epahamalao

10 เรื่องสุดปัง! บอสหญิงแกร่งแห่งตลาดทุน

รื่นวดี สุวรรณ

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะมาพาไปรู้จักกับหญิงแกร่งที่เพิ่งมีข่าวดี จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แต่งตั้ง รื่นวดี สุวรรณมงคล “คุณแป๋ว” อธิบดีกรมบังคับคดี ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์( ก.ล.ต.) คนใหม่ มีผลวันที่ 1 พ.ค. 2562 เราจะพาไปดู10เรื่องสุดปังของเธอกันคะ

1.พื้นฐานดี ครอบครัวดัง..โดย รื่นวดี เป็นบุตรสาวคนสุดท้องของ คุณพ่อเจริญ และคุณแม่ศรีสุมาลย์ สุวรรณมงคล เจ้าของและผู้ก่อตั้ง “ซีเอส กรุ๊ป” กลุ่มธุรกิจการค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด ปัตตานี มีพี่น้อง 5คน คือ สุเชฎฐ์. ทิพวดี, อนุศาสน์, อนุพาสน์ และรื่นวดี …(อ้างอิงเว็บผู้จัดการ มิ.ย. 48) ซึ่งคนที่3 อนุศาสน์ ฮอตมากในฐานะ อดีต สว.คนดังแห่งเมืองปัตตานี

2.สืบสายตระกูลดัง…5 พี่น้องสุวรรณมงคล ยังถือเป็นทายาทอีกกลุ่มหนึ่งของหลวงสำเร็จกิจการจางวาง ต้นตระกูลคณานุรักษ์ โดยอยู่ในสายพระจีนคณานุรักษ์ อดีตหัวหน้าจีนเมืองตานี ที่ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากศรีสุมาลย์ มารดาของพี่น้องทั้ง 5 คน เป็นลูกสาวของวลัย เดชะ สุวรรณ ซึ่งนามสกุลเดิมก่อนแต่งงานคือคณานุรักษ์ ดังนั้นจึงถือว่าทั้ง 5 คน เป็นทายาทของพระจีนคณานุรักษ์ในชั้นที่ 6 โดยทายาทของหลวงสำเร็จกิจกรจางวางนั้น กระจายออกไปกว้างขวาง หลากหลายสายด้วยกัน ……(อ้างอิงเว็บผู้จัดการ มิ.ย. 48)

3.เรียนหนังสือเก่งมาก …จบ นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาฯ จากนั้นไปต่อที่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) Walter A. Haas School of Business, University of California, Berkeley, และ จบนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) Harvard Law School, และเนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2529


4.อบรมหลากหลายหลักสูตร…เช่น หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 2 /หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรมสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15/หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(ปรอ.) รุ่นที่ 25/หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (นยปส.) รุ่นที่ 5/อบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร DCPสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 127/2553

5.คอนเน็คชั่นมากมาย และก่อนที่จะมีการเลือก เลขาก.ล.ต. นั้น มี ข่าวลือว่าถูกเธอแบ็คแน่นมากคะ… ว่ากันว่า “พี่แป๋ว” มีแบ็กดีและเป็นที่โปรดของ คสช. อีกทั้งยังถือเป็นศิษย์เอกของ “อ.วิษณุ เครืองาม” (สงขลา)และ “อ.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ”(สงขลา) คนบ้านเดียวกันจากปักษ์ใต้.. (อ้างอิง เว็บฐานเศรษฐกิจ 28 ก.ย.61)

6.ทำงานเก่งมาก …ลูกหม้อกระทรวงตาชั่ง ปี 2547 เป็นที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมาย (นิติกร 9 ชช), ผอ.สํานักกฎหมาย/ปี 2551 เป็นรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และรอง ผอ.สํานักงานกิจการยุติธรรม/ ปี 2555 ผู้ตรวจราชการและโฆษกกระทรวงยุติธรรม นั่งอธิบดีครั้งแรกที่กรมคุมประพฤติ ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ปี2555 / คสช.มีคำสั่งตั้งเป็น อธิบดีกรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2557. (อ้างอิงเว็บไทยโพสต์ 25 ธ.ค.61)

7.มือลุยอายัดเงินจำนำข้าว…เว็บไซต์ไทยโพสต์และผู้จัดการ รายงานว่า ในสมัยที่ น.ส.รื่นวดี ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่อายัดและถอนเงินจากบัญชีของ น.สยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากคดีโครงการรับจำนำข้าว


8.ได้รางวัล “สู้โกง ” เธอเข้ารับโล่ประกาศการยกย่องบุคคลตัวอย่าง “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” เพื่อเป็นการยกย่องบุคคลตัวอย่าง ที่ทำดีด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เมื่อวันที่ 6 ก.ย.61 พร้อมกล่าวว่า ” รางวัลดังกล่าวมาจากการมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ” (อ้างอิง เว็บไทยรัฐออนไลน์ 6 ก.ย. 61)

9.ได้รางวัลสาขาสตรีดีเด่น …8 มี.ค. 60 รื่นวดี ได้รับประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ด้วยการนำเสนอผลงานด้านการเสนอร่างกฎหมายฟื้นฟูกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการสร้างความรับรู้ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

10.คนไทยคนแรก… 4 พ ค 61 ในการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 เลือก นส.รึ่นวดี เป็นกรรมการ สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ จึงถือได้ว่า ป็นคนของเอเชีย ในรอบ 66 ปี และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับความไว้วางใจจากนานาชาติ ที่เป็นสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี กว่า 93 ประเทศ (เว็บสยามรัฐ 5 พ.ค.61)

นับถอยหลังอีกไม่กี่เดือน เราจะได้บิ๊กบอสหญิง นักกฎหมายชั้นเซียนมาคุมตลาดทุน เพื่อพัฒนาไปสู่สิ่งทีดีขึ้นนั้นเองคะ…วันนี้ไปละ บ๊ายย

Facebook Comments
Skip to toolbar