เจียรวนนท์

อิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะอิป้าหามาเล่า วันนี้จะมาอัพเดตพอร์ตหุ้นของตระกูลใหญ่ของเมืองไทยอย่าง “เจียรวนนท์” ที่ขยายอาณาจักรออกไปมากมาย โดยจากข้อมูลใน SET (ธ.ค.63) คนในตระกูลเจียรวนนท์ ส่วนใหญ่จะไม่มีชื่อถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยตรง แต่จะถือผ่านบริษัทที่เข้าไปถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่ลุยในตลาดฯ นั่นเองค่ะ

ซึ่งดั๊นควานหามาได้ทั้งหมด 16 บริษัท กับ 1 บุคคล ที่ลงทุนในตลากหุ้นไทย 9 หลักทรพย์ มูลค่ารวม 525,202,383,665 บาท (5.25 แสนล้านบาท) ไปดูกันเลยค่ะ

1.บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด ถือ CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์)

ถือ อันดับ 1 ถือ (2,710,629,200 หุ้น หรือ 30.17%) มูลค่า 168,059,010,400 บาท (ราคา 62.00 บาท/หุ้น)

2.บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ถือ MAKRO

ถืออันดับ 1 ถือ (2,640,302,800 หุ้น หรือ 55.01%) มูลค่า 106,272,187,700 บาท (ราคา 40.25 บาท/หุ้น)

3.บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ถือ 3 ตัวคือ

1.CPF (บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร) ถืออันดับ 1 ถือ (2,147,815,835 หุ้น หรือ 24.94%) มูลค่า 59,064,935,462 บาท (ราคา 27.50 บาท/หุ้น)

2.TRUE (บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น) ถืออันดับ 1 ถือ (5,951,401,786 หุ้น หรือ 17.84%) มูลค่า 21,306,018,393 บาท (ราคา 3.58 บาท/หุ้น)

3.CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์) ถืออันดับ 22 ถือ (51,000,000 หุ้น หรือ 0.57%) มูลค่า 3,162,000,000 บาท (ราคา 62.00 บาท/หุ้น)

รวม 3 ตัวมูลค่า 83,532,953,855 บาท

4.CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์) ถือ MAKRO (บมจ.สยามแม็คโคร )

ถืออันดับ 2 ถือ (1,827,598,700 หุ้น หรือ 38.07%) มูลค่า 73,560,847,675 บาท (ราคา 40.25 บาท/หุ้น)

5.บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ถือ DIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล)

ถืออันดับ 1 ถือ (2,485,561,907 หุ้น หรือ 23.38%) มูลค่า 32,312,304,791 บาท (ราคา 13.00 บาท/หุ้น)

6.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ถือ CPF (บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร)

ถืออันดับ 3 ถือ (706,320,460 หุ้น หรือ 8.2%) มูลค่า 19,423,812,650 บาท (ราคา 27.50 บาท/หุ้น)

7.บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ถือ 2 ตัวคือ

1.CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์) ถืออันดับ 14 ถือ (88,536,500 หุ้น หรือ 0.99%) มูลค่า 5,489,263,000 บาท (ราคา 62.00 บาท/หุ้น)

2.CPF (บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร) ถืออันดับ 7 ถือ (186,305,200 หุ้น หรือ 2.16%) มูลค่า 5,123,393,000 บาท (ราคา 27.50 บาท/หุ้น)

รวม 2 ตัวมูลค่า 10,612,656,000 บาท

8.บมจ.กรุงเทพโปรดิ๊วส ทำธุรกิจประมง ผู้ผลิตปลาป่น และอาหารสัตว์ ถือ 3 ตัว

1.CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์) ถืออันดับ 11 ถือ (100,000,000 หุ้น หรือ 1.11%) มูลค่า 6,200,000,000 บาท (ราคา 62.00 บาท/หุ้น)

2.CPF (บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร) ถืออันดับ 13 ถือ (99,462,000 หุ้น หรือ 1.16%) มูลค่า 2,735,205,000 บาท (ราคา 27.50 บาท/หุ้น)

3.TRUE (บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น) ถืออันดับ 15 ถือ (266,104,995 หุ้น หรือ 0.8%) มูลค่า 952,655,882 บาท (ราคา 3.58 บาท/หุ้น)

รวม 3 ตัวมูลค่า 9,887,860,882 บาท

9.C.P.FOODS INTERNATIONAL LIMITED ถือ 2 ตัว

1.CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์) ถืออันดับ 17 ถือ (83,000,000 หุ้น หรือ 0.92%) มูลค่า 5,146,000,000 บาท (ราคา 62.00 บาท/หุ้น)

2.TRUE (บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น) ถืออันดับ 12 ถือ (474,604,327 หุ้น หรือ 1.42%) มูลค่า 1,699,083,490 บาท (ราคา 3.58 บาท/หุ้น)

รวม 2 ตัว มูลค่า 6,845,083,490 บาท

10.บมจ.บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)) ถือ CPF (บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร)

ถืออันดับ 10 ถือ (145,684,000 หุ้น หรือ 1.69%) มูลค่า 4,006,310,000 บาท (ราคา 27.50 บาท/หุ้น)

11.บมจ.บริษัท ซี.พี.แลนด์ ถือ CPTGF (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท)

ถือ อันดับ 1 ถือ (301,333,300 หุ้น หรือ 31.16%) มูลค่า 3,013,333,000 บาท (ราคา 10.00 บาท/หุ้น)

12.บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ถือ TRUE (บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น)

ถืออันดับ 11ถือ (669,765,252 หุ้น หรือ 2.01%) มูลค่า 2,397,759,602 บาท (ราคา 3.58 บาท/หุ้น)

13.บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ถือ TRUE (บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น)

ถืออันดับ 17 ถือ (220,375,512 หุ้น หรือ 0.66%) มูลค่า 788,944,332 บาท (ราคา 3.58 บาท/หุ้น)

14.CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.LTD ถือ TRUE (บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น)

ถืออันดับ 18 ถือ (208,221,939 หุ้น หรือ 0.62%) มูลค่า 745,434,541 บาท (ราคา 3.58 บาท/หุ้น)

15.บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด ถือ B-WORK (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ)

ถืออันดับ 1 ถือ (56,000,000 หุ้น หรือ 15.18%) มูลค่า 627,200,000 บาท (ราคา 11.20 บาท/หุ้น)

16.บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือ ITD (บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์)

ถืออันดับ 10 ถือ (34,680,000 หุ้น หรือ 0.66%) มูลค่า 42,656,400 บาท (ราคา 1.23 บาท/หุ้น)

และมีบุคคลนามสกุลเจียรวนนท์ 1 รายคือ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท อัลตร้า เวลท์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ก่อตั้งและจัดหลักสูตร “อัลตร้า เวลท์” หลักสูตรการบริหารการลงทุนเพื่อนักธุรกิจระดับท็อป

ถือ 2 ตัวคือ 1.AEONTS (บมจ.อิออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)) ถืออันดับ 3 ถือ 14,700,000 หุ้นหรือ 5.88% มูลค่า 2,910,600,000 บาท (ราคา 198.00 บาท/หุ้น)

2.WP (บมจ.ดับเบิ้ลยู. พี. เอ็นเตอร์ไพรส์) ถืออันดับ 4 ถือ (37,312,408 หุ้นหรือ 7.2%) มูลค่า 163,428,347 บาท (ราคา 4.38 บาท/หุ้น)

รวม2ตัวมูลค่า 3,074,028,347 บาท

และเมื่อรวมของทั้งบริษมในเครือและบุคคล 522,128,355,318 บาท ยอดรวม 525,202,383,665 บาท

และถ้าดูผลตอบแทานด้่านราคาของ 9 หลักทรัพย์

1.CPALL ผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -14.19%

2.CPF ผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

3.TRUE ผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -22.17%

4. MAKRO ผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD 29.84%

5.ITD ผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -17.45%

6.CPTGF ผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -23.08%

7.B-WORK ผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -7.44%

8..AEONTS ผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD 3.66%

9.WP ผลตอบแทนจากราคาย้อนหลังYTD -13.27%

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจในเครือของซีพีนอกตลาดหุ้นยังมีอีกมากมาย สำนักข่าวบลูมเบิร์ก ระบุตระกูลเจียรวนนท์ มีทรัพย์สินมูลค่ารวม 30.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 982,400 ล้านบาท วันนี้ไปแล้วล่ะค่ะ บ๊ายยย

Facebook Comments