หุ้นดัง

อิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดูกองทุนเอกชนที่มีพอร์ตหุ้นใหญ่ที่สุดในประเทศนี้คะ นั่นคือกองทุนบัวหลวงหุ้นระยะยาว (B-LTF) มูลค่าพอร์ตหุ้น 31,734,974,794 บาท

ลงทุนใน 48 ตัว กระจายหลายกลุ่มเช่น พลังงานและสาธารณูปโภค 18.43% , พาณิชย์ 14.81% ,ขนส่งและโลจิสติกส์ 8.28%,การแพทย์ 7.42%,วัสดุก่อสร้าง 7.39% อื่นๆ 43.67%

โดยลงรายละเอียด 10 ตัวแรกที่มูลค่าการลงทุนสูงที่สุด

1.CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์)

B-LTF ถือในลำดับ 21 (ถือ 46,890,800 หุ้น หรือ 0.52%) คิดเป็นมูลค่า 2,719,666,400 บาท (คิดที่ราคา 58.00 บาท/หุ้น)

ปี 61 ถือ 0.74% ต่อมาปี 62 ถือ 0.79% และ พ.ค.63 ถือ 0.52%

ผลตอบแทนราคาปี 62 โซนเขียว +5.09% , ปี 63 แดงจ๋า -19.38% , ปี 64 YTD -0.86%

2.BDMS (บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ)

B-LTF ถือในลำดับ 22 (ถือ 121,625,600 หุ้น หรือ 0.77%) มูลค่า 2,554,137,600 บาท (คิดที่ 21.00 บาท/หุ้น)

ก.ย.61 ถือ 0.70% ต่อมา มี.ค.62 ถือ 0.63% ต่อมา ก.ย.62 ถือ 0.57% จากนั้น มี.ค.63ถือ 0.65% และ มิ.ย.63 ถือ 0.77%

ผลตอบแทนราคา ปี 62 โซนเขียว +4.84% , ปี 63 แดงจ๋า -20.00% , ปี 64 YTD -3.37%

3.BJC (บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์)

B-LTF ถือในลำดับ 7 (ถือ 61,446,550 หุ้น หรือ 1.53%) มูลค่า 2,058,459,425 บาท (คิดที่ 33.50 บาท/หุ้น)

ส.ค.61 ถือ 2.06% ต่อมา พ.ค.62 ถือ 1.75% จากนั้น พ.ค.63 ถือ 1.65% และ ส.ค.63 ถือ 1.53%

ผลตอบแทนราคา ปี 62 แดง -17.24% , ปี 63 แดง -17.26% , ปี 64 YTD -3.60%

4.BBL (บมจ.ธนาคารกรุงเทพ)

B-LTF ถือในลำดับ13 (ถือ 15,598,400 หุ้น หรือ 0.82%) มูลค่า 1,903,004,800 บาท (คิดที่ 122.00 บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคาปี 62 โซนแดง -21.18% , ปี 63 แดงจ๋า -25.94% , ปี 64 YTD +2.95%

ก.ย.61 ถือ 0.60% ต่อมา เม.ย.62 ถือ 0.66% ต่อมา ก.พ.63 ถือ 0.64% และมิ.ย.63 ถือ 0.82%

5.EGCO (บมจ.ผลิตไฟฟ้า)

B-LTF ถือในลำดับ 7 (ถือ 10,336,400 หุ้น หรือ 1.96%) มูลค่า 1,829,542,800 บาท (คิดที่ 177.00 บาท/หุ้น)

ก.ย.61 ถือ 2.03% ต่อมา ก.ย.62 ถือ 1.96% จนถึงปัจจุบัน

ผลตอบแทนราคาปี 62 โซนเขียว +32.26% , ปี 63 แดงเข้ม -41.31% , ปี 64 YTD-8.05%

6.TOA (บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย))

B-LTF ถือในลำดับ 9 (ถือ 49,072,000 หุ้น หรือ 2.42%) มูลค่า 1,607,108,000 บาท (คิดที่ 32.75 บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคาปี 62 โซนเขียว +4.84% , ปี 63 แดงจ๋า -20.00% , ปี 64 YTD -2.24%

7.MAKRO (บมจ.สยามแม็คโคร)

B-LTF ถือในลำดับ 3(ถือ41,981,900หุ้น หรือ 0.87% )มูลค่า 1,521,843,875 บาท(คิดที่ 36.25บาท/หุ้น )

ส.ค.61ถือ 0.84% ต่อมา มี.ค.62 ถือ 0.86% จากนั้น ส.ค.63 ถือ 0.87%

ผลตอบแทนราคา ปี 62 แดงอ่อน -3.12% , ปี 63 เขียว +27.42% , ปี 64 YTD -8.32%

8.OR (บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว ถือในลำดับ 6 (ถือ 45,491,660 หุ้น หรือ 0.39%) มูลค่า 1,432,987,290 บาท (คิดที่ 31.50 บาท/หุ้น)

9.GPSC (บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่)

B-LTF ถือในลำดับ 8 (ถือ 14,891,600 หุ้น หรือ 0.53%) มูลค่า 1,157,821,900 บาท (คิดที่ 77.75 บาท/หุ้น)

ส.ค.61 ถือ 2.86% ต่อมา ก.พ.62 ถือ 3.03% จากนั้น ก.ย.62 ลดฮวบเหลือ 1.07% ต่อมา พ.ค.63 ถือ 0.61% และ ก.ย.63 ถือ 0.53%

ผลตอบแทนราคา ปี 62 โซนเขียว +64.53% , ปี 63 แดง -13.99% , ปี 64 YTD +5.42%

10.VGI (บมจ.วีจีไอ)

B-LTF ถือในลำดับ 6 (ถือ 113,471,200 หุ้น หรือ 1.32%) มูลค่า 782,951,280 บาท (คิดที่ 6.90 บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคา ปี 62 โซนเขียว +4.84% , ปี 63 แดงจ๋า -20.00% , ปี 64 YTD +3.76%

ที่เหลืออีก 38 ตัวมีหุ้นอะไรบ้างไปติดตามดูกันเลยคะ

 • BLA (บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต) 3.06%
 • PLANB(บมจ.แพลน บี มีเดีย) 4.91%
 • M (บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป) 2.52%
 • BH (บมจ.บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์) 1.16%
 • BCP (บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น) 1.46%
 • WHA(บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น) 1.06%
 • BPP(บมจ.บ้านปู เพาเวอร์) 1.56%
 • TU (บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป) 1.33%
 • KCE (บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์) 1.41%
 • STARK (บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น) 0.67%
 • SCCC (บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง) 0.50%
 • AAV (บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น) 4.80%
 • BA (บมจ.การบินกรุงเทพ) 2.76%
 • GUNKUL(บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง) 0.67%
 • HUMAN (บมจ.ฮิวแมนิก้า) 1.79%
 • MBK (บมจ.เอ็ม บี เค) 0.56%
 • SAMART (บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น) 4.66%
 • SC (บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น) 2.78%
 • PCSGH (บมจ.พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง) 3.49%
 • DRT(บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร) 2.53%
 • TPBI (บมจ.ทีพีบีไอ) 5.06%
 • PR9 (บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า) 0.96%
 • RJH (บมจ.โรงพยาบาลราชธานี) 3.62%
 • S (บมจ.สิงห์ เอสเตท) 0.61%
 • SABINA(บมจ.ซาบีน่า) 2.88%
 • MC (บมจ.แม็คกรุ๊ป) 2.24%
 • TSE (บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่) 2.61%
 • PLAT (บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป) 1.59%
 • AMATAV (บมจ.อมตะ วีเอ็น) 2.55%
 • GRAMMY (บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่) 2.98%
 • THREL (บมจ.ไทยรีประกันชีวิต) 5.67%
 • UV (บมจ.ยูนิเวนเจอร์) 0.57%
 • SPA (บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป) 0.83%
 • TNR (บมจ.ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้) 2.68%
 • SCN (บมจ.สแกน อินเตอร์) 3.36%
 • BR (บมจ.บางกอกแร้นช์) 3.51%
 • SAMTEL (บมจ.สามารถเทลคอม) 3.00%
 • SYMC (บมจ.ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น) 1.60%

อย่างไรก็ตาม บรรดาที่กองทุนบัวหลวงหุ้นระยะยาว ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าไปลงทุนอยู่ใน SET 100 ทำให้คุ้นชื่อกันดีอยู่แล้วนะคะ มีนอก SET 100 ไม่กี่ตัวค่ะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments