epahamalao

มหา’ลัยไทย ถือหุ้นในกองทุนไหนบ้าง?

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้ จะพาไปดูว่ามหาวิทยาลัยของไทย นอกจากเป็นสถาบันการศึกษาแล้ว ยังเข้าไปถือหุ้นในกองทุน ต่างๆอีกด้วย จากการค้นข้อมูลพบว่า มี 4แห่งคะ คือมหาวิทยาลัยมหิดล,มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยศรีปทุม,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ไปดูว่าพอร์ตแต่ละมหาลัยมีตัวไหนบ้างคะ และมูลค่าเท่าไร

มหาวิทยาลัยมหิดล ถืออยู่ 7 ตัว มูลค่ารวม 2,952,737,336 บาท

1.DIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล) มาร์เกตแคป158,062.27ล้านบาท ม.มหิดล ถือในลำดับที่ 13 ถืออยู่ 61,743,347 หุ้น หรือ 0.64% คิดเป็นมูลค่า 1,000,242,221 บาท ราคาเปรียบเทียบ สิ้นปี 61 ปิดที่ 14.40 บาท ราคาล่าสุด 16.20 บาท (23 พ.ค.62) ราคาขยับขึ้น 1.80 บาท

2.TFFIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย) มาร์เกตแคป 53,469.00 ล้านบาท ทาง ม.มหิดล ถือในลำดับที่ 6 ถืออยู่ 91,000,000หุ้น หรือ 1.99% คิดเป็นมูลค่า 1,082,900,000 บาท ราคาเปรียบเทียบ สิ้นปี 61 ปิดที่ 10.10 บาท ราคาล่าสุด 11.90 บาท (23 พ.ค.62) ราคาขยับขึ้น 1.80 บาท

3.CPNREIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท) มาร์เกตแคป65,821.18 ล้านบาท ทาง ม.มหิดล ถือในลำดับที่ 25 ถืออยู่ 12,847,676 หุ้น หรือ 0.58% คิดเป็นมูลค่า 385,430,280 บาท ราคาเปรียบเทียบ สิ้นปี 61 ปิดที่ 25.50 บาท ราคาล่าสุด 30.00 บาท (23 พ.ค.62) ราคาขยับขึ้น 4.50 บาท

4.FTREIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้) มาร์เกตแคป 36,693.66 ล้านบาท ทาง ม.มหิดล ถือในลำดับที่18 ถืออยู่ 14,883,804 หุ้น หรือ 0.57% คิดเป็นมูลค่า 206,884,875 บาท ราคาเปรียบเทียบ สิ้นปี 61 ปิดที่ 11.50 บาท ราคาล่าสุด 13.90 บาท (23 พ.ค.62) ราคาขยับขึ้น 2.40 บาท

5.TPRIME (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้) มาร์เกตแคป 7,555.50 ล้านบาท ทาง ม.มหิดลถือในลำดับที่ 15 ถืออยู่ 8,763,400 หุ้น หรือ1.60% คิดเป็นมูลค่า 122,687,600 บาท ราคาเปรียบเทียบ สิ้นปี 61 ปิดที่ 12.60 บาท ราคาล่าสุด 14.00 บาท (23 พ.ค.62) ราคาขยับขึ้น 1.40 บาท

6.GVREIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์) มาร์เกตแคป 13,118.28ล้านบาท ทาง ม.มหิดล ถือในลำดับที่ 25 ถืออยู่ 4,867,000 หุ้น หรือ 0.60% คิดเป็นมูลค่า 77,872,000 บาท ราคาเปรียบเทียบ สิ้นปี 61 ปิดที่ 14.30 บาท ราคาล่าสุด 16.00 บาท (23 พ.ค.62) ราคาขยับขึ้น 1.70 บาท

7.BOFFICE (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ) มาร์เกตแคป 7,420.46 ล้านบาท ทาง ม.มหิดล ถือในลำดับที่ 16 ถืออยู่ 5,225,200 หุ้น หรือ1.01% คิดเป็นมูลค่า 74,720,360 บาท ราคาเปรียบเทียบ สิ้นปี 61 ปิดที่ 12.60 บาท ราคาล่าสุด 14.30 บาท (23 พ.ค.62) ราคาขยับขึ้น 1.70 บาท

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถืออยู่ 4 ตัว มูลค่ารวม 431,123,028 บาท

1.WHART (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท) มาร์เกตแคป 31,703.20 ล้านบาท ทาง ม.ขอนแก่น ถือในลำดับที่ 22 ถืออยู่ 13,036,833 หุ้น หรือ 0.58% มูลค่า 185,123,028 บาท ราคาเปรียบเทียบ สิ้นปี 61 ปิดที่ 11.20 บาท ราคาล่าสุด 14.20 บาท (23 พ.ค.62) ราคาขยับขึ้น 3.00 บาท

2.HPF (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล) มาร์เกตแคป 2,444.00 ล้านบาท ทาง ม.ขอนแก่น ถือในลำดับที่ 7 ถืออยู่ 20,000,000 หุ้น หรือ 4.26% มูลค่า 102,000,000 บาท ราคาเปรียบเทียบ สิ้นปี 61 ปิดที่ 5.10 บาท ราคาล่าสุด 5.10 บาท (23 พ.ค.62) ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

3.M-PAT (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ) มาร์เกตแคป 992.25 ล้านบาท ทาง ม.ขอนแก่น ถือในลำดับที่ 1 ถืออยู่ 10,000,000 หุ้น หรือ 9.52% มูลค่า 94,500,000 บาท ราคาเปรียบเทียบ สิ้นปี 61 ปิดที่ 9.80 บาท ราคาล่าสุด 9.45 บาท (23 พ.ค.62) ราคาขยับลง 0.35 บาท

4.WHABT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์) มาร์เกตแคป 2,020.00 ล้านบาท ทาง ม.ขอนแก่น ถือในลำดับที่ 4 ถืออยู่ 5,000,000 หุ้น หรือ 2.48% มูลค่า 49,500,000 บาท ราคาเปรียบเทียบ สิ้นปี 61 ปิดที่ 9.90 บาท ราคาล่าสุด 9.90 บาท (23 พ.ค.62) ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถืออยู่ 2 ตัว มูลค่ารวม 54,060,000 บาท

1.TPRIME (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้) มาร์เกตแคป 7,555.50 ล้านบาท ทาง ม.ศรีปทุม ถือในลำดับที่ 20 ถืออยู่ 3,000,000 หุ้น หรือ 0.55% มูลค่า 42,000,000 บาท ราคาเปรียบเทียบ สิ้นปี 61 ปิดที่ 12.60 บาท ราคาล่าสุด 14.00 บาท (23 พ.ค.62) ราคาขยับขึ้น 1.40 บาท

2.MIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล) มาร์เกตแคป391.95 ล้านบาท ทาง ม.ศรีปทุม ถือในลำดับที่ 7 ถืออยู่ 3,000,000 หุ้น หรือ3.08% มูลค่า 12,060,000 บาท ราคาเปรียบเทียบ สิ้นปี 61 ปิดที่ 4.38บาท ราคาล่าสุด 4.02 บาท (23 พ.ค.62) ราคาขยับลง 0.36 บาท

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถือ 1 ตัว มูลค่า 69,925,000 บาท

คือ FUTUREPF (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค) มาร์เกตแคป 13,186.20 ล้านบาท ทาง ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ถือในลำดับที่ 29 ถืออยู่ 2,797,000 หุ้น หรือ 0.53% มูลค่า 69,925,000 บาท ราคาเปรียบเทียบ สิ้นปี 61 ปิดที่ 22.60 บาท ราคาล่าสุด 25.00 บาท (23 พ.ค.62)

และนี้เป็นพอร์ตหุ้นในกองทุนของทั้ง 4 มหาวิทยาลัยค่ะ ส่วนใหญ่แยกไปถือหุ้นคนละตัวกัน มีซ้ำกันตัวเดียวคือ TPRIME …วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

ขอบคุณภาพประกอบจาก ม.มหิดล , ม.ธุรกิจบัณฑิต , ม.ศรีปทุม และเพจเฟสบุคชุดนักศึกษา มข.

Facebook Comments
Skip to toolbar