epahamalao

11 หุ้นน่าลงทุน-สแกนด้วย PEG Ratio

PEG Ratio

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งตัวเลขสำคัญ คือ PEG Ratio เป็นตัวช่วยที่จะสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนได้อีกระดับหนึ่งว่าหุ้นที่ซื้อนั้นมีราคาเหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานหรือไม่

PEG Ratio ถ้ามีค่าเท่ากับ 1 เท่า หมายความว่าราคาหุ้นสะท้อนการเติบโตของกำไรต่อหุ้นได้เหมาะสม ถ้า PEG Ratio มากกว่า 1 เท่า มีความเป็นไปได้ว่าหุ้นมีราคาซื้อขายที่สูงเกินกว่ามูลค่าที่เหมาะสม และถ้า PEG Ratio มีค่าน้อยกว่า 1 เท่า มีความเป็นไปได้ที่หุ้นตัวนั้นมีราคาซื้อขายที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น

โดยปกติหุ้น Undervalue มักจะมี PEG Ratio ที่ต่ำกว่า 1 เท่า เนื่องจากนักลงทุนมีความคาดหวังในผลกำไรของหุ้นนั้นๆ เพิ่มสูงขึ้น สรุปแล้วหากหาหุ้นด้วยการใช้ PEG Ratio ค่าที่ออกมาควรมีค่าเท่ากับ 1 หรือน้อยกว่า 1 แต่ไม่ควรติดลบ

ทั้งนี้คัดกรองโดย 5 เงื่อนไข คือ
1.PEG Ratio น้อยกว่า 1 เท่า
2.P/E Ratio น้อยกว่า 15 เท่า
3.อัตราเงินปันผลตอบแทน 5% ขึ้นไป
4.มาร์เก็ตแคปมากกว่า 10,000 ล้านบาท และ
5.อยู่ใน SET 100

1.TISCO (บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป) PEG Ratio 0.55 เท่า

P/E Ratio 8.03 เท่า , Yield 11.70% , market cap 52,642 ล้านบาท

2.AEONTS (บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)) PEG Ratio 0.01 เท่า

P/E Ratio 6.88 เท่า , Yield 5.13% , market cap 24,188 ล้านบาท

3.ORI (บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้) PEG Ratio 0.07 เท่า

P/E Ratio 6.15 เท่า , Yield 6.92% , market cap 17,661 ล้านบาท

4.WHAUP (บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์) PEG Ratio 0.08 เท่า

P/E Ratio 12.14 เท่า , Yield 6.41% , market cap 14,765 ล้านบาท

5.TCAP (บมจ.ทุนธนชาต) PEG Ratio 0.10 เท่า

P/E Ratio 2.64 เท่า , Yield 24.13% , market cap 35,827 ล้านบาท

6.TPIPP(บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์) PEG Ratio 0.22 เท่า

P/E Ratio 7.86 เท่า , Yield 9.39% , market cap 35,448 ล้านบาท

7.GUNKUL (บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง) PEG Ratio 0.24 เท่า

P/E Ratio 9.88 เท่า , Yield 5.44% , market cap 22,029 ล้านบาท

8.KKP (บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร) PEG Ratio 0.28 เท่า

P/E Ratio 5.25 เท่า , Yield 10.97% , market cap 32,812 ล้านบาท

9.THANI (บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง) PEG Ratio 0.30 เท่า

P/E Ratio 8.18 เท่า , Yield 8.12% , market cap 15,252 ล้านบาท

10.EPG (บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป) PEG Ratio 0.68 เท่า

P/E Ratio 14.48 เท่า , Yield 5.12% , market cap 12,488 ล้านบาท

11.JAS (บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล) PEG Ratio 0.84 เท่า

P/E Ratio 8.20 เท่า , Yield 58.41% , market cap 25,263 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม PEG Ratio เป็นหนึ่งในปัจจัยในการตัดสินใจนะค่ะ เพราะต้องดูอีกหลายตัวมาประกอบด้วยนะคะ วันนี้ไปล่ะค่ะบ๊ายย

Facebook Comments
Skip to toolbar