epahamalao

10 หุ้น (SET100) อัตรากำไรขั้นต้นสูงปรี๊ดดด!

SET100

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดูอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เพื่อดูว่าหุ้นที่ซื้อมีศักยภาพในการเติบโตแค่ไหน ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นนั้นใช้ประเมินประสิทธิภาพของธุรกิจ โดยดูว่ารายได้ที่ได้จากการขาย เมื่อหักต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตออกแล้ว เหลือเป็นกำไรเท่าไหร่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรขั้นพื้นฐาน และใช้เปรียบเทียบกับหุ้นอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันว่าทำกำไรได้มากกว่าคู่แข่งหรือไม่ (อ้างอิง set)

10 หุ้น ใน SET100 ที่อัตรากำไรขั้นต้น สูงที่สุด

1.PTTEP (บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) อัตรากำไรขั้นต้น 92.19%

เทียบอดีต 90.93% (6M/2562) , 91.13% (2562 ) ,79.01% (2561)

ขณะที่อัตรากำไรสุทธิ 14.71% (6M/2563) , 27.54% (6M/2562), 24.50% (2562) , 20.46% (2561 )

การเปลี่ยนแปลงของราคา YTD -34.14 %

2.AOT (บมจ.ท่าอากาศยานไทย) อัตรากำไรขั้นต้น 90.64%

เทียบอดีต 92.95% (6M/2562) , 93.06%(2562 ) , 93.60%(2561)

อัตรากำไรสุทธิ 25.81% (6M/2563) ,40.69% (6M/2562) ,38.51% (2562 ) ,40.51% (2561)

การเปลี่ยนแปลงของราคา YTD -21.55%

3.TTW (บมจ.ทีทีดับบลิว) อัตรากำไรขั้นต้น 70.83%

เทียบอดีต 71.20% (6M/2562) , 70.64% (2562), 70.94% (2561)

อัตรากำไรสุทธิ 43.02% (6M/2563) , 47.10 % (6M/2562) 48.53 % , 46.59 %(2561)

การเปลี่ยนแปลงของราคา YTD -5.07%

4.BCPG (บมจ.บีซีพีจี) อัตรากำไรขั้นต้น 64.06%

เทียบอดีต 73.99 % (6M/2562) , 71.94 % (2562 ), 70.81 % (2561)

อัตรากำไรสุทธิ 40.52% (6M/2563) , 49.83% (6M/2562) , 46.23 % (2562), 50.06% (2561)

การเปลี่ยนแปลงของราคา YTD -23.46%

5.BEM (บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ) อัตรากำไรขั้นต้น 48.94%

เทียบอดีต 64.14% (6M/2562) , 63.13% (2562) , 64.86% (2561)

อัตรากำไรสุทธิ 9.82% (6M/2563) , 33.58 % (6M/2562) , 26.41 %(2562), 27.24 %(2561)

การเปลี่ยนแปลงของราคา YTD -17.89%

6.RS (บมจ.อาร์เอส) อัตรากำไรขั้นต้น 54.24%

เทียบอดีต 44.99% (6M/2562) , 44.06% (2562) , 42.37% (2561)

อัตรากำไรสุทธิ 16.18 % (6M/2563) , 11.19% (6M/2562), 10.03% (2562), 13.05% (2561)

การเปลี่ยนแปลงของราคา YTD 51.22%

7.SUPER (บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น) อัตรากำไรขั้นต้น 53.61%

เทียบอดีต 55.93% (6M/2562) , 52.82% (2562) , 54.14% (2561)

อัตรากำไรสุทธิ 24.12% (6M/2563) , 21.08% (6M/2562) , 27.55% (2562), 17.80% (2561)

การเปลี่ยนแปลงของราคา YTD 50.00%

8.TQM (บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น) อัตรากำไรขั้นต้น 50.16%

เทียบอดีต 46.96% (6M/2562) , 47.86% (2562) , 48.53% (2561)

อัตรากำไรสุทธิ 21.79% (6M/2563) , 16.88 % (6M/2562), 18.22 % (2562), 16.01% (2561)

การเปลี่ยนแปลงของราคา YTD 79.55%

9.AMATA (บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน) อัตรากำไรขั้นต้น 48.51%

เทียบอดีต 47.22% (6M/2562) , 50.67% (2562) , 51.75% (2561)

อัตรากำไรสุทธิ 18.03% (6M/2563) , 24.90% (6M/2562) , 25.07% (2562), 19.33% (2561)

10.WHA (บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น) อัตรากำไรขั้นต้น 46.89%

เทียบอดีต 35.13% (6M/2562), 38.82% (2562) , 44.34% (2561)

อัตรากำไรสุทธิ 19.73% (6M/2563) , 21.21% (6M/2562) , 24.12% (2562), 25.01% (2561)

การเปลี่ยนแปลงของราคา YTD -24.23%

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนก็ต้องทำการวิเคราะห์ ไตร่ตรองให้ดีนะคะ เพราะการลงทุนมีขึ้นมีลง และที่สำคัญการลงทุนมักมีความเสี่ยงค่ะ…วันนี้ไปล่ะค่ะ…บ๊ายยย

Facebook Comments
Skip to toolbar