หมอเสริฐ

หุ้นมาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปอัพเดตพอร์ตหุ้นครอบครัวปราสาททองโอสถ เฉพาะพอร์ตหมอปราเสริฐ 5.8 หมื่นล้านบาท แต่เมื่อรวมกับลูกอีก 4 คน 2 หมื่นกว่าล้านบาท รวมเป็น 8 หมื่นล้านบาท

มาเริ่มที่พอร์ตหมอปราเสริฐถือ 3 ตัว

1.BDMS (บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ) มูลค่า 5.48 หมื่นล้านบาท (ราคาปิด 23.90 บาท ณ 2 พ.ย.64) เมื่อปิดสมุด 13/09/18 ถือ 18.47% พอปี 64 วันปิดสมุด 11/03/21 ถือ 15.00% และล่าสุดปิดสมุด 14/10/21 ถือ 14.43% เท่ากับปี 64 ลดพอร์ตลง 0.57%

2.BA (บมจ.การบินกรุงเทพ) มูลค่า 3.87 พันล้านบาท (ราคาปิด 11.50 บาท ณ 2 พ.ย.64) เมื่อปิดสมุด 09/03/18 ถือ 10.61% ต่อมาปิดสมุด 11/06/20 ถือ 11.38% พอปี 64 วันปิดสมุด 11/03/21 ถือ 16.04% เท่ากับ 1 ปีที่ผ่านมาเพิ่มพอร์ต 4.66%

3.NTV (บมจ.โรงพยาบาลนนทเวช) มูลค่า 85 ล้านบาท (ราคาปิด 38.75 บาท ณ 2 พ.ย.64)

ส่วนลูกอีก 4 คน

1.นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ ถือ BA (บมจ.การบินกรุงเทพ) มูลค่า 4.89 พันล้านบาท (ราคาปิด 11.50 บาท ณ 2 พ.ย.64) เมื่อปิดสมุด 09/03/18 ถือ 24.92% ต่อมาปิดสมุด 11/06/20 ถือ 24.92% พอปี 64 วันปิดสมุด 11/03/21 ถือ 20.26% เท่ากับ 1 ปีที่ผ่านมา ลดพอร์ต -4.66%

2.นางอาริญา ปราสาททองโอสถ ถือ BA (บมจ.การบินกรุงเทพ) มูลค่า 2.79 พันล้านบาท (ราคาปิด 11.50 บาท ณ 2 พ.ย.64) เมื่อปิดสมุด 09/03/18 ถือ 11.59% ต่อมาปิดสมุด 11/06/20 ถือ 11.59% พอปี 64 วันปิดสมุด 11/03/21 ถือ 11.59% ไม่เปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้น

3.น.ส.สมฤทัย ปราสาททองโอสถ ถือ BA (บมจ.การบินกรุงเทพ) มูลค่า 891 ล้านบาท (ราคาปิด 11.50 บาท ณ 2 พ.ย.64) เมื่อปิดสมุด 09/03/18 ถือ 3.69% ต่อมาปิดสมุด11/06/20 ถือ 3.69% พอปี 64 วันปิดสมุด 11/03/21 ถือ 3.69% ไม่เปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้น

4. น.ส.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ถือ 2 ตัว

1.BDMS (บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ) มูลค่า 1.35 หมื่นล้านบาท (ราคาปิด 23.90 บาท ณ 2 พ.ย.64) เมื่อปิดสมุด 13/09/18 ถือ 3.56%พอปี 64 วันปิดสมุด 11/03/21 ถือ 3.46% และล่าสุดปิดสมุด 14/10/21 ถือ 3.58% เท่ากับปี 64 เพิ่มพอร์ต 0.12%

และ BA (บมจ.การบินกรุงเทพ) มูลค่า 1.56 พันล้านบาท (ราคาปิด 11.50 บาท ณ 2 พ.ย.64) เมื่อปิดสมุด 09/03/18 ถือ 6.49% ต่อมาปิดสมุด 11/06/20 ถือ 6.49% พอปี 64 วันปิดสมุด 11/03/21 ถือ 6.49% ไม่เปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม ทั้งในนามบุคคล และในตระกูลทางหมอปราเสริฐและแฟลิมิลี่ ยังคงเป็นเบอร์ 2 เศรษฐีหุ้นเมืองไทย ติดต่อกัน 3 ปี แพ้ให้กับเสี่ยกลาง – สารัชถ์ รัตนาวะดี คนเดียวเท่านั้น ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments