หุ้น

อิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า ปีเก่ากำลังจะผ่านไป ปีใหม่กำลังจะเข้ามา อิป้าจะพาไปส่องหุ้น SET100 รายตัว ว่าในปี 2563 ที่ผ่านมา มีตัวไหนราคาวิ่งบวกรัวๆ หรือตัวไหนดิ่งเอาๆ พาเพื่อน ๆ ติดดอยกันหนาแน่น โดยจัดเป็น10 อันดับหุ้นวิ่งแรงสุุด และ10 อันดับหุ้นดิ่งหนักสุดนะค่ะ (ข้อมูลตัวเลข คำนวณ ณ 25 ธ.ค.63)

1.STA (บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี) ราคา YTD 157.50%

ปี 63 ราคาสูงสุด 38.00 บาท (2พ.ย.63) , ต่ำสุด 9.00 บาท (13 มี.ค.63) ล่าสุด (25 ธ.ค.63) 25.75 บาท เพิ่ม 16.75 บาท หรือ 186.11%

2.RBF (บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย) ราคา YTD 109.09%

ปี 63 ราคาสูงสุด 11.20 บาท (7 ก.ค.) , ต่ำสุด 2.78 บาท (24 มี.ค.63) ล่าสุด (25 ธ.ค.63) 9.20 บาท เพิ่ม 6.42 บาท หรือ 230.93%

3.TQM (บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น) ราคา YTD 94.70%

ปี 63 ราคาสูงสุด 149.00 บาท (24 ก.ย.63) , ต่ำสุด 42.75 บาท (13 มี.ค.63) ล่าสุด (25 ธ.ค.63) 128.50 บาท เพิ่ม 85.75 บาท หรือ 200.58%

4.JMT (บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส) ราคา YTD 76.25%

ปี 63 ราคาสูงสุด 37.75 บาท (8 ต.ค.63) , ต่ำสุด 10.80 บาท (25 มี.ค.63) ล่าสุด (25ธ.ค.63) 35.25 บาท เพิ่ม 24.45 บาท หรือ 226.38%

5.KCE (บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์) ราคา YTD 73.47%

ปี 63 ราคาสูงสุด 46.00 บาท (8 ธ.ค.63) , ต่ำสุด 11.90 บาท (24 มี.ค.63) ล่าสุด (25ธ.ค.63) 42.50 บาท เพิ่ม 30.60 บาท หรือ 257.14%

6.SUPER (บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น) ราคา YTD 71.43%

ปี 63 ราคาสูงสุด 1.10 บาท (12 มิ.ย.63) , ต่ำสุด 0.28 บาท (13 มี.ค.63) ล่าสุด (25 ธ.ค.63) 0.96 บาท เพิ่ม 0.68 บาท หรือ 242.86%

7.DOHOME (บมจ.ดูโฮม) ราคา YTD 67.53%

ปี 63 ราคาสูงสุด 15.70 บาท (5 ต.ค.63) , ต่ำสุด 3.88 บาท (25 มี.ค.63) ล่าสุด (25 ธ.ค.63) 14.00 บาท เพิ่ม 10.12 บาท หรือ 260.82%

8.KTC (บมจ.บัตรกรุงไทย) ราคา YTD 51.90%

ปี 63 ราคาสูงสุด 60.25 บาท (25 ธ.ค.63) , ต่ำสุด 23.30 บาท (25 มี.ค.63) ล่าสุด (25 ธ.ค.63) 60.00 บาท เพิ่ม 36.70 บาท หรือ 151.51%

9.COM7 (บมจ.คอมเซเว่น) ราคา YTD 46.23%

ปี 63 ราคาสูงสุด 44.25 บาท (26 ต.ค.63) , ต่ำสุด 13.20 บาท (25 มี.ค.63) ล่าสุด (25ธ.ค.63) 38.75 บาท เพิ่ม 25.55 บาท หรือ 193.56%

10.RS (บมจ.อาร์เอส) ราคา YTD 43.09%

ปี 63 ราคาสูงสุด 20.40 บาท (3 ก.ย.63) , ต่ำสุด 8.40 บาท (24 มี.ค.63) ล่าสุด (25ธ.ค.63) 17.60 บาท เพิ่ม 9.20 บาท หรือ 109.52%

สำหรับหุ้นที่ผลตอบแทนราคาเป็นบวก อันดับที่ 11-29 ประกอบด้วย

 • MEGA (บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์) 41.35%
 • BEC (บมจ.บีอีซี เวิลด์) 38.14%
 • CBG (บมจ.คาราบาวกรุ๊ป) 34.52%
 • TVO (บมจ.น้ำมันพืชไทย) 26.36%
 • HANA (บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส) 18.12%
 • ORI (บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้) 15.00%
 • IVL (บมจอินโดรามา เวนเจอร์ส) 14.29%
 • PRM (บมจ.พริมา มารีน) 13.38%
 • GLOBAL (บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์) 13.17%
 • SPALI (บมจ.ศุภาลัย) 12.85%
 • GFPT (บมจ.จีเอฟพีที) 12.20%
 • SGP (บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์) 6.19%
 • GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) 5.10%
 • PTTGC (บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 4.82%
 • TKN (บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง) 4.76%
 • IRPC (บมจ.ไออาร์พีซี) 3.26%
 • EA (บมจ.พลังงานบริสุทธิ์) 2.86%
 • PTG (บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี) 2.48%
 • THANI (บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง) 0.86%

ส่วนหุ้นที่ผลตอบแทนราคาติดลบ (คัดเฉพาะที่ลบเกิน 20%)

1.EGCO (บมจ.ผลิตไฟฟ้า) ราคา YTD -40.85%

ปี 63 ราคาสูงสุด 350.00 บาท (15 ม.ค.63) , ต่ำสุด 161.00 บาท (13 มี.ค.63) ล่าสุด (25 ธ.ค.63) 194.00 บาท เพิ่ม 33.00 บาท หรือ 20.49%

2.JAS (บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล) ราคา YTD -36.80%

ปี 63 ราคาสูงสุด 5.75 บาท (5 ก.พ.63) , ต่ำสุด 2.52 บาท (17ก.ย.63) ล่าสุด (25 ธ.ค.63) 3.16 บาท เพิ่ม 0.64 บาท หรือ 25.39%

3.DTAC (บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น) ราคา YTD -36.62%

ปี 63 ราคาสูงสุด 54.00 บาท (2 ม.ค.63) , ต่ำสุด 27.00 บาท (13 มี.ค.63) ล่าสุด (25 ธ.ค.63) 33.75 บาท เพิ่ม 6.75 บาท หรือ 25.00%

4.TCAP (บมจ.ทุนธนชาต) ราคา YTD -34.11%

ปี 63 ราคาสูงสุด 57.00 บาท (7 ก.พ.63) , ต่ำสุด 26.00 บาท (27 ต.ค.63) ล่าสุด (25ธ.ค.63) 35.25 บาท เพิ่ม 9.25 บาท หรือ 35.57%

5.KTB (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) ราคา YTD -31.10%

ปี 63 ราคาสูงสุด 16.90 บาท (3 ม.ค.63) , ต่ำสุด 8.35 บาท (19 ก.ย.63) ล่าสุด (25ธ.ค.63) 11.30 บาท เพิ่ม 2.95 บาท หรือ 35.32%

6.TMB (บมจ.ธนาคารทหารไทย) ราคา YTD -32.14%

ปี 63 ราคาสูงสุด 1.71 บาท (2 ม.ค.63) , ต่ำสุด 0.60 บาท (13 มี.ค.63) ล่าสุด (25 ธ.ค.63) 1.14 บาท เพิ่ม 0.54 บาท หรือ 90.00%

7.VGI (บมจ.วีจีไอ) ราคา YTD -28.80%

ปี 63 ราคาสูงสุด 9.90 บาท (2 ม.ค.63) , ต่ำสุด 4.86 บาท (25 มี.ค.63) ล่าสุด (25 ธ.ค.63) 6.80 บาท เพิ่ม 1.94 บาท หรือ 39.91%

8.SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) ราคา YTD -28.28%

ปี 63 ราคาสูงสุด 122.50 บาท (2 ม.ค.63) , ต่ำสุด 58.00 บาท (23 มี.ค.63) ล่าสุด (25 ธ.ค.63) 87.50 บาท เพิ่ม 29.50 บาท หรือ 50.86%

9.BCP (บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น) ราคา YTD -26.79%

ปี 63 ราคาสูงสุด 29.75 บาท (3 ม.ค.63) , ต่ำสุด 13.40 บาท (24 มี.ค.63) ล่าสุด (25 ธ.ค.63) 20.50 บาท เพิ่ม 7.10 บาท หรือ 52.98%

10.MINT (บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล) ราคา YTD -26.68%

ปี 63 ราคาสูงสุด 36.47 บาท (2 ม.ค.63) , ต่ำสุด 13.40 บาท (24 มี.ค.63) ล่าสุด (25 ธ.ค.63) 26.00 บาท เพิ่ม 12.60 บาท หรือ 94.02%

สำหรับหุ้นที่ผลตอบแทนราคาเป็นลบ อันดับที่ 11-26 ประกอบด้วย

11.TRUE (บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น) -25.65%
12.MAJOR (บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป) -25.15%
13.BBL (บมจ.ธนาคารกรุงเทพ) -24.06%
14.WHAUP (บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์) -23.67%
15.KBANK (บมจ.ธนาคารกสิกรไทย) -23.18%
16.SIRI (บมจ.แสนสิริ) -22.94%
17.TOP (บมจ.ไทยออยล์) -22.58%
18.PTTEP (บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) -22.49%
19.SPRC (บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง) -22.43%
20.RATCH (บมจ.ราช กรุ๊ป) -22.18%
21.BEM (บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ) -22.02%
22.KKP (บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร) -21.97%
23.WHA (บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น) -21.65%
24.BCH (บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล) -21.05%
25.GPSC (บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่) -20.99%
26.BDMS (บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ) -20.38%

อย่างไรก็ตาม หุ้นหลายตัวที่ลบในปี 63 แต่เมื่อขึ้นปี 64 แล้ว ถ้ามีความชัดเจนในเรื่องการป้องกันโควิด -19 หุ้นเหล่านี้ก็น่าจะกลับมาได้ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments