epahamalao

11 หุ้นน้องใหม่เข้า SETCLMV ส่องค่า P/E,P/BV พร้อม Yield

SETCLMV

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันที่ 1 ก.ค.64 นี้ ดัชนี SETCLMV มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 11 หลักทรัพย์ ดังนั้นจะไปส่องรายตัวว่าเบื้องต้นเป็นอย่างไรบ้าง

1.AJ (บมจ.เอ.เจ.พลาสท์) สิ้นปี 63 ปิด 18.80 บาท ณ 23 มิ.ย.64 ปิด 20.80 บาท เพิ่ม 2.00 บาท หรือ +10.64%

ค่า P/E 13.66 เท่า, P/BV 1.97 เท่า, D/E 1.03 เท่า, ROA 8.03%, ROE 16.51%, NPM 5.03%, Yield 3.04%

มีบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (ในเครือปูนซีเมนต์ไทย) ถืออันดับ 3 ถือ 9.22% และ “เสี่ยปู่” นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ถืออันดับ 6 ถือ 4.60%

AJ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์ม งใช้แปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เช่น ซองบรรจุอาหาร สิ่งของ เป็นต้น รวมทั้งใช้เคลือบกระดาษ ผิวไม้เฟอร์นิเจอร์

2.BGC (บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส) สิ้นปี 63 ปิด 10.30 บาท ณ 23 มิ.ย.64 ปิด 10.20 บาท ลด 0.10 บาท หรือ -0.97%

ค่า P/E 13.17 เท่า, P/BV 1.33 เท่า, D/E 2.31 เท่า, ROA 4.57%, ROE 10.28%, NPM 6.47%, Yield 4.51%

ใน10 อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่มี 5 กองทุนถือร่วมคือกองทุนเปิด เคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 0.95%, กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 0.86%,กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY 0.78%, กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ 0.75%, กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม 0.74%

BGC ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อาหาร และยา

3.DRT (บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร) สิ้นปี 63 ปิด 5.85 บาท ณ 23 มิ.ย.64 ปิด 8.15 บาท เพิ่ม 2.30 บาท หรือ +39.32%

ค่า P/E 1.98 เท่า, P/BV 3.29 เท่า, D/E 0.76 เท่า, ROA 20.6%, ROE 25.66%, NPM 14.72%, Yield 5.15%

DRT ประกอบธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา แผ่นผนังและฝ้า ไม้สังเคราะห์

4.GUNKUL (บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง) สิ้นปี 63 ปิด 2.52 บาท ณ 23 มิ.ย.64 ปิด 4.92 บาท เพิ่ม 2.40 บาท หรือ +95.24%

ค่า P/E 12.08 เท่า, P/BV 3.32 เท่า, D/E 2.72 เท่า, ROA 11.2%, ROE 30.09%, NPM 26.42%, Yield 3.79%

มีชื่อของพลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นกรรมการอิสระ

GUNKUL ประกอบธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอปุกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า, ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน,รับเหมาก่อสร้าง,ให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

5.RCL (บมจ. อาร์ ซี แอล) สิ้นปี 63 ปิด 14.20 บาท ณ 23 มิ.ย.64 ปิด 51.50 บาท เพิ่ม 37.30 บาท หรือ +262.68%

ค่า P/E 9.66 เท่า, P/BV 3.61 เท่า, D/E 0.98 เท่า, ROA 24.9%, ROE 45.58%, NPM 41.15%, Yield 0.84%

มีชื่อนายธีรพล นพรัมภา อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ถือหุ้นใหญ่อันดับ 9 ถือ0.91% และมีนายวิเศษ จูภิบาล (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน,อดีตผู้ว่าการปตท.) เป็นกรรมการอิสระ

RCL ประกอบธุรกิจสายการเดินเรือที่ประกอบธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล

6.SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) สิ้นปี 63 ปิด 87.50 บาท ณ 23 มิ.ย.64 ปิด 99.00 บาท เพิ่ม 11.50 บาท หรือ +13.14%

ค่า P/E 12.08 เท่า, P/BV 0.81 เท่า, D/E6.97 เท่า, ROA 1.72%, ROE 6.88%, NPM 26.61%, Yield 2.33%

มีนายวิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการ และนายอาทิตย์ นันทวิทยาประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

SCB ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรสำหรับลูกค้าทุกประเภ

7.SCGP (บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง) สิ้นปี 63 ปิด 41.50 บาท ณ 23 มิ.ย.64 ปิด 57.25 บาท เพิ่ม 15.75 บาท หรือ +37.95%

ค่า P/E 35.82 เท่า, P/BV 2.74 เท่า, D/E 0.71 เท่า, ROA 5.85%, ROE 7.78%, NPM 9.3%, Yield 0.79%

มีบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่สุด 72.12% และได้นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย) เป็นประธานกรรมการ

SCGP ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เพื่อให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

8.STARK (บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น) สิ้นปี 63 ปิด 4.26 บาท ณ 23 มิ.ย.64 ปิด 3.86 บาท ลด 0.40 บาท หรือ -9.39%

ค่า P/E 25.73 เท่า, P/BV 11.03 เท่า, D/E 6.35 เท่า, ROA 11.74%, ROE 54.18%, NPM 9.46%,Yield N/A%

มีนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ถือใหญ่สุด 48.69% และในอันดับ 6 มีเซียนหุ้น อย่างนายนเรศ งามอภิชน ถือ 0.93%

STARK ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล

9.THG (บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป) สิ้นปี 63 ปิด 25.75 บาท ณ 23 มิ.ย.64 ปิด 26.00 บาท เพิ่ม 0.25 บาท หรือ +0.97%

ค่า P/E N/A เท่า, P/BV 2.88 เท่า, D/E 1.51 เท่า, ROA 0.47%, ROE -2.96%, NPM -14.08%, Yield 1.18%

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด 17.19%

THG ประกอบกลุ่มบริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป

10.TSTH (บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)) สิ้นปี 63 ปิด 0.67 บาท ณ 23 มิ.ย.64 ปิด 1.57 บาท เพิ่ม 0.90 บาท หรือ +134.33%

ค่า P/E 20.97 เท่า, P/BV 1.34 เท่า, D/E 0.24 เท่า,ROA 6.13%, ROE 6.65%, NPM 2.85%, Yield N/A%

T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.ถือใหญ่สุด 67.90% และอันดับ 3 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือ 3.52%

TSTH ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding company) ในบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

11.TU (บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป) สิ้นปี 63 ปิด 13.60 บาท ณ 23 มิ.ย.64 ปิด 18.80 บาท เพิ่ม 5.20 บาท หรือ +38.23%

ค่า P/E 12.44 เท่า, P/BV 1.63 เท่า, D/E 1.70 เท่า, ROA 6.86%, ROE 13.71%, NPM 5.87%, Yield 3.83%

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัดถือใหญ่สุด 15.00% อันดับ 3 สำนักงานประกันสังคม ถือ 4.55%

TU ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง

อย่างไรก็ตาม บางตัวนั้นสร้างผลตอบแทนด้านราคาเมื่อเทียบกับสิ้นปี 63 ขึ้นมาสูงมาก แต่ถ้าจะรักชอบตัวไหน ศึกษาให้ลงลึกก่อนตัดสินใจนะคะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments
Skip to toolbar