epahamalao

เปิดชื่อ 24 DD – ปธ.บอร์ดการบินไทย ตั้งแต่ก่อตั้ง – ปัจจุบัน (2503-2563)

การบินไทย

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้ขอเลี้ยวไปเด็ด “เจ้าจำปี” อีกสักครั้งนะคะ คือมีซิสนางหนึ่งแอบกระซิบถามว่า “อยากรู้จัง DD การบินไทย ตั้งแต่ก่อตั้งถึงปัจจุบันมีใครบ้าง”…อิป้าเลยจัดให้ค่ะ นำเสนอมากำนัลทุกท่าน ณ บัดนาว (อาจจะยาวไปหน่อยนะคะ)

“การบินไทย” นั้น บอสใหญ่สุดฝ่ายบริหารในองค์กรเรียกว่า DD (กรรมการผู้อำนวยการใหญ่) ส่วนนโยบายกำหนดโดยบอรด์การบินไทย ที่มีประธานบอร์ด ตำแหน่งสูงสุดค่ะ ทีนี้เรามาดูกันว่า DD ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีใครกันบ้าง

ตำนาน DD แบ่งได้เป็น 3 ยุค

ยุคแรก (2503 – 2535) DD จากกองทัพอากาศ – ประธานบอร์ดคือ ผบ.ทอ.

1.น.ต.ประสงค์ สุชีวะ (2503 – 2512) ขณะที่ประธานบอร์ดคือ พล.อ.อ.บุญชู จันทรุเบกษา ผบ.ทอ.

น.ต.ประสงค์ เป็น 1 ใน 5 ผู้ร่วมวางแผนในการก่อตั้งบริษัท การบินไทย จำกัด โดยได้รับเทียบเชิญจากจอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ผบ.ทอ.ในฐานะประธานกรรมการบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด มาร่วมก่อตั้ง และในวันที่ 29 มีนาคม 2503 บริษัทการบินไทยได้จดทะเบียนจัดตั้งด้วยทุนประเดิม 2 ล้านบาท (อ้างอิง วารสารครบรอบ 50 ปี บริษัทการบินไทย)

2. พล.อ.ต.ไกรวัลย์ ถาวรธาน (2512 – 2514) ขณะที่ประธานบอร์ดคือ พล.อ.อ. บุญชู จันทรุเบกษา ผบ.ทอ.

3. พล.อ.ท.สวน สุขเสริม (2514 – 2518) ขณะที่ประธานบอร์ดคือ พล.อ.อ. บุญชู จันทรุเบกษา ผบ.ทอ. (2514 – 2518) และพล.อ.อ.กมล เดชะตุงคะ ผบ.ทอ. (2517-2518)

พล.อ.ท.สวน เป็นอดีตประธานคณะกรรมการอำนวยการราชตฤณมัยสมาคม

4. พล.อ.ท.ชู สุทธิโชติ (2518 – 2522) ขณะที่ประธานบอร์ดคือ พล.อ.อ.กมล เดชะตุงคะ (2518 – 2522) ผบ.ทอ. และพล.อ.อ.พะเนียง กานตรัตน์ (2520 – 2522) ผบ.ทอ.

พล.อ.ท. ชู เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นวุฒิสภา ปีพ.ศ. 2511

5.เรืออากาศเอก พร้อม ณ ถลาง (2522 – 2523) ขณะที่ประธานบอร์ดคือ พล.อ.อ.พะเนียง กานตรัตน์ ผบ.ทอ.

กัปตันพร้อม เป็นนักบินไทยรุ่นแรกของการบินไทย ไปฝึกบินเครื่องบินแบบดีซี 6 บี กับสายการบินเอสเอเอส ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

6. พล.อ.อ.บัญชา สุขานุศาสน์ (2523 – 2527) ขณะที่ประธานบอร์ดคือ พล.อ.อ.ทะแกล้ว ศุษิลวรณ์ (2524 – 2526) และพล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ (2526 – 2527) ผบ.ทอ.

พล.อ.อ.บัญชา เป็น DD ที่อยู่ยาว 4 ปี (ในขณะนั้น) และเป็นวุฒิสภา พ.ศ.2522

7. พล.อ.อ.จรรยา สุคนธทรัพย์ (2527 – 2529) ขณะที่ประธานบอร์ดคือ พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ.

พล.อ.อ.จรรยา เป็นอดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ , วุฒิสภา พ.ศ.2522 , 2535 ที่ปรึกษารมว.กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรฯ

8. พล.อ.อ.ประหยัด ดิษยะศริน (2529 – 2531) ขณะที่ประธานบอร์ดคือ พล.อ.อ. วรนาถ อภิจารี ผบ.ทอ.

พล.อ.อ.ประหยัด เป็นอดีตผู้ช่วยผบ.ทอ. และเป็นบิดาของ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานบอร์ดการบินไทยคนล่าสุด

9. พล.อ.อ.วีระ กิจจาทร 2531 – 2535 ขณะที่ประธานบอร์ดคือ พล.อ.อ.วรนาถ อภิจารี ผบ.ทอ. (2531 – 2532) ต่อด้วยพล.อ.อ.เกษตร โรจนนิล ผบ.ทอ. (2532 – 2535)

พล.อ.อ.วีระ เป็นอดีตทูตทหารไทยประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น , ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ

ยุคที่ 2 (2535-2552) เข้าตลาดหุ้น DD หลากหลาย – ประธานบอร์ด ยังเป็น ผบ.ทอ. สลับกับปลัดคมนาคม

10.ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญอนันต์ (2535 – 2536) ขณะที่ประธานบอร์ดคือ นายบัณฑิต บุณยะปานะ และต่อมาเป็น พล.อ.อ.กันต์ พิมานทิพย์ ผบ.ทอ.

ร.ต.ท.ฉัตรชัย เป็น DD คนแรกที่ไม่ได้มาจากกองทัพ เขาจบตรีเศรษฐศาสตร์และการบัญชี จากอังกฤษ เป็น ตร.พักใหญ่ เป็นสมาชิกวุฒิสภา ปีพ.ศ.2530 และ ปี 2536

11.นายธรรมนูญ หวั่งหลี (2536 – 2543) ขณะที่ประธานบอร์ดคือ พล.อ.อ. มรว.ศิริพงษ์ ทองใหญ่ (2536 – 2537) ผบ.ทอ. นายอมเรศ ศิลาอ่อน (2537-2538)และต่อด้วยนายมหิดล จันทรางกูร ปลัดคมนาคม (2539 – 2543)

นายธรรมนูญ ทายาทหวั่งหลี ตระกูลคหบดี เก่าแก่ เป็น DD ยาวนาน 6 ปีกว่า

12.พิสิฐ กุศลาไสยานนท์ (2543 – 2544) ขณะที่ประธานบอร์ดคือ ศรีสุข จันทรางศุ (2543 – 2544) ปลัดกระทรวงคมนาคม

พิสิฐ เป็น DD คนที่ 3 ที่ก้าวขึ้นมาจากลูกหม้อของการบินไทย ภายหลังจากกองทัพอากาศ ปล่อยมือจากการผูกขาด ตำแหน่งดังกล่าวลงในปี 2535

13.สมใจนึก เองตระกูล รักษาการ ดีดี (2544 – 2555) อดีตปลัดกระทรวงการคลัง ขณะที่ประธานบอร์ดคือ ศาสตราจารย์ ชัยอนันต์ สมุทวณิช (พ.ค.2544 – ก.ย.2544) และนายวีรพงษ์ รามางกูร (2544 – 2545)

รอบ 2 สมใจนึก เองตระกูล รักษาการ ดีดี (2548 – 2549) ขณะที่ประธานบอร์ดคือ วันชัย ศารทูลทัต (2548 – 2549) ปลัดคมนาคม

14.กนก อภิรดี (2545 – 2547) ขณะที่ประธานบอร์ดคือ นายทนง พิทยะ (2545-2548) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กนก อภิรดี เป็น DD คนแรกที่มีที่มาจากคนนอก จากคณะกรรมการสรรหาชุดที่มี ศรีสุข จันทรางศุ ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ในฐานะนักบริหารมืออาชีพที่สมัครเข้ามาตามขั้นตอน

15.เรืออากาศโทอภินันทน์ สุมนะเศรณี (เม.ย.2549 – มิ.ย.2551) ขณะที่ประธานบอร์ดคือ พล.อ.อ.ชลิต พุกพาสุข ผบ.ทอ. และนายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ปลัดคมนาคม

16.เรืออากาศโท นรหัช พลอยใหญ่ รักษาการ ดีดี (2551 – 2552) ขณะที่ประธานบอร์ดคือ นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ปลัดคมนาคม

17.พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ รักษาการ ดีดี (2552) ขณะที่ประธานบอร์ดคือ นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ ปลัดคมนาคม (ขณะนั้น)

ยุคที่ 3 (2552 – 2563)ไม่มี DD จากคนในกองทัพ – ประธานบอร์ด เป็นคนจากกระทรวงการคลัง และล่าสุด ผบ.ทอ.

18.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ (2552 – 2554) ขณะที่ประธานบอร์ดคือ อำพน กิตติอำพน (ปัจจุบันเป็นองคมนตรี) อดีตเลขาสภาพัฒน์ เป็นคนที่นั่งประธานบอร์ดกว่า 5 ปี นานที่สุดในประวัติศาสตร์การบินไทย

ปิยสวัสดิ์ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ และเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

19.สรจักร เกษมสุวรรณ (ก.ย.2555 – ธ.ค.56) ขณะที่ประธานบอร์ด คืออำพน กิตติอำพน

สรจักร จบปริญญาเอกทางกฏหมายจาก อังกฤษ และเคยเป็น ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท

20.โชคชัย ปัญยายงค์ รักษาการ ดีดี (2556) ขณะที่ประธานบอร์ดคือ อำพน กิตติอำพน

ปัจจบุันโชคชัย เป็นรองเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

21.จรัมพร โชติกเสถียร (ธ.ค.2557 – ก.พ.2560) ขณะที่ประธานบอร์ดคือ อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อดีตปลัดกระทรวงการคลัง

ปัจจบุันจรัมพร กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

22.นางอุษณี แสงสิงแก้ว รักษาการ ดีดี (2560 – 2561) ขณะที่ประธานบอร์ดคือ อารีพงษ์ ภู่ชะอุ่ม (2559) และพล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้งผบ.ทอ. รักษาการประธานบอร์ด (2560)

อุษณี เป็นน้องสาวอดีต ผบ.ตร.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

23.สุเมธ ดำรงชัยธรรม (1 ก.ย.2561 – 11 เม.ย.2563) ขณะที่ประธานบอร์ดคือ นายเอกนิติ นิติภัณฑ์ประภาศ (2561 – 2562)

โดยสุเมธ หลานอากู๋ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม บอสแกรมมี่ โดยสุเมธไม่เคยมีประสบการณ์ด้านธุรกิจการบินมาก่อน

ขณะที่นายเอกนิติ เป็นอธิบดีกรมสรรพากร และเป็นประธานบอร์ดหลายแห่ง โดยลาออกจากประธานบอร์ดการบินไทย ด้วยเหตุที่ว่า “ไม่ใช่การเมืองกดดันให้ลาออก แต่เป็นนโยบายของกระทรวงการคลัง”

24.นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง รักษาการดีดี ตั้งแต่ 13มี.ค.2563 พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน (17 ม.ค.2563 -ปัจจุบัน) ผบ.ทอ.

ทั้งนี้ 60 ปีที่ผ่านมา ในบรรดา 24 DD การบินไทย นั้น 12 คน มาจากกองทัพอากาศ และ 12 คนมาจากคนนอก ในขณะที่ประธานบอร์ด 25 คน เป็นทหารอากาศ 12 คน พลเรือน 13 คน …วันนี้ไปล่ะค่ะ

 

ขอบคุณภาพ 

ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ thebangkokinsight
จรัมพร โชติกเสถียร mitihoon
สรจักร เกษมสุวรรณ acnews
สุเมธ ดำรงชัยธรรม การบินไทย
กนก อภิรดีyoutube

Facebook Comments
Skip to toolbar