epahamalao

15 หุ้น (SET100) เนื้อหอมฟุ้ง กองทุนรวม แห่ถือหุ้นใหญ่มากสุด

set100

 

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้พาไปดูหุ้นในกลุ่ม SET100 ที่กองทุนรวม (ยกเว้นกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง) เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (อ้างอิง settrade) โดยมีอยู่กว่า 30 ตัว แต่มี 15 ตัว ที่มีกองทุนเข้าไปถือกันหลายกองทุนรวม (ตั้งแต่ 4 กองทุนขึ้นไป) ลองไปอ่านกันเพลินๆ เลยค้าา

1.PLANB (บมจ.แพลน บี มีเดีย) มี 11 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว (4.91%)
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (2.47%)
กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ (1.65%)
กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล (1.50%)
กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (1.07%)
กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล (0.99%)
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (0.80%)
กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (0.68%)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (0.65%)
กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.62%)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (0.56%)
Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (2.35%) ,ราคา ปี 62 คือ +24.59%, ปี 63 คือ -17.76%, ปี64 YTD คือ +4.00%,

2.AP (บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)) มี 9 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (2.55%)
กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (1.30%)
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล (1.29%)
กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล (1.17%)
กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล (0.67%)
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.67%)
กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (0.63%)
กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.63%)
กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.55%)

Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (5.41%) ,ราคา ปี 62 คือ +24.17%, ปี 63 คือ -2.68%, ปี64 YTD คือ+2.07 %

3.AMATA (บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน) มี 7 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (2.04%)
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล (0.96%)
กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล (0.95%)
กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.71%)
กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (0.71%)
กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว (0.62%)
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.58%)

Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (2.56%) ,ราคาปี 62 คือ -2.43%, ปี 63 คือ -18.24%, ปี64 YTD ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

4.BAM (บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์) มี 7 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนรวมเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(45.79%)
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (1.16%)
กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล (1.09%)
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (0.85%)
กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล (0.72%)
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล (0.56%)
กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (0.56%)
Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (4.98%) ,ราคาปี 62 คือ +3.43%, ปี 63 คือ +20.99%, ปี64 YTD คือ -3.65%

5.CK (บมจ.ช.การช่าง) มี 6 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (1.21%)
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล(1.16%)
กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล (1.03%)
กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล (0.83%)
กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (0.80%)
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล (0.57%)

Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (2.57%) ,ราคาปี 62 คือ -24.00%, ปี 63 คือ -12.63%, ปี64 YTD คือ -4.22%

6.HANA (บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส) มี 6 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (1.15%)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (0.97%)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (0.69%)
กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.57%)
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว (0.52%)
กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว (0.50%)
Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (2.49%) ,ราคาปี 62 คือ +4.55%, ปี 63 คือ +15.22%, ปี 64 YTD คือ +31.45%

7.TOA (บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)) มี 6 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว (2.42%)
กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล (1.39%)
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว (1.15%)
กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.76%)
กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.55%)
กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.52%)
Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (1.52%) ,ราคาปี 62 คือ +18.94%, ปี 63 คือ -14.65%, ปี64 YTD คือ-1.49%

8.COM7 (บมจ.คอมเซเว่น) มี 5 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (2.54%)
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล (1.24%)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (1.07%)
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (0.98%)
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.72%)
Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (1.90%) ,ราคาปี 62 คือ +70.97%, ปี 63 คือ +47.17%, ปี 64 YTD คือ +7.69%

9.KCE (บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์) มี 4 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว (1.41%)
กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.99%
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (0.84%)
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (0.51%)
Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (1.46%) ,ราคาปี 62 คือ -6.67%, ปี 63 คือ +69.39%, ปี64 YTD คือ +31.33%

10.SAWAD (บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น) มี 4 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (1.39%)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (0.60%)
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (0.54%)
กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล (0.54%)
Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (2.11%) ,ราคา ปี 62 คือ +67.44%, ปี 63 คือ %-4.01, ปี64 YTD คือ +0.76%

11.BCP (บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น) มี 4 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (1.48%)
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว (1.46%)
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล (0.72%)
กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.53%)
Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (3.31%) ,ราคา ปี 62 คือ -11.81%, ปี 63 คือ -26.43%, ปี64 YTD คือ +18.45%

12.BTS (บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์) มี 4 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว (1.27%)
กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล (0.74%)
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (0.64%)
กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล (0.64%)
Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (4.97%) ,ราคาปี 62 คือ +38.22%, ปี 63 คือ -29.55%, ปี 64 YTD คือ +3.76%

13.EGCO (บมจ.ผลิตไฟฟ้า) มี 4 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว (1.96%)
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (1.03%)
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (0.66%)
กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.65%)
Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (3.48%) ,ราคาปี 62 คือ +32.26%, ปี 63 คือ -41.31%, ปี64 YTD คือ -2.86%

14.MEGA (บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์) มี 4 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท (0.89%)
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ (0.74%)
กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล (0.66%)
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว (0.64%)
Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (1.75%) ราคาปี 62 คือ -9.57%, ปี 63 คือ +37.50%, ปี 64 YTD คือ +15.38%

15.TISCO (บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป) มี 4 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (1.95%)
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล (0.95%)
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.55%)
กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล (0.55%)
Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (8.05%) ,ราคา ปี 62 คือ +26.84%, ปี 63 คือ -10.83%, ปี 64 YTD คือ +8.76 %

อย่างไรก็ตาม ในบรรดาหุ้น SET100 นั้น ยังมีอีกหลายตัวที่กองทุนเข้าไปร่วมถือหุ้น แต่น้อยกว่า 0.50% จึงไม่ปรากฎในบัญชีผู้ถือหุ้นใหญ่ค่ะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments
Skip to toolbar