจัดเก็บ และเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน

สิ้นปี 62 ปิดที่ 30.00 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 25.75บาท ลดลง 4.25 บาท หรือ -14.16%

4.EASTW (บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก) ธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

สิ้นปี 62 ปิดที่ 11.00 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 9.60 บาท ลดลง 1.40 บาท หรือ -12.72%

5.PDI (บมจ.ผาแดงอินดัสทรี) ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนเป็นหลัก

สิ้นปี 62 ปิดที่ 6.55 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 8.80 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท หรือ 34.35%

6.SOLAR (บมจ.โซลาร์ตรอน) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่าง ๆ

สิ้นปี 62 ปิดที่ 1.54 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 1.05 บาท ลดลง 0.49 บาท หรือ -31.81%

7.TTW (บมจ.ทีทีดับบลิว) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

สิ้นปี 62 ปิดที่ 13.80 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 12.40 บาท ลดลง 1.40 บาท หรือ -10.14%

@หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์ มี 7 หลักทรัพย์

1.BA (บมจ.การบินกรุงเทพ) ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน

สิ้นปี 62 ปิดที่ 6.95 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 7.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ 3.59%

2.BEM (บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ) ธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษและบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า

สิ้นปี 62 ปิดที่ 10.90 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 9.10 บาท ลดลง 1.80 บาท หรือ -16.51%

3.BTS (บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์) ธุรกิจขนส่งมวลชน , สื่อโฆษณา , อสังหาริมทรัพย์ , บริการ

สิ้นปี 62 ปิด 13.20 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 10.50 บาท ลดลง 2.70 บาท หรือ -20.45%

4.BTSGIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท) สิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทาน คือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2572

สิ้นปี 62 ปิดที่ 9.95 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 5.75 บาท ลดลง 4.20 บาท หรือ -42.21%

5.JWD (บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์) ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สิ้นปี 62 ปิดที่ 7.95 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 9.10 บาท เพิ่มขึ้น 2.85 บาท หรือ 35.84%

6.NYT (บมจ.นามยง เทอร์มินัล) ธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ และสินค้าทั่วไป

สิ้นปี 62 ปิดที่ 3.86 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 3.52 บาท ลดลง 0.34 บาท หรือ -8.80%

7.KWC (บมจ.กรุงเทพโสภณ) ธุรกิจพัฒนาที่ดิน , คลังสินค้า , รับฝากเอกสาร

สิ้นปี 62 ปิดที่ 308.00 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 278.00 บาท ลดลง 30.00 บาท หรือ -9.74%

หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์ มี 6 หลักทรัพย์

1.BEC (บมจ.บีอีซี เวิลด์) ธุรกิจคอนเทนต์ – แพลตฟอร์มโทรทัศน์ , แพลตฟอร์มออนไลน์ , การจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ

สิ้นปี 62 ปิดที่ 5.90 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 7.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.85 บาท หรือ 31.35%

2.MCOT (บมจ.อสมท) สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่องรายการ 9 MCOT HD สถานีวิทยุฯ อสมท

สิ้นปี 62 ปิดที่ 9.75 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 4.44 บาท ลดลง 5.31 บาท หรือ -54.46%

3.MONO (บมจ.โมโน เน็กซ์) ธุรกิจสื่อทีวี ธุรกิจสื่อออนไลน์ ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสาร ธุรกิจสื่อวิทยุ , บริการคอนเทนต์

สิ้นปี 62 ปิดที่ 1.13 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 2.42 บาท เพิ่มขึ้น 1.29 บาท หรือ 114.15%

4.NBC (บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น) ผลิตรายการทีวีดิจิตอลและให้บริการข่าวสาร โฆษณาผ่านสื่อทีวีดิจิตอล เป็นการ spin off มาจาก NMG

สิ้นปี 62 ปิดที่ 0.48 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 0.67 บาท เพิ่มขึ้น 0.19 บาท หรือ -39.58%

5.NMG (บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายและจัดหา/ผลิตหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ และให้บริการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ซึ่งขณะนี้ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP, C ราคาล่าสุด 0.17 บาท

6.WORK (บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์) ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศและขายโฆษณา

สิ้นปี 62 ปิดที่ 14.00บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 17.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท หรือ 21.42%

ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 5 หลักทรัพย์

1.ADVANC (บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส) ธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม,โทรศัพท์เคลื่อนที่ , อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

สิ้นปี 62 ปิดที่ 213.00 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 187.50 บาท ลดลง 25.50 บาท หรือ -11.97%

2.DTAC (บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น) ธุรกิจให้บริการโทรคมนาคม

สิ้นปี 62 ปิดที่ 53.25 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 35.25 บาท ลดลง 18.00 บาท หรือ -33.80%

3.INTUCH (บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์) ธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล

สิ้นปี 62 ปิดที่ 57.25 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 57.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ 0.43%

4.JAS (บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล) ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง , โครงข่ายโทรคมนาคม

สิ้นปี 62 ปิดที่ 5.00 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 3.26 บาท ลดลง 1.74 บาท หรือ -34.80%

5.THCOM (บมจ.ไทยคม) ธุรกิจดาวเทียม, อินเทอร์เน็ตและสื่อ , โทรศัพท์ในต่างประเทศ

สิ้นปี 62 ปิดที่ 3.86บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 7.30 บาท เพิ่มขึ้น 3.44 บาท หรือ 89.11%

หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้างมี 4 หลักทรัพย์

1.SCC (บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย) ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง

สิ้นปี 62 ปิดที่ 392.00บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 384.00 บาท ลดลง 8.00 บาท หรือ -2.04%

2.SCCC (บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง) ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และปูนสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้าอินทรี

สิ้นปี 62 ปิดที่ 190.00 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 145.50 บาท ลดลง 44.50 บาท หรือ -23.42%

3.TGCI (บมจ.ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่) บริษัทลูกของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)

ต่อมาปี 63 TGCI และบริษัทย่อย 4 บริษัทของ SCC ได้ควบรวมบริษัทส่งผลให้บริษัทดังกล่าวสิ้นสภาพจากการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

4.TPIPL (บมจ.ทีพีไอ โพลีน) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ และเม็ดพลาสติค

สิ้นปี 62 ปิดที่ 1.40 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 1.79 บาท เพิ่มขึ้น 0.39 บาท หรือ 27.85%

หมวดธุรกิจ:ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มี 3 หลักทรัพย์

1.CMAN (บมจ.เคมีแมน) ธุรกิจผลิตปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง

สิ้นปี 62 ปิดที่ 1.61 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 1.32 บาท ลดลง 0.29 บาท หรือ -18.01%

2.NFC (บมจ.เอ็นเอฟซี) ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายแอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดกำมะถัน

สิ้นปี 62 ปิดที่ 2.04 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 3.14 บาท เพิ่มขึ้น 1.10 บาท หรือ 53.92%

3.PTTGC (บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล) ธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท.

สิ้นปี 62 ปิดที่ 57.00 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 59.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท หรือ 3.94%

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มี 2 หลักทรัพย์

1.BTW (บมจ.บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์) ธุรกิจให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก

สิ้นปี 62 ปิดที่ 0.75 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 0.82 บาท เพิ่มขึ้น 0.07 บาท หรือ 9.33%

2.HYDRO (บมจ.ไฮโดรเท็ค) ธุรกิจรับก่อสร้างและรับบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สิ้นปี 62 ปิดที่ 0.32 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 0.22 บาท ลดลง 0.10 บาท หรือ -31.25%

หมวดธุรกิจการเกษตร มี 2 หลักทรัพย์

1.UPOIC (บมจ.สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม) ปลูกปาล์มน้ำมัน และมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ

สิ้นปี 62 ปิดที่ 3.50 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 4.28 บาท เพิ่มขึ้น 0.78 บาท หรือ 22.28%

2.UVAN (บมจ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม) ธุรกิจหลักคือ สวนปาล์ม สกัดน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ

สิ้นปี 62 ปิดที่ 5.35 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 5.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ 4.67%
+++++++++++++++
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ มี 1 หลักทรัพย์

AKP (บมจ.อัคคีปราการ) ธุรกิจบริหารเตาเผาขยะอุตสาหกรรมที่บางปู

สิ้นปี 62 ปิดที่ 1.05 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 1.04 บาท ลดลง 0.01 บาท หรือ -0.95%

หมวดธุรกิจ : บริการเฉพาะกิจมี 1 หลักทรัพย์

1.BWG (บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน) ธุรกิจให้บริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

สิ้นปี 62 ปิดที่ 0.61 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 0.53 บาท ลดลง 0.08 บาท หรือ -13.11%

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม มี 1 หลักทรัพย์

LST (บมจ.ล่ำสูง (ประเทศไทย)) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันพืช ไขมันพืชผสม และเนยเทียม

สิ้นปี 62 ปิดที่ 5.15 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 4.64 บาท ลดลง 0.51 บาท หรือ -9.90%

หมวดธุรกิจ : พาณิชย์ มี 1 หลักทรัพย์

RS (บมจ.อาร์เอส) ธุรกิจพาณิชย์ ที่มีคอนเทนต์ , จำหน่ายสินค้า

สิ้นปี 62 ปิดที่ 12.30 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 18.60 บาท เพิ่มขึ้น 6.30 บาท หรือ 51.21%

กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร มี 1 หลักทรัพย์

SR (บมจ.สยามราช) ธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ/ธุรกิจพลังงานทางเลือก

สิ้นปี 62 ปิดที่ 0.94 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 0.73 บาท ลดลง 0.21 บาท หรือ -22.34%

หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์ มี 1 หลักทรัพย์

TFI (บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่) ธุรกิจผลิตฟิลม์ประเภทบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ (ติดเครื่องหมายCNP)

สิ้นปี 62 ปิดที่ 0.07 บาท ล่าสุด 18 ธ.ค.63 ปิดที่ 0.15 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท หรือ 114.28%

อย่างไรก็ตาม ในเวลาที่สถานการณ์บ้านเมืองปกติหุ้นสัมปทานรัฐ จะถูกจับตาถึงการทำกำไรที่เหนือคู่แข่ง ซึ่งใน 42 ตัวหล่านี้ บางตัวมีอนาคตอีกยาวค่ะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments