หุ้นปันผล (SETHD)

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่าวันนี้จะพาไปดูหุ้นกลุ่มปันผล (SETHD) มี 30 ตัว โดยเทียบกับราคาเมื่อ 1 ปีที่แล้วกับ ณ ปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงขนาดไหน เท่าที่อิป้าแสกนดูนั้นบวกไปถึง 26 ตัว มีเพียง 4 ตัวที่ราคายังติดลบนะคะ และราคาสูงสุด ต่ำสุดในปี 63 และปี 64 ด้วยค่ะ (ตัวเลขเงินปันผลตอบแทน YTD ณ วันที่ 14 มิ.ย.64 เรียงตามผลตอบแทนราคาจากบวกมากสุดลงไปนะคะ)

1.HANA (บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 28.75 บาท ล่าสุด 15มิ.ย.64 ปิด 65.50 บาท เพิ่ม 36.75 บาท หรือ +127.81%

ปี 63 สูงสุด 54.25 บาทต่ำสุด 18.10 บาท ปี 64 สูงสุด 70.50 บาทต่ำสุด 39.25 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 2.14 % ,ปี 63 คือ 3.27%, ปี 62 คือ 5.80%

2.ORI (บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้) 1ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 5.00 บาท ล่าสุด (15 มิ.ย.64) ปิด 9.20 บาท เพิ่ม 4.20 บาท หรือ +84.00%

ปี 63 สูงสุด 8.75 บาทต่ำสุด 3.06 บาท ,ปี 64 สูงสุด 10.40 บาท ต่ำสุด 6.70 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 5.27% ปี 63 คือ 6.55% ปี 62 คือ 5.52%

3.THANI (บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 2.83 บาท ล่าสุด 15มิ.ย.64 ปิด 4.50 บาท เพิ่ม 1.67 บาท หรือ +59.01%

ปี 63 สูงสุด 4.74 บาทต่ำสุด 2.18 บาท, ปี 64 สูงสุด 4.76 บาทต่ำสุด 3.92 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 3.73%, ปี 63 คือ 5.13%, ปี 62 คือ 4.00%

4.GUNKUL (บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 2.68 บาท ล่าสุด 15 มิ.ย.64 ปิด 4.24 บาท เพิ่ม 1.56 บาท หรือ +58.21%

ปี 63 สูงสุด 3.00 บาท ต่ำสุด 1.84 บาท ,ปี 64 สูงสุด 4.48 บาท ต่ำสุด 2.48 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 4.12%, ปี 63 คือ 5.40%, ปี 62 คือ 0.28%

5.IVL (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 28.00 บาท ล่าสุด 15 มิ.ย.64 ปิด 42.75 บาท เพิ่ม 14.75 บาท หรือ +52.68%

ปี 63 สูงสุด 42.00 บาท ต่ำสุด 15.90 บาท, ปี 64 สูงสุด 50.00 บาท ต่ำสุด 33.75 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 1.66 %, ปี 63 คือ 3.31%, ปี 62 คือ 3.99%

6.MAJOR (บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 16.20 บาท ล่าสุด 15มิ.ย.64 ปิด 24.40 บาท เพิ่ม 8.20 บาท หรือ +50.62%

ปี 63สูงสุด 25.75 บาทต่ำสุด 11.20 บาท , ปี 64 สูงสุด 26.25 บาท ต่ำสุด 16.50 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD N/A ,ปี 63 คือ 5.46%, ปี 62 คือ 5.35%

7.AP (บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 5.60 บาท ล่าสุด 15มิ.ย.64 ปิด 8.35 บาท เพิ่ม 2.75 บาท หรือ +49.11%

ปี 63 สูงสุด 8.25บาท , ต่ำสุด 3.40บาท, ปี 64 สูงสุด 8.90 บาท, ต่ำสุด 7.10 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 5.29% , ปี 63 คือ 5.52%,ปี 62 คือ 5.37%

8.PTTGC (บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 43.00 บาท ล่าสุด 15 มิ.ย.64 ปิด 59.25 บาท เพิ่ม 16.25 บาท หรือ +37.79%

ปี 63 สูงสุด 61.25 บาทต่ำสุด 21.40 บาท,ปี 64 สูงสุด 70.00 บาทต่ำสุด 57.00 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 1.65%, ปี 63 คือ 3.43%, ปี 62 คือ 7.49%

9.PTTEP (บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 87.00 บาท ล่าสุด 15มิ.ย.64 ปิด 119.50 บาท เพิ่ม 32.50 บาท หรือ +37.36%

ปี 63 สูงสุด 136.00 บาท ต่ำสุด 50.50 บาท, ปี 64 สูงสุด 122.50 บาทต่ำสุด 96.25 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 3.54%, ปี 63 คือ 6.11%, ปี 62 คือ 4.02%

10.TOP (บมจ.ไทยออยล์) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 41.75 บาท ล่าสุด 15มิ.ย.64 ปิด 57.25 บาท เพิ่ม 15.50 บาท หรือ +37.12%

ปี 63 สูงสุด: 73.50 บาทต่ำสุด 25.25 บาท ,ปี 64 สูงสุด 66.00 บาท ต่ำสุด 50.50 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 1.22% , ปี 63 คือ 2.88%, ปี 62 คือ 3.80%

11.SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 78.50 บาท ล่าสุด 15 มิ.ย.64 ปิด 102.50 บาท เพิ่ม 24.00 บาท หรือ +30.57%

ปี 63สูงสุด 122.50 บาทต่ำสุด 58.00 บาท , ปี 64 สูงสุด 114.00 บาทต่ำสุด 84.00 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 2.18% , ปี 63 คือ 7.14%, ปี 62 คือ 4.51%

12.KKP (บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 45.00 บาท ล่าสุด 15 มิ.ย.64 ปิด 57.50 บาท เพิ่ม 12.50 บาท หรือ +27.78%

ปี 63สูงสุด 70.50 บาท ต่ำสุด 32.00 บาท , ปี 64 สูงสุด 64.25 บาท ต่ำสุด 50.00 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 3.88%, ปี 63 คือ 8.21%, ปี 62 คือ 7.58%

13.KBANK (บมจ.ธนาคารกสิกรไทย) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 98.00 บาท ล่าสุด 15 มิ.ย.64 ปิด 125.00 บาท เพิ่ม 27.00 บาท หรือ +27.55%

ปี 63 สูงสุด 154.50 บาท ต่ำสุด 70.00 บาท, ปี 64 สูงสุด 153.00 บาท, ต่ำสุด 110.00 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 1.92%,ปี 63 คือ 4.43%, ปี 62 คือ 2.65%

14.BCP (บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น) 1ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 21.00 บาท ล่าสุด 15 มิ.ย.64 ปิด 26.00 บาท เพิ่ม 5.00 บาท หรือ +23.81%

ปี 63 สูงสุด 29.75 บาทต่ำสุด 13.40 บาท ,ปี 64 สูงสุด 29.75 บาท ต่ำสุด 20.00 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 1.52% ,ปี 63 คือ 3.92%, ปี 62 คือ 4.87%

15.TVO (บมจ.น้ำมันพืชไทย) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 27.50 บาท ล่าสุด 15 มิ.ย.64 ปิด 33.00 บาท เพิ่ม 5.50 บาท หรือ +20.00%

ปี 63 สูงสุด 36.00 บาทต่ำสุด 20.60 บาท, ปี 64 สูงสุด 37.50 บาท ต่ำสุด 30.00 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 5.00%, ปี 63 คือ 4.30%, ปี 62 คือ 6.91%

16.SCC (บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 355.00 บาท ล่าสุด 15 มิ.ย.64 ปิด 420.00 บาท เพิ่ม 65.00 บาท หรือ +18.31%

ปี 63 สูงสุด 402.00 บาทต่ำสุด 244.00 บาท ,ปี 64 สูงสุด 474.00 บาทต่ำสุด 364.00 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 3.29%, ปี 63 คือ 3.70%, ปี 62 คือ 4.59%

17.TISCO (บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 76.00 บาท ล่าสุด 15มิ.ย.64 ปิด 89.25 บาท เพิ่ม 13.25 บาท หรือ +17.43%

ปี 63 สูงสุด 107.00 บาทต่ำสุด 61.25 บาท, ปี 64 สูงสุด 102.50 บาทต่ำสุด 85.00 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 6.94% ,ปี 63 คือ 8.76%, ปี 62 คือ 7.05%

18.TPIPP (บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 3.90 บาท ล่าสุด 15 มิ.ย.64 ปิด 4.50 บาท เพิ่ม 0.60 บาท หรือ +15.38%

ปี 63 สูงสุด 4.68 บาท ต่ำสุด 2.76 บาท, ปี 64 สูงสุด 4.62 บาทต่ำสุด 4.24 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 5.95%, ปี 63 คือ 9.35%,ปี 62 คือ 9.09%

19.INTUCH (บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 55.50 บาท ล่าสุด 15 มิ.ย.64 ปิด 65.00 บาท เพิ่ม 8.50 บาท หรือ +15.31%

ปี 63 สูงสุด 61.00 บาทต่ำสุด 38.50 บาท,ปี 64 สูงสุด 65.50 บาทต่ำสุด 54.50 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 3.83% , ปี 63 คือ 4.71%, ปี 62 คือ 4.73%

20.LH (บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 7.45 บาท ล่าสุด 15 มิ.ย.64 ปิด 8.35 บาท เพิ่ม 0.90 บาท หรือ +12.08%

ปี 63 สูงสุด 10.50 บาทต่ำสุด 5.60 บาท,ปี 64 สูงสุด 8.75 ต่ำสุด 7.50 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD 5.92% ,ปี 63 คือ 8.81%, ปี 62 คือ 7.65%

