หุ้นกลุ่มแบงก์

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้พาไปส่อง 10 หุ้นกลุ่มแบงก์ ที่ยังไม่ค่อยฟื้น ทำให้ภาพรวมแดงทั้งกระดาน มากน้อยต่างกันไป เราไปดูว่าตัวไหน ผลตอบแทนติดลบมากสุดนะคะ (เรียงตาม% ที่ติดลบมากไปหาน้อย)

อ้อ!!! แถมอัตราส่วนทางการเงินที่เรียกว่า ”อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน” (Debt to Equity Ratio) หรือที่เรียกย่อๆว่า D/E แต่ละแบงก์ (ตามปกติตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งดี)

1.KBANK (บมจ.ธนาคารกสิกรไทย) YTD -46.36%

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 361,382.29 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ก.ค.63 มาร์เกตแคป 193,854.08 ล้านบาท หายไป 167,528 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E 7.46 สูงเป็นอันดับ 6 ในกลุ่ม


2.SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) YTD -45.08%

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 414,260.94 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ก.ค.63 มาร์เกตแคป 227,504.55 ล้านบาท หายไป 186,756 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E 6.93 สูงเป็นอันดับ 8 ในกลุ่มแบงก์


 

หนังสืออิป้าหามาเล่า
3.TMB (บมจ.ธนาคารทหารไทย) YTD -43.45%
สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 161,883.72 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ก.ค.63 มาร์เกตแคป 91,541.39 ล้านบาท หายไป 70,342 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E 8.52 สูงเป็นอันดับ 3 ในกลุ่มแบงก์


4.KKP (บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน) YTD -41.29 %
.
สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 55,885.57 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ก.ค.63 มาร์เกตแคป 32,811.61 ล้านบาท หายไป 23,074 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E 7.77 สูงเป็นอันดับ 5 ในกลุ่มแบงก์


5.KTB (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) YTD -39.94%
.
สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 229,207.40 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ก.ค.63 มาร์เกตแคป 137,664.20 ล้านบาท หายไป 91,543 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E 8.62 สูงเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มแบงก์


6.BBL (บมจ.ธนาคารกรุงเทพ) YTD -37.81%

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 305,414.86 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ก.ค.63 มาร์เกตแคป 189,929.87 ล้านบาท หายไป 115,485 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E 7.18 สูงเป็นอันดับ 7 ในกลุ่มแบงก์


7.TISCO (บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป) YTD -34.51%

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 79,464.08 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ก.ค.63 มาร์เกตแคป 52,041.97 ล้านบาท หายไป 27,423 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E 6.38 สูงเป็นอันดับ 9 ในกลุ่มแบงก์


8.BAY (บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) YTD -30.00%

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 220,672.85 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ก.ค.63 มาร์เกตแคป 154,471.00 ล้านบาท หายไป 66,201 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E 8.25สูง เป็นอันดับ 4 ในกลุ่มแบงก์


9.LHFG (บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป) YTD -27.21%

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 28,809.78 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ก.ค.63 มาร์เกตแคป 20,971.82 ล้านบาท หายไป 7,838 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E 5.05 สูงเป็นอันดับ 10 ในกลุ่มแบงก์


10.CIMBT (บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย) YTD 9.43%

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 18,455.80 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ก.ค.63 มาร์เกตแคป 20,196.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,741 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E 10.20 สูงเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มแบงก์


อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มแบงก์ มีเพื่อน ๆ นักลงทุนชอบกันมาก แต่ปีนี้นักวิเคราะห์แนะนำมาควรเลี่ยงค่ะ แต่อาจหาจังหวะเก็งกำไรได้ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments