สารัชถ์ รัตนาวะดี

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปผ่าอาณาจักรของเสี่ยกลาง-สารัชถ์ รัตนาวะดี ที่มีทรัพย์สินรวม 11,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 354,000 ล้านบาท แต่นั้นยังไม่นับรวมกับบริษัทในเครือ GULF ที่ลงทุนใน 4 หุ้นดังมูลค่ารวม 4.33 แสนล้านบาท ผ่าน 1 บุคคล และ 6 บริษัท

1.นายสารัชถ์ รัตนาวะดี มูลค่าพอร์ตปัจจุบัน 206,468,350,951บาท ลงทุน 1 บริษัท คือ GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) ถือใหญ่ที่สุด 4,171,077,797 หุ้น หรือ 35.55% (ราคา 22 เม.ย.65 ปิด 49.50 บาท)

2.บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าพอร์ตปัจจุบัน 79,408,651,232 บาท ลงทุุนใน 1 บริษัท คือ INTUCH (บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์) ถือใหญ่ที่สุด 1,122,383,763 หุ้น หรือ 35.00% (ราคา 22 เม.ย.65 ปิด 70.75 บาท) โดยเริ่มเข้ามาถือหุ้นในปี 63 ในวันปิดสมุด 22 มิ.ย.63 ถือ 4.59% และล่าสุดปิดสมุด 24 ก.พ. 65 ถือ 35.00%

3.GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED มูลค่าพอร์ตปัจจุบัน 57,731,460,309 บาท ลงทุน 1 บริษัท คือ GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) ถือเป็นอันดับ 3 ถือ 1,160,431,363 หุ้น หรือ 9.89% (ราคา 22 เม.ย.65 ปิด 49.50 บาท)

4.GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD. มูลค่าพอร์ตปัจจุบัน 43,423,899,849 บาท ลงทุน 1 บริษัท คือ GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) ถือเป็นอันดับ 4 ถือ 877,250,502 หุ้น หรือ 7.48% (ราคา 22 เม.ย.65 ปิด 49.50 บาท)

5.บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่าพอร์ตปัจจุบัน 27,310,628,911 บาท ลงทุน 1 บริษัท คือ GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) ถือเป็นอันดับ 5 ถือ 551,729,877 หุ้น หรือ 4.70% (ราคา 22 เม.ย.65 ปิด 49.50 บาท)

6.GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL. มูลค่าพอร์ตปัจจุบัน 17,054,307,946 บาท ลงทุุนใน 1 บริษัท คือ INTUCH (บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์) ถือเป็นอันดับ 3 ถือ 241,050,289 หุ้น หรือ7.52%(ราคา 22 เม.ย.65 ปิด 70.75บาท)

7.Gulf International Investment (Hong Kong) Limited มูลค่าพอร์ตปัจจุบัน 1,679,075,654 บาท ลงทุุนใน 2บริษัท คือ 1.CIVIL (บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง)ถือเป็นอันดับ 3 ถือ 20,000,000 หุ้น หรือ2.86% มูลค่า 101,000,000 บาท (ราคา 22 เม.ย.65 ปิด5.05 บาท) 2.SPCG (บมจ.เอสพีซีจี) ถือเป็นอันดับ 3 ถือ 92,285,126 หุ้น หรือ 8.74% มูลค่า 1,578,075,654 บาท (ราคา 22 เม.ย.65 ปิด 17.10 บาท)

ทั้งนี้ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited ( gulf HK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้น 100% ได้เข้าลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิใหม่ (Series Seed Preferred Stock) ที่ออกโดย BAM Trading Services Inc. ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ในประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อ Binance.US โดย gulf HK ได้เข้าลงทุนรวม 20 ล้านดอลลาร์ จากเงินระดมทุนทั้งหมด 200 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 0.4 ของมูลค่ารวมของ Binance.US ก่อนเพิ่มทุน (Pre-money valuation) ทั้งสิ้นเป็นจำนวน 4,500 ล้านดอลลาร์

และเมื่อรวมทั้งในนามส่วนตัวสารัชถ์ และบริษัทในเครือ GULF ลงทุนผ่าน GULF, INTUCH, CIVIL,SPCG เท่ากับ 433,076,374,852 บาท(4.33แสนล้านบาท) วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments