ธนาคารกรุงไทย

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไป ส่อง KTB (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้นใหญ่สุด (7,696,248,833 หุ้น หรือ 55.07%) และทางธนาคารกรุงไทยได้เข้าไปลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ อีก 8 หลักทรัพย์ มูลค่ารวม 16,898,972,623 บาท เป็นตัวไหนบ้างติดตามกันเลยค่ะ

1.BEM (บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ) หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มูลค่า 7,338,204,675 บาท (ราคา 9.00 บาท/หุ้น)

ธนาคารกรุงไทย ถือหุ้นเป็นลำดับ 4 (815,356,075 หุ้น หรือ 5.33%)

BEM อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD คือ -17.43%

2.KTC (บมจ.บัตรกรุงไทย) หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ มูลค่า 6,757,500,000 บาท (ราคา 53.00 บาท/หุ้น)

ธนาคารกรุงไทย ถือหุ้นเป็นลำดับ 1 (127,500,000 หุ้น หรือ49.29%)

KTC อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD คือ 34.18%

3.TIP (บมจ.ทิพยประกันภัย) หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต มูลค่า 1,635,000,000 บาท (ราคา 27.25 บาท/หุ้น)

ธนาคารกรุงไทยถือหุ้นเป็นลำดับ 3 (60,000,000 หุ้น หรือ 10.00%)

TIP อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD คือ 12.60%

4.CPTGF (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท) มูลค่า 906,903,360 บาท (ราคา 9.60 บาท/หุ้น)

ธนาคารกรุงไทยถือหุ้นเป็นลำดับ 2 ( 94,469,100หุ้น หรือ 9.77%)

CPTGF อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD คือ -26.15%

5.HPF (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล) มูลค่า 227,480,000 บาท (ราคา 4.84 บาท/หุ้น)

ธนาคารกรุงไทยถือหุ้นเป็นลำดับ 2 (47,000,000 หุ้น หรือ 10.00%)

HPF อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD คือ -1.63%

6.TWP (บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์) หมวดธุรกิจเหล็ก มูลค่า 15,069,263 บาท (ราคา 1.83 บาท/หุ้น)

ธนาคารกรุงไทยถือหุ้นเป็นลำดับ 9 (8,234,570 หุ้น หรือ 3.05%)

TWP อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD คือ -15.28%

7.MNRF (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์) มูลค่า 10,092,225 บาท (ราคา 2.86 บาท/หุ้น)

ธนาคารกรุงไทยถือหุ้นเป็นลำดับ 2 (3,528,750 หุ้น หรือ 3.28%)

MNRF อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD คือ -7.14%

8.TNPC (บมจ.ไทยนามพลาสติกส์) หมวดธุรกิจ ยานยนต์ มูลค่า 8,722,863 บาท (ราคา 0.72 บาท/หุ้น)

ธนาคารกรุงไทยถือหุ้นเป็นลำดับ 11 (12,115,088 หุ้น หรือ 3.79%)

TNPC อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD คือ 2.86%

ก่อนหน้านี้ทางธนาคารกรุงไทย ในหลายหลักทรัพย์ เช่น SPRIME (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท) , DIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล) , BTSGIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท) แต่เปลี่ยนให้บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นแทน

อย่างไรก็ตาม ใน 8 หลักทรัพย์ที่ธนาคารกรุงไทยเข้าไปลงทุนผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD ที่เป็นบวก 3 หลักทรัพย์…วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments