จุมพล สายมาลา

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันก่อนขุ่นพี่จุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ส่งข้อมูลเด็ดๆไปให้สื่อหลากหลายสำนัก ดั๊นเลยไปแง้มข้อมูลมานำเสนอค่ะ

เป็นเรี่องของธุรกิจที่เป็นเทรนด์แห่งโลกอนาคต ที่เหมาะกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจในวงกว้างเกือบทุกอุตสาหกรรม โดยธุรกิจที่แหกโค้งโควิด เช่น ธุรกิจ Cloud Computing ที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของการขยายตัวของสังคมออนไลน์

ส่งผลให้การใช้งาน Cloud Computing กลายเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตประจำวันและการทำงานในยุคดิจิทัลที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลก โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจอี-คอมเมิร์ช, การเรียนและทำงานผ่านระบบออนไลน์

ขณะที่ Education Technology หรือธุรกิจด้านการศึกษาที่ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนารูปแบบการให้บริการ เช่น ธุรกิจกวดวิชาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เนื่องจากสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

นอกจากนี้ยังพบว่ามีพนักงานและผู้ใช้แรงงานที่ใช้แอปพลิเคชันด้านการศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนทักษะรองรับโลกแห่งอนาคตหรือพัฒนาทักษะเดิมให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น (Reskill & Upskill) โดยไม่รบกวนเวลาทำงาน ไม่ต้องใช้เวลาเดินทาง ส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวเติบโตได้อย่างดีในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ แม้ในปัจจุบันมีการพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้เป็นผลสำเร็จ อย่างไรก็ตามประเมินว่าธุรกิจแห่งโลกอนาคตจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากจุดเด่นของธุรกิจดังกล่าวที่มีความสะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการ ช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ

ฉะนั้นแล้วขุ่นพี่จุมพล เลยแนะนำทางเลือกการลงทุนในหุ้นแห่งโลกอนาคตผ่าน 2 กองทุนรวม ได้แก่ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง หรือ Principal Global Cloud Computing Fund (PRINCIPAL GCLOUD) โดยกองทุน PRINCIPAL GCLOUD-A ให้อัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12 ตุลาคม 2563) 13.43% ใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงที่ให้ผลตอบแทน 13.73% (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2563)

และแนะนำกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค หรือ Principal Global Education Tech Fund (PRINCIPAL GEDTECH) โดยกองทุน PRINCIPAL GEDTECH–A ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 10.80% สูงกว่าดัชนีอ้างอิง ที่ให้ผลตอบแทน 9.66% (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2563)

สำหรับกองทุน PRINCIPAL GCLOUD เป็นกองทุน Feeder Fund ที่เข้าลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ “WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF’ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

Facebook Comments