หุ้นบิ๊กแคป

อิป้าหามาเล่า

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะไปส่องเรื่องของความใหญ่ ตรวจสภาพ 10 อันดับหุ้นบิ๊กแคปในตลาดหุ้น โดยเทียบจากสิ้นปี 2562 จนถึงปัจจุบัน (พ.ย.63) เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างค่ะ

1.PTT (บมจ.ปตท.) YTD -22.73% ผลตอบแทนเงินปันผล 5.88%

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 1,256,771.84 ล้านบาท ณ วันที่ 6 พ.ย.63 มาร์เกตแคป 971,141.87 ล้านบาท (ยังคงอันดับ 1) ลดลง 285,630 ล้านบาท

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 44.00 บาท ณ วันที่ 6 พ.ย.63 ปิดที่ 34.00 บาท ลดลง 10.00 บาท หรือ -22.73%

2.AOT (บมจ.ท่าอากาศยานไทย) YTD -24.92% ผลตอบแทนเงินปันผล 1.85%

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 1,060,713.22 ล้านบาท ณ วันที่ 6 พ.ย.63 มาร์เกตแคป 796,427.78 ล้านบาท (อันดับ 2) ลดลง 264,286 ล้านบาท

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 74.25 บาท ณ วันที่ 6 พ.ย.63 ปิดที่ 55.75 บาท ลดลง 18.50 บาท หรือ -24.92%

3.CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์) YTD -17.99% ผลตอบแทนเงินปันผล 2.12%

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 649,029.07 ล้านบาท ณ วันที่ 6 พ.ย.63 มาร์เกตแคป 532,248.75 ล้านบาท (อันดับ 3) ลดลง 116,781 ล้านบท

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 72.25 บาท ณ วันที่ 6 พ.ย.63 ปิดที่ 59.25 บาท ลดลง 13.00 บาท หรือ -17.99%

4.ADVANC (บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส) YTD -18.31% ผลตอบแทนเงินปันผล 4.10%

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 633,287.05 ล้านบาท ณ วันที่ 6 พ.ย.63 มาร์เกตแคป 517,398.45 ล้านบาท (อันดับ4) ลดลง 115,889 ล้านบาท

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 213.00 บาท ณ วันที่ 6 พ.ย.63 ปิดที่ 174.00 บาท ลดลง 39.00 บาท หรือ -18.31%

5.PTTEP (บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) YTD -33.53% ผลตอบแทนเงินปันผล 7.25%

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 494,263.18 ล้านบาท ณ วันที่ 6 พ.ย.63 มาร์เกตแคป 328,516.29 ล้านบาท (อันดับ7) ลดลง 165,747 ล้านบาท

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 124.50 บาท ณ วันที่ 6 พ.ย.63 ปิดที่ 82.75 บาท ลดลง 41.75 บาท หรือ -33.53%

6.SCC (บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย) YTD -10.71% ผลตอบแทนเงินปันผล 4.00%

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 470,400.00 ล้านบาท ณ วันที่ 6 พ.ย.63 มาร์เกตแคป 420,000.00 ล้านบาท (อันดับ5) ลดลง 50,400 ล้านบาท

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 392.00 บาท ณ วันที่ 6 พ.ย.63 ปิดที่ 350.00 บาท ลดลง 42.00 บาท หรือ -10.71%

7.BDMS (บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ) YTD -30.38% ผลตอบแทนเงินปันผล 3.01%

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 413,192.05 ล้านบาท ณ วันที่ 6 พ.ย.63 มาร์เกตแคป 287,645.23 ล้านบาท (อันดับ 8) ลดลง 125,547 ล้านบาท

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 26.00 บาท ณ วันที่ 6 พ.ย.63 ปิดที่ 18.10 บาท ลดลง 7.90 บาท หรือ -30.38%

8.SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) YTD -42.62% ผลตอบแทนเงินปันผล 8.93%

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 414,260.94 ล้านบาท ณ วันที่ 6 พ.ย.63 มาร์เกตแคป 237,691.35 ล้านบาท (อันดับ9) ลดลง 176,569 ล้านบาท

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 122.00 บาท ณ วันที่ 6 พ.ย.63 ปิดที่ 70.00 บาท ลดลง 52.00 บาท หรือ -42.62%

9.KBANK (บมจ.ธนาคารกสิกรไทย) YTD -46.85% ผลตอบแทนเงินปันผล 9.23%

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 361,382.29 ล้านบาท ณ วันที่ 6 พ.ย.63 มาร์เกตแคป 190,138.54 ล้านบาท (อันดับ 15) ลดลง 171244 ล้านบาท

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 151.00 บาท ณ วันที่ 6 พ.ย.63 ปิดที่ 80.25 บาท ลดลง 70.75 บาท หรือ -46.85%

10.GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) YTD -2.86% ผลตอบแทนเงินปันผล 0.76%

สิ้นปี 62 มาร์เกตแคป 354,127.80 ล้านบาท ณ วันที่ 6 พ.ย.63 มาร์เกตแคป 378,394.09 ล้านบาท (อันดับ 6) เพิ่มขึ้น 24,267 ล้านบาท

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 166.00 บาท (แตกพาร์แล้วเหลือ 33.20 บาท ณ วันที่ 6 พ.ย.63 ปิดที่ 32.25 บาท ลดลง 0.95 บาท หรือ -2.86%

ทั้งนี้ 10 อันดับมาร์เกตแคป สูงสุด ณ พ.ย. 63 คือ

1.PTT 971,142 ล้านบาท
2.AOT 796,428 ล้านบาท
3.CPALL 532,249 ล้านบาท
4.DVANC 517,398 ล้านบาท
5.SCC 420,000 ล้านบาท
6.GULF 378,394 ล้านบาท
7.PTTEP 328,516 ล้านบาท
8.BDMS 287,645 ล้านบาท
9.SCB 237,691 ล้านบาท
10.DELTA 236,379 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม KBANK หลุดจากท๊อปเท็นไปอยู่อับดับที่ 15 และมี DELTA จากมาร์เก็ตแคป สิ้นปี 62 อยู่ที่ 66,734.92 ล้านบาท ณ พ.ย. 63 คือ 236,378.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 169,644 ล้านบาท หรือ 254.21% วันนี้ไปแล้วล่ค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments