มาแล้วค่า อิป้าหามามาเล่า วันนี้จะพาไปหุ้นในกลุ่ม SET100 ที่มีผลประกอบการดีเยี่ยมสม่ำเสมอ สามารถสร้างกำไรสุทธิเป็นบวก และ “ต้องเพิ่มขึ้น” ต่อเนื่องทุก ๆ ปี ตั้งแต่ปี 59 ถึงปัจจุบัน (บางบริษัทกำไรสุทธิเป็นบวก แต่ไม่ต่อเนื่องบางปีต่ำกว่าปีที่ผ่านมา จึงไม่นับมารวม)

ทั้งนี้ใน SET100 มี 16 ตัวจาก 100 ตัวที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว จึงนำมาให้อ่านเพลินๆกันค่ะ

1.BCH (บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล)

กำไรสุทธิ (ตั้งแต่งบปี 59-60-61-62- Q2/63 ) 753.09 ล้านบาท , 917.06 ล้านบาท, 1,089.47 ล้านบาท, 1,134.91 ล้านบาท, 537.73 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น(ตั้งแต่งบปี 59-60-61-62- Q2/63 ) 0.30 บาท, 0.37 บาท, 0.44 บาท, 0.46 บาท, 0.22 บาท

2.BEM (บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ)

กำไรสุทธิ (ตั้งแต่ งบปี 59-60-61-62- Q2/63 ) 2,605.85 ล้านบาท, 3,123.13ล้านบาท, 5,317.04ล้านบาท, 5,434.82 ล้านบาท, 659.90 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น (ตั้งแต่ งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 0.17 บาท, 0.20 บาท, 0.35 บาท, 0.36 บาท, 0.04 บาท

3.BJC (บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์)

กำไรสุทธิ (ตั้งแต่งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 4,001.19 ล้านบาท, 5,210.76 ล้านบาท, 6,649.97 ล้านบาท, 7,278.38 ล้านบาท, 1,585.41 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น (ตั้งแต่งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 1.54 บาท, 1.31 บาท, 1.66 บาท, 1.82 บาท, 0.40 บาท

4.CHG (บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์)

กำไรสุทธิ (ตั้งแต่งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 564.29 ล้านบาท, 565.44 ล้านบาท, 633.88 ล้านบาท, 705.24 ล้านบาท, 341.31 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น (ตั้งแต่ งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 0.05 บาท, 0.05 บาท, 0.06 บาท, 0.06 บาท, 0.03 บาท

5.COM7 (บมจ.คอมเซเว่น)

กำไรสุทธิ (ตั้งแต่ งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 406.55 ล้านบาท, 608.77 ล้านบาท, 891.06 ล้านบาท, 1,216.32 ล้านบาท, 562.39 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น (ตั้งแต่งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 0.34 บาท, 0.51 บาท, 0.74 บาท, 1.01 บาท, 0.47 บาท

6.CPALL(บมจ.ซีพี ออลล์)

กำไรสุทธิ (ตั้งแต่ งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 16,676.51 ล้านบาท, 19,907.71 ล้านบาท, 20,929.65 ล้านบาท, 22,343.08 ล้านบาท, 8,532.14 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น (ตั้งแต่ งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 1.85 บาท, 2.14 บาท, 2.22 บาท, 2.38 บาท, 0.บาท

หนังสืออิป้าหามาเล่า

7.CPF (บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร)

กำไรสุทธิ(ตั้งแต่งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 14,702.82ล้านบาท, 15,259.32 ล้านบาท, 15,531.47 ล้านบาท, 18,455.81ล้านบาท, 12,139.44 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น (ตั้งแต่ งบปี 59-60-61-62- Q2/63 )1.99บาท, 1.91บาท, 1.82บาท, 2.18 บาท,1.45บาท

8.EA (บมจ.พลังงานบริสุทธิ์)

กำไรสุทธิ(ตั้งแต่งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 3,251.51 ล้านบาท, 3,817.45ล้านบาท, 4,975.21 ล้านบาท, 6,081.62 ล้านบาท, 2,601.48 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น (ตั้งแต่งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 0.87 บาท, 1.02 บาท, 1.33 บาท, 1.63 บาท, 0.70 บาท

9.GUNKUL (บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง)

กำไรสุทธิ (ตั้งแต่ งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 537.72 ล้านบาท, 635.36 ล้านบาท, 1,090.24 ล้านบาท, 2,147.33 ล้านบาท, 718.33 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น (ตั้งแต่ งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 0.08 บาท, 0.09 บาท, 0.15 บาท, 0.24 บาท, 0.08 บาท

10.HMPRO (บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์)

กำไรสุทธิ (ตั้งแต่งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 4,125.20 ล้านบาท, 4,886.39 ล้านบาท, 5,612.62 ล้านบาท, 6,176.59 ล้านบาท, 2,209.20 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น(ตั้งแต่งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 0.31 บาท, 0.37 บาท, 0.43 บาท, 0.47 บาท, 0.17 บาท

11.JMT (บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส)

กำไรสุทธิ (ตั้งแต่งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 290.41 ล้านบาท, 396.13 ล้านบาท, 505.52 ล้านบาท, 681.36 ล้านบาท, 433.75 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น (ตั้งแต่งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 0.78 บาท, 1.06 บาท, 0.60 บาท, 0.77 บาท, 0.49 บาท

12.KTC (บมจ.บัตรกรุงไทย)

กำไรสุทธิ (ตั้งแต่งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 2,494.71 ล้านบาท, 3,304.32 ล้านบาท, 5,139.59 ล้านบาท, 5,524.07 ล้านบาท, 2,790.30 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น (ตั้งแต่งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 9.68 บาท, 12.82 บาท, 1.99 บาท, 2.14 บาท, 1.08 บาท

13.MTC (บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล)

กำไรสุทธิ(ตั้งแต่ งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 1,464.14 ล้านบาท, 2,500.60 ล้านบาท, 3,713.39 ล้านบาท, 4,237.47 ล้านบาท, 2,503.90 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น(ตั้งแต่งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 0.69 บาท, 1.18 บาท, 1.75 บาท, 2.00 บาท, 1.18 บาท

14.PTTEP (บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม)

กำไรสุทธิ(ตั้งแต่ งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 12,859.72 ล้านบาท, 20,579.46 ล้านบาท, 36,206.29 ล้านบาท, 48,802.54 ล้านบาท, 12,935.35 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น (ตั้งแต่งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 2.76บาท, 4.54 บาท, 8.69 บาท, 11.72 บาท, 3.22 บาท

15.SAWAD (บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น)

กำไรสุทธิ(ตั้งแต่งบปี 59-60-61-62- Q2/63 ) 2,004.62ล้านบาท, 2,666.60 ล้านบาท, 2,768.36 ล้านบาท, 3,756.49 ล้านบาท, 2,015.14 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น (ตั้งแต่งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 1.92 บาท, 2.45 บาท, 2.41 บาท, 2.85 บาท, 1.50 บาท

16.TTW (บมจ.ทีทีดับบลิว)

กำไรสุทธิ(ตั้งแต่งบปี 59-60-61-62- Q2/63) 2,475.56 ล้านบาท, 2,663.25 ล้านบาท, 2,841.93 ล้านบาท, 3,127.91 ล้านบาท, 1,332.19 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น (ตั้งแต่ งบปี 59-60-61-62- Q2/63 ) 0.62 บาท, 0.67 บาท, 0.71 บาท, 0.78 บาท, 0.33 บาท

อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิเป็นแค่ตัวเลขหนึ่งที่สะท้อน ความแข็งแกร่งของหุ้นตัวนั้น แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ต้องพิจารณาอีกนะค่ะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments