epahamalao

MBK ทำถึง! ผู้ถือหุ้นใหญ่ สยามพิวรรธน์ ราคาหุ้น 4 เดือน ทยานกว่า 10%

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า..น๊าน นาน มากแล้วที่เราไม่ได้เจ๊อะเจอกันในเวอร์ชั่นแบบนี้ ต้องขอสารภาพตามตรงเลยว่า ภารกิจงานประจำอิป้ารัดตัวม๊าก มากค่ะ แต่ทุกวันก็จะเสิร์ฟสรุปหุ้นมาให้เพื่อน ๆ ได้ทำการบ้านกันต่ออย่างต่อเนื่อง ๆ ก็ถือว่าไม่ได้หายไปไหนกันใช่มั้ยล่ะค่ะ

แต่วันนี้อดรนทนไม่ไหวจริง จริ๊ง ค่ะ หลังจากที่ช่วงเดือนที่ผ่าน กระแสข่าว ‘สยามพิวรรธน์’ อึกกระทึกครึกโครมโหมว่ามีแผนจะเข้าตลาดหุ้นไทย แต่พอไปดูไส้ในผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว โอ้โห้!!! แม่เจ้า MBK นั่นเองค่ะ ที่ถือหุ้นใหญ่สุด เห็นเงียบ ๆ ลงทุนเพียบนะคะ…แล้วราคาหุ้น MBK ก็ดูจะพุ่งเอ๊า พุ่งเอา…แต่ทำไมหุ้นถึงดูเงียบ ๆ จุงเบย

อิป้า ทำการบ้านมาให้แล้วเจ้าค่ะ…หากย้อนกลับไปดูในช่วงที่มีข่าว ‘สยามพิวรรธน์’ คือเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ราคาหุ้น MBK พุ่งกระฉูดปิดที่ 18.20 บาท หรือบวกไปกว่า 15.92% นี่แค่กระแสข่าวน้ำจิ้ม ๆ นะคะ ยังพุ่งไปซะขนาดนี้ ถ้าเข้าตลาดหุ้นมาจริง ๆ ราคาจะไปถึงขนาดไหนกันล่ะคะเนี้ยยยย….

และเมื่อดูราคา ณ ปัจจุบัน (3 พ.ค.2567) ราคาปิดที่ 17.30 บาท และเมื่อดูย้อนหลังไปอีกถึงสิ้นปี 2566 ราคาอยู่ที่ 15.80 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท หรือคิดเป็นบวก 9.49% ขณะที่มาร์เก็ตแคปล่าสุดที่ 34,070.56 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปี 2566 ที่ 31,045.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 3,025.53 ล้านบาท

อู้หู้!!! ถือว่าเป็นปีทองของ MBK เลยนะคะ….แต่อย่าเพิ่งเชื่อใจไปค่ะ…อิป้าไม่เชื่อใครง่าย ๆ หากจะต้องหาหุ้นไว้ติดพอร์ตสักตัว….ไม่รอช้า!!! ต่อสายตรงด่วนจี้ถึง “ขุนพรี่ ตุ้ย – วิิจัักษณ์ ประดิิษฐวณิิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริิหารธุุรกิิจการเงิิน และรัักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริิหารสายพััฒนาธุุรกิิจ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ MBK ได้บอกกับอิป้าว่า ต้องยอมรับพักหลัง MBK อาจจะดูเงียบไป แต่ผลงานในช่วงปี 2566 รายได้จากการดำเนินงาน 12,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,648 ล้านบาท คิดเป็น 28% ขณะที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 1,567 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,235 ล้านบาท คิดเป็น 372% เนื่องจาก สถานการณ์ของโรคระบาด COVD-19 ได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ตีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ได้แก่ ธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว และธุรกิจกอล์ฟ

วิิจัักษณ์ ประดิิษฐวณิิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริิหารธุุรกิิจการเงิิน และรัักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริิหารสายพััฒนาธุุรกิิจ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ MBK

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการทยอยซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัท ทุนธนชาต จำกัต (มหาชน) หรือ TCAP จนมีสัดส่วนการถือหุ้นเข้าเกณฑ์ของการเป็นบริษัทร่วมในช่วงปีที่ผ่านมา และรับรู้ผลประกอบการในรูปของส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสีย ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 922 ล้านบาท สุทธิจากภาษีเงินได้รอการตัตบัญชี 738 ล้นบาท ซึ่งการลงทุนในหุ้น TCAP ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการเติบโตและฐานะทางการเงินที่มั่นคง ส่งผลให้กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ได้รับผลตอบแทนที่ดีและช่วยส่งเสริมให้ผลประกอบการมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

สำหรับกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ทั้ง 8 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งไต้แก่ ธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
ธุรกิจกอล์ฟ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการเงิน ธุรกิจการประมูล และศูนย์สนับสนุนองค์กร ได้มีการปรับกลยุทธ์ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีความท้าทาย พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่จากพฤติกรรมผู้บริโภคและสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกธุรกิจ อาทิเช่น

ธุรกิจศูนย์การค้า โดยศูนย์การค้าในกลุ่มบริษัท เอ็ม ปี เค รวมทั้งธุรกิจกลุ่ม บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัต
ในฐานะบริษัทร่วม ได้มีการปรับตัวขยายฐานรายได้และกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะ
ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ได้มีการปรับปรุงพื้นที่เช่าและพื้นที่ส่วนกลางให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยมีการปรับโฉมในหลายมิติและเพิ่มความหลากหลายของร้านค้าและสินค้าที่ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติมากขึ้น ประกอบกับจำนวนผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติกลับมาใช้บริการมากขึ้น

โดยศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้มีการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยสนับสนุนในการ
ดำเนินธุรกิจ การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความทันสมัย รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ และสร้างฐานลูกค้าผ่านระบบ MBK Plus Application เพื่อสอดรับกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าที่หลากหลาย และศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ได้เปิดพื้นที่ให้บริการ เช่น ศูนย์กลางการให้บริการต้านสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งรักษา บำบัด ส่งเสริม และป้องกัน แบบครบวงจร

ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เริ่มเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้กลุ่มธุรกิจโรงแรมมีผลประกอบการดีขึ้น โดยเฉพาะโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเชส โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท และโรงแรมลยานะ รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมากถึง 80%

นอกจากนี้ได้เปิดให้บริการโรงแรมแห่งใหม่ ได้แก่ โรงแรมทินิดี เทรนดี้ กรุงเทพ ข้าวสาร เพื่อเป็นการขยายธุรกิจและขยายฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

ธุรกิจกอล์ฟ มีผลการดำเนินงานดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในส่วน สนามกอล์ฟ ล็อค ปาล์ม กอล์ฟ คลับ สนาม
กอล์ฟ เรด เมาเทิน กอล์ฟ คลับ ที่จังหวัดภูเก็ต สนามกอล์ฟ ริเวอร์เตล กอล์ฟ คลับ และสนามกอล์ฟ บางกอก กอส์ฟ คลับ ที่จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ สนามกอล์ฟของบริษัทได้รับเกียรติ เพื่อจัดการแข่งขันระตับสากล เช่น ในปีที่ผ่านมา (ปี 2566) สนามกอล์ฟ ริเวอร์ตล กอล์ฟ คลับ และสนามกอล์ฟ บางกอก กอล์ฟ คลับได้รับเกียรติ์ให้ใช้เป็นสนามแข่งขันกอล์ฟรายการ Thailand Open 2023 และในปี 2567 สนามกอล์ฟ เรต เมาเขิน กอส์ฟ คลับ ได้รับกียรตีให้ใช้เป็นสนามแข่งขัน กอล์ฟรายการ “Asian Development Tour” ในเตือนพฤษภาคม 2567 นี้

ทั้งนี้ ในปี 2566 ธุรกิจสนามกอล์ฟ โดย บมจ.เอ็ม บี เค รีสอร์ท ได้บริจาคที่ดิน 36 ไร่มูลค่า 460 ล้านบาท ให้กับมหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์ (ม.อ.) เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน

การที่บริษัทได้มีส่วนช่วยยกระดับสุขภาพของประชาชนให้ดีขึ้น รมทั้งเป็นการยกระตับการให้บริการด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและผลักดันภูเก็ตให้เป็นเมืองสุขภาพโลกและเป็นการสร้างสาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป ซึ่งการมีส่วนช่วยดูแลสังคมดังกล่าวเป็นแนวทางที่บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะต้องเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมชุมชน

ส่วนธุรกิจการเงิน ในส่วนธุรกิจเช่าซื้อ ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ที สีสซิ่ง จำกัด หรือ TLS นั้น ยังคงต้องบริหารจัดการภายใต้ความท้าทายทั้งในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและประกาศมาตรการควบคุมเพดานตอกเบี้ยของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. โดย TLS มีการสร้างโอกาสจากความท้าทายตังกล่าวและมีแผนพัฒนาสินเชื่อในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อขยายธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีและการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สำหรับแผนการทำงานในไตรมาส 1/67 ยังคงทำได้ดีตามแผนที่วางไว้ กับ 8 ธุรกิจที่สามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ แม้ว่าจะมีสงครามตะวันออกกลาง และนักท่องเที่ยวอิสราเอลถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มหลัก แต่ไม่ได้มีผลกระทบมากนัก เพราะยังมีนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ ที่ยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายของ MBK อย่างนักท่องเที่ยวฝั่งยุโรป เป็นต้น

โดย MBK มีการวางกลยุทธกับกลุ่มนักท่องเที่ยวอิสราเอล เพื่อมาชดเชย แต่อย่างไรก็ตาม มองว่า ในสงครามตะวันออกกลางน่าจะยังคงไม่รุนแรง เพราะยังไม่มีการขยายวงไปมากกว่านี้ ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้เข้ามากระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามามากขึ้นด้วย

เมื่อได้ฟังผู้บริหารระดับสูงแจกแจงผลงานของหุ้น MBK กันไปแล้ว คาดว่าในสิ้นปีนี้ผลงานน่าจะเป็นไปตามที่คาดหวังไว้อย่างแน่นอน

แต่อย่างไรก็ตาม การจะหาหุ้นเข้าพอร์ตนักลงทุนต้องศึกษาหาข้อมูลให้รอบครอบก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะ เงินทองเป็นของหายาก และการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง…วันนี้อิป้าของตัวไปก่อนนะคะ…บ๊ายยยย

+++++++++++++++++++
ลงทุนหุ้นต่างประเทศ หาข้อมูลเชิงลึก
แบบเข้าใจง่าย ได้ที่ Investing Pro และ Pro+
https://th.investing.com/pro/
รับคูปองส่วนลดพิเศษ
เพียงใส่รหัสส่วนลด EPAHAMALAO
.
พิเศษ เทรดกับ Pi ไม่มีขั้นต่ำ
เปิดปั๊บ รับ 5 ต่อ กับ Pi A8!!
ต่อที่ 1 รับสิทธิ์เข้ากลุ่มปิด เรียนคลาสออนไลน์ฟรี
ต่อที่ 2 สิทธิพิเศษเข้าร่วมงานสัมมนา และ Workshop
ต่อที่ 3 สิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม Company Visit ตลอดทั้งปี
ต่อที่ 4 มีทีมงาน และ Special List ที่พร้อมตอบคำถาม และแก้ไขปัญหาในไลน์ @pia8
ต่อที่ 5 ใช้ฟรีโปรแกรมเทรด MT5 จำนวน 2 เดือน
สนใจเปิดบัญชีคลิก https://shorturl.asia/6PpQE

สอบถามเพิ่มเติม 02-205-7277
.
สนใจเปิดพอร์ตกับ Finansia วันนี้รับสิทธิพิเศษ
มีโอกาสลุ้นรับสิทธิ์จองหุ้น IPO
ใช้เครื่องมือสแกนหุ้นเรียลไทม์ฟรี
ใช้ Auto Order ฟรี ไม่มีขั้นต่ำ
เรียนเทรดหุ้นฟรี พร้อมอัปเดทความรู้หรือไอเดียการเทรดใหม่ๆ
ฝาก/ถอนเงินไม่มีขั้นต่ำ และไม่มีค่าธรรมเนียม
.
เปิดพอร์ตง่ายๆ แค่กรอกข้อมูลส่วนตัว ยืนยันตัวตน แป๊บเดียวพร้อมเทรดได้ทันที คลิกเลย! https://bit.ly/EPAHAMALAO
.
อย่าลืม! กดถูกใจ กดติดตาม และกดติดดาว เพจด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดบทความการลงทุนของเพจอิป้าหามาเล่า
.
ไลน์โอเพ่นแชท อีกช่องทางที่อิป้าเสิร์ฟข่าวให้ถึงที่ทุกวัน คลิกเลย https://bit.ly/2XNOZ9o
.
ฝากกดติดตาม Tiktok ได้ที่นี่กด https://www.tiktok.com/@epahamalao
.
หนังสืออิป้าหามาเล่า ล้วงลึกทุกการลงทุน หุ้น กองทุนรวม สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ se-ed หรือหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
.
———————
ติดตามที่ :
Website : www.epahamalao.com
Youtube : อิป้าหามาเล่า-epahamalao หุ้น กองทุนรวม
Instagram : www.instagram.com/epahamalao
Twitter : www.twitter.com/epahamalao
epahamalao@gmail.com
096 289 9166

Facebook Comments
Skip to toolbar