มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า ฉายภาคแรกไปแล้ว วันนี้จะพามาดูอีก 18 ตัวที่เหลือนะคะ ว่า SET 100 มีตัวไหนที่มีคุณพี่ทหาร คุณพี่ตำรวจไปนั่งเป็น “กรรมการ” อยู่บ้างเอ่ย

18.KTC (บมจ.บัตรกรุงไทย) มาร์เกตแคป 117,314 ล้านบาท มีพลตรี อภิชาติ ไชยะดา กรรมการอิสระ รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร และอดีตคณะทำงานนายกรัฐมนตรี(ลุงตู่1)

19.MAJOR (บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป) มาร์เกตแคป 26,169 ล้านบาท มีร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่ง ปี 52) อายุ 76 ปี ประธานสภา กทม.

20.MTC (บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล) มาร์เกตแคป 125,610 ล้านบาท มีพล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการ (ดำรงตำแหน่ง ปี 55) อายุ 67 ปี อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

21.ORI (บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้) มาร์เกตแคป 22,899 ล้านบาท มีพล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่ง ปี 57) อายุ 68ปี อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และเป็นน้องชายของพล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช อดีตสมาชิกวุฒิสภา

22.PLANB (บมจ.แพลน บี มีเดีย) มาร์เกตแคป 34,361 ล้านบาท มีพล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ (ดำรงตำแหน่ง ปี 56) อายุ 76 ปี อดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

23.PRM (บมจ.พริมา มารีน) มาร์เกตแคป 22,500 ล้านบาท มีพล.ร.อ. นิพนธ์ จักษุดุลย์ รองประธานกรรมการ (ดำรงตำแหน่ง 22 ม.ค.59) อายุ 68 ปี อดีตรองผู้บัญชาการทหารเรือ

24.PTG (บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี) มาร์เกตแคป 37,408 ล้านบาท มีพล.ต.อ. สุนทร ซ้ายขวัญ ประธานกรรมการบริษัท อายุ 75 ปี อดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

25.PTT (บมจ.ปตท.) มาร์เกตแคป1,349,602 ล้านบาท มีพลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่ง ปี 62 ) อายุ 58 ปี เสนาธิการทหารบก

26.PTTEP (บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) มาร์เกตแคป 531,978.04 ล้านบาท มี 2 คน คือ 1.พล.ร.อ. ธนะรัตน์ อุบล รองประธานกรรมการอิสระ( ดำรงตำแหน่ง1 ก.ย57) อายุ64 ปี อดีตรองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 2.พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐ กรรมการอิสระ( ดำรงตำแหน่งปี 59) อดีตนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กลาโหม (ลุงป้อม) และคนสนิท ‘ลุงตู่’

27.PTTGC (บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล) มาร์เกตแคป 531,978 ล้านบาท มีพลตรี นิธิ จึงเจริญ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่ง 22 ก.ย.57) อายุ 47 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

28.SAWAD (บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น) มาร์เกตแคป 72,226 ล้านบาท มี พล.ต.ท. ภาณุ เกิดลาภผล กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี อดีตผู้ช่วยผบ.ตร

29.SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์)มาร์เกตแคป 461,795 ล้านบาท มี 2 คน คือ 1.พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล กรรมการ อายุ 77 ปี 2.พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมการ อายุ 60 ปี

30.SCC (บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย) มาร์เกตแคป 528,000 ล้านบาท มี 2 คนคือ 1.พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ อายุ77 ปี 2.พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมการ อายุ 60 ปี

31.STA (บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี) มาร์เกตแคป 19,200 ล้านบาท มีพลเอก ธนสร ป้องอาณา กรรมการ อายุ 62 ปี อดีตที่ปรึกษาพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย

32.STEC (บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น) มาร์เกตแคป 39,653 ล้านบาท มี 2 คน คือ 1.พลเอก สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี อดีตจเรทหารทั่วไป 2.พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

33.SUPER (บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น) มาร์เกตแคป 19,145 ล้านบาท มี พล.ต.ท. ปิยะ สอนตระกูล กรรมการ (ดำรงตำแหน่งปี61 ) อายุ63ปี อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

34.THAI (บมจ.การบินไทย) มาร์เกตแคป 22,046 ล้านบาท มี 2 คน คือ 1.พล.อ.อ. ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล กรรมการ (ดำรงตำแหน่ง19 ก.ค.62) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และ 2.พล.อ.อ. อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่ง23 พ.ย.58)

35.TMB (บมจ.ธนาคารทหารไทย) มาร์เกตแคป 83,757 ล้านบาท มีพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่ง30 พ.ค. 62) อายุ 58 ปี รองผู้บัญชาการทหารบก

และนี้คือหุ้นที่บรรดาเอกชนเชิญคุณพี่ทหาร-ตำรวจ เข้าไปนั่งเป็นกรรมการในบริษัท ค่ะ…วันนี้ไปล่ะค่ะบ๊ายยย

Facebook Comments