21.PTT (บมจ.ปตท.) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 36.50 บาท ล่าสุด 15 มิ.ย.64 ปิด 40.75 บาท เพิ่ม 4.25 บาท หรือ +11.64%

ปี 63 สูงสุด 47.75 บาทต่ำสุด 23.20 บาท,ปี 64 สูงสุด 45.00 บาท ต่ำสุด 37.00 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 2.41% ,ปี 63 คือ 4.71%,ปี 62 คือ 4.55%

22.BCPG (บมจ.บีซีพีจี) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 15.59 บาท ล่าสุด 15 มิ.ย.64 ปิด 14.10 บาท เพิ่ม 1.49 บาท หรือ +9.56%

ปี 63 สูงสุด 17.85บาท ต่ำสุด 9.32 บาท, ปี 64 สูงสุด 16.60 บาท ต่ำสุด 13.50 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 2.06% ,ปี 63 คือ 3.41%,ปี 62 คือ 3.95%

23.QH (บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 2.20 บาท ล่าสุด (15 มิ.ย.64) ปิด 2.36 บาท เพิ่ม 0.16 บาท หรือ +7.27%

ปี 63 สูงสุด 2.66 บาท ต่ำสุด 1.72 บาท, ปี 64 สูงสุด 2.58 บาทต่ำสุด 2.20 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD 5.04% , ปี 63 คือ 8.62%,ปี 62 คือ 8.59%

24.BBL (บมจ.ธนาคารกรุงเทพ) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 113.00บาท ล่าสุด 15 มิ.ย.64) ปิด 121.00 บาท เพิ่ม 8.00 บาท หรือ +7.08%

ปี 63 สูงสุด 163.50 บาทต่ำสุด 88.00 บาท,ปี 64 สูงสุด 131.00 บาทต่ำสุด 111.50 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 2.03% ,ปี 63 คือ 5.91%,ปี 62 คือ 4.06%

25.KTB (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 10.60 บาท ล่าสุด 15 มิ.ย.64 ปิด 11.20 บาท เพิ่ม 0.60 บาท หรือ +5.66%

ปี 63 สูงสุด 16.90 บาทต่ำสุด 8.35 บาท,ปี 64 สูงสุด 12.90 บาท ต่ำสุด 10.60 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 2.43% ,ปี 63 คือ 6.78%,ปี 62 คือ 4.38%

26.MBK (บมจ.เอ็ม บี เค) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 14.20 บาท ล่าสุด 15 มิ.ย.64 ปิด 14.80 บาท เพิ่ม 0.60 บาท หรือ +4.22%

ปี 63 สูงสุด 22.10 บาทต่ำสุด 10.70 บาท,ปี 64 สูงสุด 15.80 บาท ต่ำสุด 12.00 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD N/A% ,ปี 63 คือ 6.35%, ปี 62 คือ 3.54%

27.WHAUP (บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 4.52 บาท ล่าสุด 15 มิ.ย.64 ปิด 4.46 บาท ลด 0.06 บาท หรือ -1.33%

ปี 63 สูงสุด 5.80 บาท, ต่ำสุด 3.16 บาท,ปี 64 สูงสุด 4.94 บาท ต่ำสุด 3.94 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 5.59% ,ปี 63 คือ 6.01%,ปี 62 คือ 3.88%

28.TCAP (บมจ.ทุนธนชาต) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 38.50 บาท ล่าสุด 15 มิ.ย.64) ปิด 35.25 บาท ลด 3.25 บาท หรือ -8.44%

ปี 63 สูงสุด 57.00 บาท ต่ำสุด 26.00 บาท,ปี 64 สูงสุด 39.00 บาท ต่ำสุด 31.50 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 8.51% ,ปี 63 คือ 21.68%,ปี 62 คือ 4.89%

29.TASCO (บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์)1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 23.30บาท ล่าสุด (15มิ.ย.64) ปิด 20.80บาทลด2.50 บาท หรือ -10.73%

ปี 63สูงสุด: 29.00บาทต่ำสุด: 14.30บาท ,ปี 64สูงสุด: 22.30บาท ต่ำสุด: 17.30บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD 7.96% ,ปี 63 คือ 8.56 %,ปี 62 คือ 1.41%

30.TTW (บมจ.ทีทีดับบลิว) 1 ปีที่แล้ว (15 มิ.ย.63) ปิด 13.60 บาท ล่าสุด 15มิ.ย.64 ปิด 12.00 บาท ลด 1.60 บาท หรือ -11.76%

ปี 63 สูงสุด 14.70 บาท ต่ำสุด 11.00 บาท, ปี 64 สูงสุด 12.50 บาท ต่ำสุด 11.40 บาท

อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 5.04% ,ปี 63 คือ 4.84%,ปี 62 คือ 4.35%

อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มนี้ นักลงทุนจำนวนไม่น้อยชื่นชอบมาก เพราะเด่นเรื่องปันผล และบางตัวยังทำราคาได้น่ารักอีกด้วยค่ะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments