มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางวารสารการเงินธนาคาร ได้ทำการจัดอันดับบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 และมีการจัดอันดับ 1 ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม มี 9 บริษัท (ใช้ผลประกอบการในปี 2561) ซึ่งทางดั๊นจะพาไปสำรวจว่า 9 หุ้นตัวดังตัว TOP แต่ละกลุ่ม เหล่านี้ มีการพัฒนา (ราคา) ไปอย่างไรบ้าง

1.INTUCH (บมจ.อินทัช โฮลดิ้ง) มาร์เก็ตแคป 187,575.59 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 153,106.57 ล้านบาท ) P/E 17.44 เท่า (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 13.43 เท่า) ราคาล่าสุดปิด 58.25 บาท (6 พ.ค.62) ถ้าซื้อตัวนี้เมื่อสิ้นปี 61 ที่ราคา 47.75 บาท ตอนนี้จะได้กำไร 10.50 บาท/หุ้น หรือ 21.98 %

ราคาของปี 62 สูงสุด 59.75 บาท ต่ำสุด 46.50 บาท ราคาเฉลี่ย 55.41 บาท เปลี่ยนแปลง 21.99% ส่วน ราคาของทั้งปี 61 สูงสุด 59.75บาท ต่ำสุด 46.00 บาท ราคาเฉลี่ย 54.77 บาท เปลี่ยนแปลง -15.11%

2.LH (บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์) มาร์เก็ตแคป 127,861.93 ล้านบาท (สิ้นปี 61อยู่ที่ 118,302.16 ล้านบาท) ค่า P/E 13.36 เท่า (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 11.64 เท่า) ราคาล่าสุดปิด 11.10 บาท (6 พ.ค.62) ถ้าซื้อตัวนี้เมื่อสิ้นปี 61 ที่ราคา 9.90 บาท ตอนนี้จะได้กำไร 1.20 บาท/หุ้น หรือ 12.12%

ราคาของปี 62 สูงสุด 11.60 บาท ต่ำสุด 9.65 บาท ราคาเฉลี่ย 10.55 บาท เปลี่ยนแปลง 11.11% ส่วนราคาของทั้งปี 61 สูงสุด 12.70 บาท ต่ำสุด 9.55 บาท ราคาเฉลี่ย 11.00 บาท เปลี่ยนแปลง -5.71%

3.SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) มาร์เก็ตแคป 449,906.64 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่453,295.76 ล้านบาท) ค่า P/E 11.90 เท่า (สิ้นปี61 อยู่ที่ 10.76 เท่า) ราคาล่าสุดปิด 132.50 บาท (6 พ.ค.62) ถ้าซื้อตัวนี้เมื่อสิ้นปี 61 ที่ ราคา 133.50 บาท ตอนนี้จะขาดทุน 1.00 บาท/หุ้น หรือ -0.74%

ราคาของปี 62 สูงสุด 137.00 บาท ต่ำสุด 120.50 บาท ค่าเฉลี่ย 131.05 บาท เปลี่ยนแปลง -1.05% ส่วนราคาของทั้งปี 61สูงสุด 162.50 บาท ต่ำสุด 117.00 บาท ค่าเฉลี่ย 140.92 บาท เปลี่ยนแปลง -11.00%

4.EGCO (บมจ.ผลิตไฟฟ้า) มาร์เก็ตแคป 159,518.90 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 130,563.32 ล้านบาท) ค่า P/E 34.29 เท่า (สิ้นปี 61อยู่ที่ 5.54 เท่า) ราคาล่าสุดปิด 304.00 บาท (6 พ.ค.62) ขณะที่ถ้าซื้อตัวนี้ เมื่อสิ้นปี 61 ที่ราคา 248.00 บาท ตอนนี้จะได้กำไร 56 บาท/หุ้น หรือ 22.58%

ราคาของปี 62 สูงสุด 305.00 บาท ต่ำสุด 245.00บาท ค่าเฉลี่ย 276.07บาท เปลี่ยนแปลง 22.18% ส่วนราคาของทั้งปี 2561 สูงสุด 255.00 บาท ต่ำสุด 215.00 บาท ค่าเฉลี่ย 231.09 บาท เปลี่ยนแปลง 14.81%

5.PTT (บมจ.ปตท.) มาร์เก็ตแคป 1,342,460.82 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่1,313,897.83 ล้านบาท) ค่า P/E 12.29 เท่า (สิ้นปี61 อยู่ที่ 9.70 เท่า) ราคาล่าสุดปิด 47.00 บาท (6 พ.ค.62) ขณะที่ถ้าซื้อตัวนี้ เมื่อสิ้นปี 61 ที่ราคา46.00 บาท ตอนนี้จะได้กำไร 1.00 บาท/หุ้น หรือ 2.17%

ราคาของปี 62 สูงสุด 50.25บาท ต่ำสุด 45.00บาท ค่าเฉลี่ย 48.08 บาท เปลี่ยนแปลง 1.63% ส่วนราคาของทั้งปี 61 สูงสุด 59.50 บาท ต่ำสุด 44.00 บาท ค่าเฉลี่ย 51.31 บาท เปลี่ยนแปลง 4.55%

6.TVO (บมจ.น้ำมันพืชไทย) มาร์เก็ตแคป 21,428.19 ล้านบาท (สิ้นปี 61อยู่ที่ 21,428.19 ล้านบาท) ค่า P/E 12.85 เท่า (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 10.16 เท่า) ราคาล่าสุดปิด 26.50 บาท (6 พ.ค.62) ขณะที่ถ้าซื้อตัวนี้เมื่อสิ้นปี 61 ที่ราคา 26.50 บาท ตอนนี้เท่าทุน

ราคาของปี 62 สูงสุด 30.00 บาท ต่ำสุด 25.50 บาท ค่าเฉลี่ย 27.31 บาท เปลี่ยนแปลง 0.94% ส่วนราคาของทั้งปี 61 สูงสุด 37.25 บาท ต่ำสุด 26.00 บาท ค่าเฉลี่ย 30.46 บาท เปลี่ยนแปลง -10.92%

7.PTTGC (บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล) มาร์เก็ตแคป 277,294.22 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 321,255.50 ล้านบาท ) ค่า P/E 8.13 เท่า (สิ้นปี 61อยู่ที่ 7.05 เท่า) ราคาล่าสุด 61.00 บาท (6 พ.ค.62) ขณะที่ถ้าซื้อตัวนี้ เมื่อสิ้นปี 61 ที่ ราคา71.25 บาท ตอนนี้ขาดทุนอยู่ 10.25 บาท/หุ้น หรือ -14.38%

ราคาของปี 62 สูงสุด 74.75บาท ต่ำสุด 59.00บาท ค่าเฉลี่ย 68.05บาท เปลี่ยนแปลง -14.39% ส่วนราคาของทั้งปี 61สูงสุด 105.00 บาท ต่ำสุด 69.50 บาท ค่าเฉลี่ย 85.78บาท เปลี่ยนแปลง -16.18%

8.SUC (บมจ.สหยูเนี่ยน) มาร์เก็ตแคป 13,575.00 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 13,725.00 ล้านบาท ) ค่า P/E 9.25 เท่า (สิ้นปี61 อยู่ที่ 11.09 เท่า) ราคาล่าสุด ปิด45.25 บาท (6 พ.ค.62) ขณะที่ถ้าซื้อตัวนี้ เมื่อสิ้นปี 61 ที่ ราคา 45.75 บาท ตอนนี้ขาดทุนอยู่ 0.50 บาท หรือ -1.09%

ราคาของปี 62 สูงสุด 49.00บาท ต่ำสุด 44.50 บาท ค่าเฉลี่ย 46.44 บาท เปลี่ยนแปลง -1.64% ส่วนราคาของทั้งปี 61สูงสุด 49.00 บาท ต่ำสุด 42.00บาท ค่าเฉลี่ย 44.53 บาท เปลี่ยนแปลง 5.17%

9.AOT (บมจ.ท่าอากาศยานไทย) มาร์เก็ตแคป 924,999.08 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 917,856.22 ล้านบาท) ค่า P/E 35.99 เท่า (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 36.47 เท่า) ราคาล่าสุด 65.00 บาท (6 พ.ค.62) ขณะที่ถ้าซื้อตัวนี้เมื่อสิ้นปี 61 ที่ ราคา 64.25 บาท ตอนนี้กำไรอยู่ 0.75 บาท/หุ้น หรือ 1.16%

ราคาของปี 62 สูงสุด 70.50บาท ต่ำสุด 62.75 บาท ค่าเฉลี่ย 67.69บาท เปลี่ยนแปลง 1.17% ส่วนราคาของทั้งปี 61สูงสุด 77.75บาท ต่ำสุด 60.00บาท ค่าเฉลี่ย 67.05 บาท เปลี่ยนแปลง -4.41%

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 9 หุ้นนี้ ถือเป็นตัวพิมพ์นิยมประจำกลุ่ม ที่มีคนนิยมกันมาก ฉะนั้นแล้ว ต้องจับจังหวะเข้าให้ดีนะคะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments