epahamalao

10 หุ้นโรงไฟฟ้า “สินทรัพย์” มูลค่าสูงสุด!

หุ้นโรงไฟฟ้า

มาแล้วค่ะอิป้าหามาเล่า หุ้นโรงไฟฟ้าที่ปีนี้ไม่ค่อยสดใสเท่าไรนะคะ ผลตอบแทนด้านราคา YTD ติดลบกันบานเบอะ แต่วันนี้จะพาไป 10 หุ้นโรงไฟฟ้าสินทรัพย์มูลค่าสูงสุดกันคร้าาา…ซึ่งบางตัวนั้น สินทรัพย์สูงกว่ามาร์เกตแคปหลายเท่าตัวเลยล่ะค่ะ และยังมีตัวเลขสำคัญอย่าง DE , ผลตอบแทน YTD , P/E , P/BV ผลกำไรขาดทุน Q2/63 ให้ดูด้วยนะคะ

1.BANPU (บมจ.บ้านปู) สินทรัพย์ 265,865.69 ล้านบาท มาร์เกตแคป 32,004 ล้านบาท

หนี้สิน 190,371.05 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 56,361.12 ล้านบาท , หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (3.38 เท่า) Q2/63 กำไรสุทธิ -801.72 ล้านบาท

ราคาล่าสุด (18ก.ย.63) ปิดที่ 6.20 บาท (+13.76%) ผลตอบแทน YTD -47.90% , P/E N/A เท่า , P/BV 0.56 เท่า

2.GPSC (บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่) สินทรัพย์ 249,970.87 ล้านบาท มาร์เกตแคป 181,873 ล้านบาท

หนี้สิน 141,316.07 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 99,874.73 ล้านบาท , หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (1.41 เท่า) Q2/63 กำไรสุทธิ 3,475.86 ล้านบาท

ราคาล่าสุด (18 ก.ย.63) ปิดที่ 64.50 บาท (+1.57%) , ผลตอบแทน YTD -24.78% , P/E 32.99 เท่า , P/BV 1.82 เท่า

3.EGCO (บมจ.ผลิตไฟฟ้า) สินทรัพย์ 215,564.64 ล้านบาท มาร์เกตแคป 105,293 ล้านบาท

หนี้สิน 117,015.86 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 97,951.94 ล้านบาท , หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (1.19 เท่า) Q2/63 กำไรสุทธิ 4,661.68 ล้านบาท

ราคาล่าสุด (18ก.ย.63) ปิดที่ 200.00 บาท (+0.25%) , ผลตอบแทน YTD -39.02% , P/E 10.51 เท่า , P/BV 1.07 เท่า

4.GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) สินทรัพย์ 152,603.83 ล้านบาท มาร์เกตแคป 335,995 ล้านบาท

หนี้สิน 121,335.49 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 24,762.69 ล้านบาท , หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (4.90 เท่า) Q2/63 กำไรสุทธิ 1,467.58 ล้านบาท

ราคาล่าสุด (18 ก.ย.63) ปิดที่ 31.50บาท (0.00%) , ผลตอบแทน YTD -4.04% , P/E 106.88 เท่า , P/BV 13.70 เท่า

5.BGRIM (บมจ.บี.กริม เพาเวอร์) สินทรัพย์ 126,166.74 ล้านบาท มาร์เกตแคป 118,614 ล้านบาท

หนี้สิน89,391.06 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 26,746.16 ล้านบาท , หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (3.34เท่า) Q2/63 กำไรสุทธิ 1,097.84 ล้านบาท

ราคาล่าสุด (18ก.ย.63) ปิดที่ 45.50 บาท (+1.11%) , ผลตอบแทนYTD -13.33% , P/E 52.23 เท่า , P/BV 4.43 เท่า

6.RATCH (บมจ.ราช กรุ๊ป) สินทรัพย์ 105,446.18 ล้านบาท มาร์เกตแคป 75,400 ล้านบาท

หนี้สิน 46,332.34ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 59,113.17 ล้านบาท , หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (0.78เท่า) Q2/63 กำไรสุทธิ 2,434.98 ล้านบาท

ราคาล่าสุด (18ก.ย.63) ปิดที่ 52.00 บาท (+0.00%) , ผลตอบแทน YTD -24.36% , P/E 16.03เท่า , P/BV 1.28 เท่า

7.EA (บมจ.พลังงานบริสุทธิ์) สินทรัพย์ 75,867.47 ล้านบาท มาร์เกตแคป 154,795 ล้านบาท

หนี้สิน 48,860.68 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 25,433.09 ล้านบาท , หนี้สินต่อส่วนขอผู้ถือหุ้น (1.92เท่า) Q2/63 กำไรสุทธิ 2,601.48 ล้านบาท

ราคาล่าสุด (18ก.ย.63) ปิดที่ 41.50 บาท (+0.61%) , ผลตอบแทน YTD -5.14% , P/E 25.67เท่า , P/BV 6.09 เท่า

8.CKP (บมจ. ซีเค พาวเวอร์) สินทรัพย์ 62,899.40 ล้านบาท มาร์เกตแคป 47,963 ล้านบาท

หนี้สิน 28,744.97 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 22,641.62 ล้านบาท , หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (1.27 เท่า) Q2/63 กำไรสุทธิ -434.39 ล้านบาท

ราคาล่าสุด (18ก.ย.63) ปิดที่ 5.90 บาท (+5.36%) , ผลตอบแทน YTD 18.95% , P/E 430.71 เท่า , P/BV 2.12 เท่า

9.SUPER (บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น) สินทรัพย์ 60,178.92 ล้านบาท มาร์เกตแคป 24,068 ล้านบาท

หนี้สิน 40,803.55 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 16,483.09 ล้านบาท , หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) Q2/63 กำไรสุทธิ 866.92 ล้านบาท

ราคาล่าสุด (18 ก.ย.63) ปิดที่ 0.88 บาท (-1.12%) , ผลตอบแทน YTD 57.14% , P/E 10.38 เท่า , P/BV 1.47 เท่า

10.BPP (บมจ.บ้านปู เพาเวอร์) สินทรัพย์ 52,141.42 ล้านบาท มาร์เกตแคป 43,019 ล้านบาท

หนี้สิน 11,935.79 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 39,404.89 ล้านบาท , หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (0.30เท่า) Q2/63 กำไรสุทธิ 1,655.80 ล้านบาท

ราคาล่าสุด (18ก.ย.63) ปิดที่ 14.10 บาท (+3.68%) , ผลตอบแทน YTD -20.34% , P/E 19.27 เท่า , P/BV 1.09 เท่า

อย่างไรก็ตาม หุ้นโรงไฟฟ้ายังเป็นหุ้นที่นักลงทุนชื่นชอบกันมาก แต่ติดที่ว่าราคาแพงเหลือหลาย (P/Eแพงระยับ) ย้ำ! ต้องศึกษาให้ละเอียดนะคะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายยย

Facebook Comments
Skip to toolbar