epahamalao

เจาะพอร์ตหุ้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปเลาะรั้ว “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” หรือ กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงพลังงาน กันค่ะ ดูซิว่า องค์กรระดับยักษ์ใหญ่มีพอร์ตหุ้นอะไรกันบ้าง??

ก่อนอื่น พาไปดูความเป็นมาก่อนนะคะ..กฟผ. ก่อตั้งเมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 มาจากการผสมควบรวมของการลิกไนท์ (กลน.) การไฟฟ้ายันฮี (กฟย.) และการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟ.อน.) รวมเป็นงานเดียวกันคือ “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หน้าที่ในการผลิตและส่งไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนต่อไป

และล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เผยรายชื่อรัฐวิสาหกิจที่จัดส่งรายได้มากที่สุด 5 อันดับ ในช่วง 8 เดือนของงบประมาณปี 62 ซึ่ง กฟผ.เป็นอันดับ 3 เป็นรองแค่ ปตท. กับสำนักงานสลาก เท่านั้นค่ะ

ไปดูพอร์ตหุ้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และองค์กรในเครือฯ กันคะ

1.EGCO (บมจ.ผลิตไฟฟ้า) มาร์เกตแคป 165,310.01ล้านบาท โดย กฟผ. ถือหุ้นใหญ่สุด (133,773,662 หุ้นหรือ 25.41%) มูลค่า 43,075,119,164 บาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ราคา 248.00 บาท ราคาปัจจุบัน 322.00 บาท (ณ 21 มิ.ย.62) เพิ่มขึ้น 74.00 บาท หรือ 29.83%

2.RATCH (บมจ.ราช กรุ๊ป) มาร์เกตแคป 93,162.50 ล้านบาท โดย กฟผ. ถือหุ้นใหญ่สุด (652,500,000 หุ้น หรือ 45.00%) มูลค่า 41,433,750,000 บาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ราคา 50.75 บาท ราคาปัจจุบัน 63.50 บาท (ณ 21 มิ.ย.62) เพิ่มขึ้น 12.75 บาท หรือ 25.12 %

3.EGATIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (มาร์เกตแคป 26,485.85 ล้านบาท) โดย กฟผ. ถือหุ้นใหญ่สุด (521,375,000 หุ้น หรือ 25%) มูลค่า 6,673,600,000 บาท (ราคา ณ 21 มิ.ย.62 ) และมี บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือเป็นลำดับ 2 (184,742,200 หุ้น หรือ 8.86%) ราคาเปรียบเทียบ สิ้นปี 61 ราคา 11.20 บาท ราคาปัจจุบัน 12.80 บาท (ณ 21 มิ.ย.62 ) เพิ่มขึ้น 1.60 บาท หรือ 14.28%

รวม 3 ตัวเท่ากับ 91,182,469,164 บาท

นอกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยัง มีสหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด ถืออีก 4 ตัว

1.EGATIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ ถือเป็นลำดับที่ 5 (66,713,200 หุ้น หรือ 3.2%) มูลค่า 847,257,640 บาท ราคาเปรียบเทียบ สิ้นปี 61 ราคา 11.20 บาท ราคาปัจจุบัน 12.70 บาท (ณ 21 มิ.ย.62 ) เพิ่มขึ้น 1.60 บาท หรือ 14.28%

2.KTB (ธนาคารกรุงไทย) มาร์เกตแคป 269,737.98 ล้านบาท โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ ถือเป็นลำดับที่ 8 (103,975,400 หุ้น หรือ 0.74%) มูลค่า 2,017,122,760 บาทราคาเปรียบเทียบ สิ้นปี 61 ราคา 19.20 บาท ราคาปัจจุบัน 19.40 บาท ( ณ 21 มิ.ย.62) เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ 1.04%

3.PTTEP (ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) มาร์เกตแคป 516,098.10 ล้านบาท โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ ถือเป็นลำดับที่ 8 (24,613,400 หุ้น หรือ 0.62%) 3,322,809,000 บาท ราคาเปรียบเทียบ สิ้นปี 61 ราคา 113.50 บาท ราคาปัจจุบัน 135.00 บาท (ณ 21 มิ .ย.62) เพิ่มขึ้น 21.5 บาท หรือ 18.94%

4.RATCH (บมจ.ราช กรุ๊ป) โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือเป็นลำดับที่ 3 (59,120,900หุ้น หรือ 4.08%) 3,754,177,150 บาท ราคาเปรียบเทียบ สิ้นปี 61 ราคา 50.75 บาท ราคาปัจจุบัน 63.50 บาท (ณ 21 มิ.ย.62) เพิ่มขึ้น 12.75 บาท หรือ 25.12%

รวม 4 ตัว มูลค่า 9,941,366,550 บาท

และยังมี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ถืออีก 5 ตัว

1.ERW (บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป) มาร์เกตแคป 16,336.26 ล้านบาท โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฟผ. ถือในลำดับ 23 (19,934,300 หุ้น หรือ 0.79%) มูลค่า 129,572,950 บาท ราคาเปรียบเทียบ สิ้นปี 61 ราคา 6.30 บาท ราคาปัจจุบัน 6.50 บาท (ณ 21 มิ.ย.62 ) เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ 3.17%

2.GLOBAL (บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์) มาร์เกตแคป 73,947.11 ล้านบาท โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฟผ. ถือในลำดับ 16 (20,376,053 หุ้น หรือ 0.51%) มูลค่า 364,731,348 บาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ราคา 19.50 บาท ราคาปัจจุบัน 17.90 บาท (ณ 21 มิ.ย.62) ลดลง 1.60 บาท หรือ -8.20%

3.PYLON (บมจ.ไพลอน) มาร์เกตแคป 4,949.16 ล้านบาท โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฟผ. ถือในลำดับ 15 (5,360,400 หุ้น หรือ 0.71%) มูลค่า 34,842,600 บาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ราคา 7.05 บาท ราคาปัจจุบัน 6.50 บาท (ณ 21 มิ.ย.62) ลดลง 0.55 บาท หรือ -7.80%

4.SPCG (บมจ.เอสพีซีจี) มาร์เกตแคป 18,213.61 ล้านบาท โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฟผ. ถือในลำดับ 15 (6,094,000หุ้น หรือ 0.63%) มูลค่า 113,957,800 บาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ราคา 18.10 บาท ราคาปัจจุบัน 18.70 บาท (ณ 21 มิ.ย.62 ) เพิ่มขึ้น 0.60 บาท หรือ 3.30%

5.THANI (บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง) มาร์เกตแคป 23,973.49 ล้านบาทโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฟผ. ถือในลำดับ 8 (17,746,300 หุ้น หรือ 0.59%) มูลค่า 118,012,895 บาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ราคา 7.45 บาท ราคาปัจจุบัน 6.65 บาท (ณ 21 มิ.ย.62 ) ลดลง 0.80 บาท หรือ -10.73%

รวม 5 ตัว มูลค่า 761,117,593 บาท

และนี้ของพอร์ตหุ้นของ “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” รัฐวิสาหกิจที่ล่ำซ่ำที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยค่ะ…วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments
Skip to toolbar